24 kez görüntülendi
Matematik kategorisinde 29 129 8

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
14 81 11

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bir yolcu gemisinde mürettebatla birlikte 57 kadın, 95 erkek olmak üzere toplam 152 kişi vardır. Bu
gemideki kadınların tüm yolculara oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

57/152 = 3/8 

Cevap : B

2. Bir spor kafilesindeki sporculardan atletizm yapanların satranç oynayanlara oranı 7/3’tür. Satranç oynayanların sayısı 24 olduğuna göre bu kafilede atletizm yapanların sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 35 B) 40 C) 49 D) 56

A/5 = 7/3 = x/24 
x = 56

3. Bir yumurtacı, içerisinde 30 yumurta bulunan viyollerin 5 tanesini 45 TL’ye satmıştır. Buna göre bu yumurtacıda yumurtanın tanesi kaç kuruştur?
A) 45 B) 35 C) 30 D) 27

30 . 5 = 150 yumurta 
150    45
1        x
------------
x = 45/150
45/150 . 100 = 0,30 krş

4. Aşağıdaki orantıları, kutucuklarda verilen x değerleriyle uygun biçimde eşleştiriniz.

5. 18 kg’ı 270 TL olan somon balığının 1 kg’ı kaç TL’dir?
A) 11 B) 15 C) 21 D) 27

270 / 18 = 15

6. Bir işin 4/11’ini 12 günde yapan bir işçi, işin tamamını kaç günde yapar?
A) 33 B) 28 C) 24 D) 22

4/11      12
1           x
-------------
x = 12/4/11 = 12 . 11 / 4 = 33

7. m ve n doğru orantılı çokluklardır.
m = 0,7 iken n = 84 olduğuna göre n = 360 iken m kaçtır?
A) 42 B) 36 C) 3 D) 0,84

n/m = k
84/0,7 = 120
360/m = 120
m = 3

8. Eşit miktarda su akıtan musluklardan 7 tanesi aynı anda açıldığında bir su deposunu 9 saatte doldurabilmektedir.
Bu musluklardan 3 tanesinin aynı su deposunu kaç saatte dolduracağını bulunuz.

7  --- 9 
3  --- x 
-------- ters orantı
3x = 7 . 9 
3x = 63
x = 21 saatte

9. Aynı hızda çalışan 10 işçi, bir işi 25 günde bitirirse aynı hızda çalışan 50 işçi, aynı işi kaç günde bitirir?
A) 5 B) 10 C) 25 D) 50

10 -- 25
50 -- x
----------- Ters orantı
50x = 10 . 25
x = 250/50
x = 5

10. x ve y maddelerinden oluşmuş bir karışım, x/y = 1/3 oranında karıştırılarak elde ediliyor. 124 gram karışım
elde etmek için kaç gram y maddesinden gereklidir?
A) 31 B) 62 C) 93 D) 124

x = k
y = 3k
4k = 124
k = 31

y = 3k
y = 3 . 31
y = 93

11. Aynı hızda çalışan 4 usta, bir günde 140 m2 duvarı boyarsa aynı hızda çalışan 12 usta, bir günde kaç m2
duvarı boyar?
A) 180 B) 280 C) 360 D) 420
4 -- 140
12 -- x
----------
4x = 140 . 12
x = 420

12. Aynı hızda çalışan 6 usta, bir duvarı 20 günde örerse aynı hızda çalışan 15 usta, aynı duvarı kaç günde örer?
A) 6 B) 8 C) 15 D) 30

6 usta 20 gün
15 usta x gün
--------------- Ters orantı
15x = 6 . 20
x = 120 / 15
x = 8

13. Gerçekte 200 km olan bir uzunluk, 1/400 000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak çizilebilir?
A) 50 B) 40 C) 30 D) 20

20000000 / 40000 = 50

14. 1/200 000 ölçekli bir haritada 12 cm olarak gösterilen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?
A) 12 B) 15 C) 18 D) 24

x / 200000 = 12
x = 2400000 cm
x = 24 km

15. Aşağıdaki matematiksel ifadelerden doğru olanların önündeki kutucuğa “D”, yanlış olanların önündeki kutucuğa ise “Y” yazınız.
(D) a. %20’si 14 olan sayının tamamı 70’tir.
(Y) b. %16’sı 32 olan sayının %25’i 75’tir.
(D) c. 80’in %80’i 64’tür.
(D) ç. 300’ün %120’si o sayının 1,2 katıdır.
(Y) d. 200 sayısı 300 sayısının %150’sidir.

16. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
a. 45 sayısının 2 katının %10’u 9’dur.
b. 100 sayısının %14 fazlası 114’tür.
c. 50 sayısının %50 eksiği 25’tir.
ç. Bir sayının %22 fazlası, o sayının 122/100 ile çarpımına eşittir.

17. Bir sayıyı 0,64 ile çarparak % kaç azaltmış oluruz?
A) 14 B) 34 C) 36 D) 64

100 - 64 = 36

18. Bir otomobil galerisinde bir otomobil, 90 000 TL maliyet fiyatı üzerinden %30 kârla satılıyor. Otomobil, satışların yavaşladığı bir dönemde zamlı satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılarak tekrar satışa sunuluyor. Otomobilin indirimli satış fiyatı kaç TL’dir?
A) 93 600 B) 91 800 C) 87 750 D) 72 000

90000 . 130 / 100 = 117000
117000 . 80 / 100 = 93600

19. %4’ü 180 TL olan paranın tamamı kaç TL’dir?
A) 3500 B) 4500 C) 5500 D) 6500

x . 4 / 100 = 180
x = 4500

20. 20 000 TL’nin %1,2’si kaç TL’dir?
A) 210 B) 230 C) 240 D) 260

20000 . 1,2 / 100 = 240

21. 30 000 TL’nin %11 fazlası kaç TL’dir?
A) 33 100 B) 33 150 C) 33 250 D) 33 300

30000 . 111 / 100 = 33300

22. %20 kâr oranı ile 7200 TL’ye satılan bir malın alış fiyatı kaç TL’dir?
A) 6000 B) 6600 C) 7800 D) 8400

x . 120 / 100 = 7200
x = 6000

...