onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
41 kez görüntülendi
Genel kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Demokrasi, halkın kendi kendini yönettiği bir devlet yönetim biçimidir. Demokrasi sözcüğü, Yunanca “demos” (halk) ve “kratos” (yönetim) kelimelerinden türemiştir. Demokraside, halk doğrudan veya dolaylı olarak siyasi kararlara katılır ve yöneticilerini seçer. 

Demokrasinin temel ilkeleri şunlardır:

  • Halk egemenliği: Devletin egemenliği halka aittir ve halkın iradesi devletin yasalarını belirler.
  • Eşitlik: Halkın tüm bireyleri eşit hak ve özgürlüklere sahiptir ve devlet karşısında eşit muamele görür.
  • Özgürlük: Halkın tüm bireyleri düşünce, ifade, inanç, örgütlenme, seyahat gibi temel özgürlüklerden yararlanır ve bunlar devlet tarafından korunur.
  • Çoğulculuk: Halkın farklı görüş, çıkar ve değerlere sahip gruplar halinde var olmasına ve siyasi sistemde temsil edilmesine izin verilir.
  • Katılımcılık: Halkın siyasi süreçlere aktif olarak katılması teşvik edilir ve bunun için gerekli olanaklar sağlanır.
  • Hukukun üstünlüğü: Devletin tüm işleyişinde hukuk kuralları geçerlidir ve hiç kimse hukukun dışında kalamaz.

Demokrasi, tarihte pek çok uygarlıkta farklı şekillerde uygulanmıştır. Demokrasinin ilk örnekleri Antik Yunan’da görülmüştür. Modern çağda ise demokrasi, Fransız Devrimi ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı gibi olaylarla yaygınlaşmıştır. Günümüzde demokrasi, dünyanın pek çok ülkesinde kabul gören bir yönetim biçimi haline gelmiştir.

...