onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
69 kez görüntülendi
Sosyal Bilgiler kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Hz. Ali dönemi, İslam tarihinin en önemli ve en çalkantılı dönemlerinden biridir. Hz. Ali döneminin özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Hz. Ali, Hz. Muhammed’in vefatından sonra dördüncü halife olarak seçilmiştir. Hz. Ali, peygamberin damadı, amcasının oğlu ve kızı Fatıma’nın eşidir. Hz. Ali, İslam’a ilk inanan erkeklerden biri olması, peygamberin yanında birçok savaşa katılması, Kur’an’ı ezberlemesi ve peygamberin vekili olarak görev yapması gibi sebeplerle peygamber tarafından çok sevilen ve saygı duyulan bir sahabedir.
 • Hz. Ali dönemi, fetihsiz bir dönemdir. Hz. Ali, iç olaylarla uğraşmak zorunda kaldığı için dış fetihlere girişememiştir. Hz. Ali’nin halifeliğini tanımayan bazı sahabeler ve Emevi soyundan gelen Muaviye ile arasında çeşitli savaşlar ve anlaşmazlıklar yaşanmıştır.
 • Hz. Ali döneminde yaşanan en önemli olaylar şunlardır:
  • Cemel Vakası: Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra halifeliği kabul etmeyen Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr’in önderliğindeki ordu ile Hz. Ali’nin ordusu arasında Basra’da yapılan savaştır. Savaşta Hz. Aişe’nin ordusu yenilmiş ve Hz. Aişe Medine’ye geri gönderilmiştir.
  • Sıffin Savaşı: Şam valisi Muaviye ile Mısır valisi Amr bin As’ın, Hz. Osman’ın intikamını almak için Hz. Ali’ye karşı çıktıkları savaştır. Savaşta iki taraf da birbirine üstünlük sağlayamamış ve hakem olayına yol açmıştır.
  • Hakem Olayı: Sıffin Savaşı’nda Muaviye’nin askerlerinin mızraklarına Kur’an sayfaları takarak barış istemesi üzerine iki taraf arasında hakem belirlenmesi kararı alınmıştır. Bu karar, Müslümanları üç gruba ayırmıştır: Hz. Ali’yi destekleyen Şiiler, Muaviye’yi destekleyen Sünniler ve her ikisine de karşı çıkan Hariciler.
  • Nehrevan Savaşı: Haricilerin, Hz. Ali’nin hakem kararını kabul etmesini ihanet olarak görmeleri ve ona karşı ayaklanmaları üzerine yapılan savaştır. Savaşta Hariciler büyük bir yenilgiye uğramışlardır.
 • Hz. Ali dönemi, Müslümanların bölünmesine ve mezhep ayrılıklarına neden olan bir dönemdir. Şii-Sünni ayrımının temelleri bu dönemde atılmıştır. Ayrıca Hariciler gibi radikal gruplar da bu dönemde ortaya çıkmıştır.
 • Hz. Ali dönemi, aynı zamanda ilim ve kültür açısından da zengin bir dönemdir. Hz. Ali, Kur’an ve hadis ilimlerinin yanı sıra fıkıh, kelam, tefsir, edebiyat, matematik ve astronomi gibi alanlarda da bilgili ve yetenekli bir kişidir. Hz. Ali’nin sözleri, şiirleri ve mektupları günümüze kadar ulaşmıştır. Hz. Ali’nin halifeliği sırasında Kufe şehri ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

Soru da bilgiden doğar, cevap da 

Hz. Mevlana

...