25 kez görüntülendi
Türkçe kategorisinde 7 32 10

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
14 81 11

Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış birden çok sözcükten oluşan, bir kavramı ya da durumu karşılayan kalıplaşmış sözcük gruplarına “deyim” denir.

Deyimlerin Özellikleri

1. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir, kelimelerin yerleri değiştirilemez ve aynı anlama bile gelse yerine başka bir sözcük getirilemez. Farklı bir sözcük getirilir veya sözcüklerin yeri değiştirilirse, ifade etmeye çalışılan düşünce anlamlı ve cümle akşına uygun olsa bile kullanılan söz grubu deyim sayılmaz.

 • * “Başını taştan taşa vurmak” deyimi “kafasını taştan taşa vurmak” biçiminde söylenemez.
 • * “Tut kelin perçeminden” deyimi” kelin perçeminden tut” biçiminde kullanılamaz.

2. Deyimler en az iki sözcükten oluşan söz gruplarıdır. Bir sözcük tek başına deyim oluşturamaz.

 • * Ağzını aramak
 • * Bozuntuya vermemek
 • * Fikir yürütmek
 • * Ekmeğini taştan çıkarmak

3. Deyimler farklı farklı söz grupları biçiminde meydana gelmişlerdir. Deyimleri oluşum şekillerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabiliriz.

 • * İsim Tamlaması Biçiminde Olanlar Ateş pahası, ekmek kapısı, balık istifi, eşek şakası, anasının gözü vb.
 • * Sıfat Tamlaması Biçiminde Olanlar Kara cahil, deli fişek, yarım ağız, püsküllü bela vb.
 • * Kurallı Bileşik Sıfat Biçiminde Olanlar Çenesi düşük, içten pazarlıklı, eli açık, maymun iştahlı, gözü kara vb.
 • * Mastar Grubu Biçiminde Olanlar Acemilik çekmek, ciğeri beş para etmemek, suratı bir karış asılmak, iki ayağını bir pabuca sokmak, etekleri zil çalmak, göz dikmek, aldırış etmemek vb.
 • * Cümle Biçiminde Olanlar Adet yerini bulsun. Dostlar alışverişte görsün. Delik büyük yama küçük. Fol yok yumurta yok. Ayıkla pirincin taşını vb. (Eksiltili cümle, ikileme vb biçiminde olan deyimler de vardır.)

4. Ne kadar fazla sözcükten oluşursa oluşsun deyimler tek bir kavramı ya da durumu karşılar. Deyimleri atasözlerinden ayıran en önemli özellik de budur. Atasözlerinin arka planında öğüt verme, ders çıkarma gibi unsurlar varken deyimler yalnızca bir durumu bir kavramı belirten anlatım kalıplarıdır.

 • * Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek: Hayalcilik
 • * Üstüne tuz biber ekmek: Kusuru artıracak harekette bulunmak
 • * Suya götürüp susuz getirmek: Herhangi bir işte diğerini alt etmek
 • * Atı alan Üsküdar’ı geçti: Fırsatı kaçırmak
 • * Havanda su dövmek: Boşuna uğraşmak
 • * Deveye sormuşlar: Neden boynun eğri? “Nerem doğru ki” demiş: İşin her tarafının bozuk olması durumu

5. Deyimlerin büyük çoğunluğu mecaz anlamlıdır, yani deyim içindeki sözcüklerin karşıladıkları anlamlar ile deyimin karşıladığı anlam farklıdır.

 • * Küplere binmek: Sinirlenmek (Küpün üzerine oturmak anlamında değildir.)
 • * Derdini dökmek: Çekilen sıkıntıların bir bir anlatılması.
 • * Ayağının tozuyla: Gelir gelmez * Burun kıvırmak: Beğenmemek
 • * Sinekten yağ çıkarmak: Olamayacak yerden çıkar sağlamaya çalışmak
 • * Ağzı açık ayran delisi: Aptal aptal bakan avanak

6. Sayıları az da olsa gerçek anlamlı deyimler de vardır. Deyim içindeki sözcüklerin karşıladıkları anlamlar ile deyimin karşıladığı anlam aynıdır.

 • * Çoğu gitti azı kaldı: Yapılmakta olan işin en önemli, en zor bölümü bitti.
 • * İyi gün dostu olmak: Sadece iyi günlerde görünmek.
 • * Kimi kimsesi olmamak: Yakını, eşi, dostu bulunmamak.
Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
...