13 kez görüntülendi
Sosyal Bilgiler kategorisinde  

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 
tarafından düzenlendi

Tarihin en önemli savlarından biri olan Pasinler Savaşı, 18 Eylül 1048’de, Erzurum’un Pasinler bölgesinde Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır.

Pasinler Savaşı Tarihi 

Pasinler Savaşı 18 Eylül 1048 tarihinde Büyük Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Bu savaş Türkler ile Bizanslılar arasında yapılmış olan ilk muharebe olma özelliği taşımaktadır. Tarihte yapılmış en önemli savaşlardan biri olma özelliğine sahiptir.

Pasinler Savaşı Özeti

Türk tarihinde Bizanslılara karşı yapılan ilk savaş olan Pasinler muharebesi, 18 Eylül 1048 yılında gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans arasında yapılan bu savaşta Ermeni ve Gürcüler Bizans ordusuna destek sağlamışlardır. Savaş adını vuku bulmuş olduğu Pasinler Ovası’ndan almıştır. Pasinler Savaşı’nın kazanan tarafı Büyük Selçuklu Devleti olmuştur.

Pasinler Savaşının Önemi

Pasinler Savaşı’nın en önemli özelliği Türklerin Bizans İmparatorluğu’na karşı yapmış olduğu ilk savaş olmasıdır. Bu savaştan zaferle çıkan Büyük Selçuklu Devleti Doğu Anadolu'dan başlayarak Anadolu’yu denetimi altına almaya başlamıştır.

Savaş sonrası Bizans ile yapılan anlaşmaya göre Bizanslılar İstanbul'daki camiyi tamir ettireceklerdi. Bununla birlikte Abbasi Halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okutulacaktı. Pasinler Savaşı’nı Türkler açısından önemli kılan en önemli özelliği Doğu Anadolu topraklarının Selçuklu Devleti’nin kontrolüne girmiş olmasıdır. Bunun neticesi olarak da Anadolu topraklarının Türkler tarafından fethine zemin hazırlanmış olmasıdır.

Pasinler Savaşının Nedenleri ve Sonuçları 

Türk tarihinde yapılmış olan en nemli savaşlardan biri de Pasinler Savaşı’dır. Pasinler Savaşı’nın gerçekleşmesinde önemli etkileri olan pek çok nedenin varlığı söz konusudur. Bu savaşın patlak vermesinde etkili olan nedenleri ise şu şekilde listelemek mümkündür;

Nedenleri:

 - Anadolu Beylerbeyi Çağrı Bey toprakları genişletme amacı taşıyordu. Bu amaç doğrultusunda 1018 tarihinde keşifler gerçekleştirmeye başlamıştır.

 - Yapılan keşifler neticesinde Anadolu toprakları Türklere son derece cazip gelmiştir.

 - Büyük Selçuklu Devleti Dandanakan Savaşı’ndan elde etmiş olduğu zaferin ardından Anadolu topraklarının fethi için yeni akınlar yapmaya başlamıştır.

 - Türkler tarafından gerçekleştirilen bu akınlar sırasında Anadolu toprakları Bizans'ın egemenliği altındaydı. Bu nedenle Bizans İmparatorluğu Türk Beyliklerini ve gerçekleştirmekte oldukları akımlara son vermeyi hedefliyordu.

- Büyük Selçuklu Devleti Anadolu topraklarını yurt edinmekte büyük bir kararlılık içindeydi. Anadolu topraklarına Türkler tarafından gerçekleştirilen keşif seferi sonrasında Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının artması Bizans İmparatorluğu’nun bu durumdan büyük rahatsızlık duymasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu durum ise Pasinler Savaşı’nın başlama nedeni olmuştur.

Takvimler 10 Eylül 1048 tarihini gösterdiği sırada Bizans ve Büyük Selçuklu Devleti arasında Pasinler Savaşı vuku bulmuştur. İki devlet arasında gerçekleşen bu savaştan zaferle çıkan Büyük Selçuklu Devleti olmuştur. Yapılan bu savaşın neticesinde Büyük Selçuklu Devleti’nin lehine sonuçlar doğmuştur. Türklerin Bizans İmparatorluğu’na karşı yapmış olduğu bu ilk savaşın gerçekleşen önemli sonuçları ise şunlardır; 

Sonuçları:

 - Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devletinin zaferiyle sonuçlanmıştır.

 - Pasinler Savaşı’nda Gürcü komutan Liparit esir alınmıştır.

 - Esir alınan Gürcü komutanla bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Bizans egemenliğindeki İstanbul’da bulunan caminin onarılması ve bu camide Abbasi Halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okutulması kabul ettirilmiştir.

 - Pasinler Savaşı’ndan zaferle çıkan Büyük Selçuklu Devleti’nin gücü daha da artmıştır.

- Pasinler Savaşı neticesinde elde edilen zaferle Anadolu'nun fethi için Büyük Selçuklu Devleti cesaret kazanmıştır.

 - Pasinler Savaşı’nda yenilgi yaşayan Bizans İmparatorluğu’nun güçsüzlüğü ortaya çıktı.

 - Savaş sonrasında Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında anlaşmalar imzalandı.

Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
...