onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
104 kez görüntülendi
Türkçe kategorisinde

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Beni de Tanık Olarak Göster Metni Cevapları Sayfa 61

HAZIRLIK

1. Size göre bir ülkeyi yöneten kişi hangi özelliklere sahip olmalıdır?

(örnek) Halkını ve vatanını sevmeli, bilime önem vermeli, ileri görüşlü olmalı, cesur olmalı, fedakar olmalı, güvenilir olmalıdır.

2. Tartışmalı bir konuda haklılığınızı kanıtlamak için hangi yollara başvurur, kimlerden yardım istersiniz?

(örnek) O konuyu doğrulayacak belgeler bulur, o konuya hakim büyüklerimden yardım isterim.

Beni de Tanık Olarak Göster Metni Cevapları Sayfa 63

1. ETKİNLİK

Aşağıda karışık olarak verilen harflerden okuduğunuz metinde geçen anlamlı kelimeler oluşturunuz. Oluşturduğunuz kelimeleri ilgili anlamın altına örnekte olduğu gibi yazınız.

Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar.

Cevap: yargı

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması.

Cevap: adalet

Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi.

Cevap: kişisel

Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek.

Cevap: direnmek

Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil.

Cevap: kanıt

Denetmen.

Cevap: müfettiş

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun.

Cevap: yasal

Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları.

Cevap: adliye

Beni de Tanık Olarak Göster Metni Cevapları Sayfa 64

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Atatürk arkadaşıyla nerede karşılaşıyor?

Cevap: Balıkesir gezisinde karşılaşıyor.

Arkadaşı, Atatürk’e hangi sorunundan bahsediyor?

Cevap: Haklı olduğu bir davada mahkemenin kendisini suçlu bulduğundan bahsediyor.

Atatürk, kimden arkadaşının sorununun çözümü için yardımcı olmasını istiyor?

Cevap: Geziye birlikte çıktığı görevliler arasındaki genç bir adliye müfettişinden yardımcı olmasını istiyor.

Genç adliye müfettişi Atatürk’e nasıl bir cevap veriyor?

Cevap: “Anladığım kadarıyla karar, yasal yöntem ve kurallara uygun olarak verilmiştir. Yapılacak başka bir şey yoktur.”

Atatürk arkadaşının davasına nasıl katkıda bulunuyor?

Cevap: Mahkemeye tanık olarak giderek katkıda bulunuyor.

Metinden hareketle Atatürk’ün “adalet”e bakışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Atatürk adaleti her şeyin üstünde tutar.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazıp bunları cevaplayınız.

Cevap:

1. Atatürk, eski arkadaşını dinledikten sonra ne demiş? 1. “Haklısın, konuyu ben iyi biliyorum.” demiş.
2. Atatürk adliye müfettişinden ne istemiş? 2. Mahkemece verilen kararın düzeltilmesi için gerekenin yapılmasını istemiş.
3. Genç müfettişinden sonra Atatürk ne yapmış? 3. genç adliye müfettişinin tutumu, bildiğini açıkça söylemesi çok hoşuna gitmiş. Yanlışın düzeltilmesi için ne yapılması gerektiğini sormuş.

4. ETKİNLİK

Sizce Atatürk arkadaşına yardım ederken neler hissetmiş olabilir? Siz arkadaşlarınıza yardım ederken neler hissediyorsunuz? Aşağıdaki yazma alanına yazınız.

Cevap: 

(örnek)

Bence çok mutlu olmuştur. Ben arkadaşlarıma yardım ederken, onun sorununu çözebildiğim için mutluluk hissediyorum.

Beni de Tanık Olarak Göster Metni Cevapları Sayfa 65

 

0 beğenilme 0 beğenilmeme

5. ETKİNLİK

a. “Beni de Tanık Olarak Göster! ’’ metninden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragraftaki noktalama işaretlerine dikkat ediniz.

