onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
75 kez görüntülendi
Sosyal Bilgiler kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Emeviler, İslam tarihinde Dört Halife Dönemi’nden sonra kurulan ilk Arap İslam devletidir. 

Emevî Devletinin bazı özellikleri şunlardır:

  • Emevi Devleti, Muaviye tarafından 661 yılında Şam’da kurulmuştur. Muaviye, halifeliği saltanat hâline getirerek oğlu Yezid’i veliaht olarak tayin etmiştir.
  • Emeviler, fetih politikası gütmüş ve İslam coğrafyasını genişletmiştir. Doğuda Maveraünnehir, Türkistan ve Hindistan; batıda Kuzey Afrika, İspanya ve Fransa; kuzeyde Kafkasya ve Anadolu’ya kadar olan yerleri fethetmişlerdir.
  • Emeviler, Bizans İmparatorluğu ile savaşmış ve iki kez İstanbul’u kuşatmıştır. Ancak İstanbul’u alamamışlardır. Bu kuşatmalarda Eyüp El Ensari şehit olmuştur.
  • Emeviler, Kerbela Olayı ile İslam dünyasında kesin ayrılıklara sebep olmuşlardır. Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin ve yanındakiler, Yezid’in ordusu tarafından şehit edilmiştir.
  • Emeviler, kendi soylarına fazla önem verip ırkçı bir politika sürdürmüşlerdir. Arap-Emevi olmayanları ikinci sınıf vatandaş (Mevali) olarak görmüşlerdir. Bu durum, Abbasilerin başlattığı isyan hareketine zemin hazırlamıştır.
  • Emeviler, kültür ve sanata önem vermişlerdir. Şiir, edebiyat, tarih, coğrafya, fıkıh, kelam gibi alanlarda eserler verilmiştir. Cami, saray, köprü gibi mimari yapılar inşa edilmiştir.

Soru da bilgiden doğar, cevap da 

Hz. Mevlana

...