Atatürk, eski arkadaşını dinledikten sonra “Haklısın, konuyu ben iyi biliyorum.” dedi. Geziye birlikte çıktığı görevliler arasında genç bir adliye müfettişi de vardı. Onu yanına çağırdı, konuyu kısaca anlattıktan sonra, mahkemece verilen kararın düzeltilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.

Paragrafta kullanılan noktalama işaretlerinden nokta ve virgülün kullanım yerlerini biliyorsunuz. Tırnak işareti ( “ ” ) ise dilimizde yaygın olarak şu görevlerde kullanılır:

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır:

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit
ilimdir.” sözü bilime verdiği önemi gösterir.

2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır:

Bugünlerde okullarda “değerler eğitimi” üzerinde çalışmalar yapılıyor.

3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:

Sınıfta “Çalıkuşu” romanı üzerine iyi bir konuşma yaptım.

! Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:

“Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.” der bir atasözümüz.

! Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz:

Nebih Nafile’nin “Bombili’nin Kedileri”ni okudunuz mu?

b. Aşağıdaki paragrafta ( ) içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Cevap: 

Caner evden çıkarak okula doğru yürümeye başladı. Biraz gittikten sonra kolundaki saate
baktı (.) Saat 7 () yi çeyrek geçiyordu (.) Kendi kendine () Biraz hızlansam iyi olacak.
() diye söylendi (.) Adımlarını hızlandırdı (.) Okulun yanındaki kırtasiyeye varınca Ah()
met () i gördü (.) Ahmet iyi bir çocuktu fakat sık sık okula geç kalıyordu. Acaba Ahmet (,)
() Erken kalkan yol alır. () atasözünü biliyor muydu (?)

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin başlığını aşağıdaki noktalı alana yazınız. Sizce, başlık metin için uygun mu? Siz yazarın yerinde olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız? Seçtiğiniz başlığı ve bu başlığı seçme nedeninizi yazınız.

Cevap: 

Metnin başlığı: BENİ DE TANIK OLARAK GÖSTER

Beni de Tanık Olarak Göster Metni Cevapları Sayfa 66

7. ETKİNLİK

a. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen araştırmada aldığınız notlara bakarak Atatürk’ün kişilik özelliklerini uygun yerlere yazınız. Ardından kendi kişilik özelliklerinizi de yazınız.

Cevap:

(örnek)

Atatürk’ün kişilik
özellikleri
Benim kişilik
özelliklerim
Benzerliklerimiz ve
farklılıklarımız
Zeki olması

Liderlik özelliği yüksek olması

Sabırlı olması

Disiplinli olması

İleri görüşlü olması

İyi kalpli olması

Açık sözlü olması

Dürüst olması

Zeki olmam

Disiplinli olmam

İyi kalpli olmam

Dürüst olmam

İkimiz de zeki, disiplinli, iyi kalpli ve dürüstüz. Ben sabırlı, ileri görüşlü ve açık sözlü değilim.

b. Size göre iyi bir liderin taşıması gereken kişilik özelliklerini yazınız.

Cevap:

» İyi bir lider, karşısındaki kişiyi dikkatli bir şekilde dinlemeli ve onun sözlerine değer verdiğini belli etmelidir.

» Cesur olmalıdır. Hedeflerine ulaşmak için her türlü riski göze alabilmelidir.

» Fedakâr olmalıdır. Lideri olduğu toplumun iyiliği için gerekirse kendi arzularından vazgeçebilmelidir.

» Her konuda örnek bir insan olmalıdır.

» İnançlı, kararlı ve tutarlı olmalıdır.

» Güvenilir olmalıdır.

» Hitabeti kuvvetli olmalıdır.

» Beden dilini iyi kullanmalıdır.

» İnsanları motive etmeyi iyi bilmelidir.

» İletişimi kuvvetli olmalıdır.

» Hemen her konuda bilgi ve kültür sahibi olması gerekir.

» Nezaket ve ahlaki kuralları benimsemelidir.

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. 

-Galileo Galilei
...