onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
841 kez görüntülendi
Türkçe kategorisinde

3 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından düzenlendi

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 10

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.

Cevap: Karıncalar çalışkanlıkları ile tanınan hayvanlardır. Dirsekli antenleri ve ince bellerini oluşturan düğümsü vücut yapıları vardır. Sayıları milyonları bulan koloniler halinde, yer altına yaptıkları yuvalarda yaşarlar. Bi,r karınca kendi ağırlığının 10 katı kadar yük taşıyabilir. Yaz aylarında yuvalarından çıkıp durmaksızın yuvalarına yiyecek taşırlar. Yaydıkları koku molekülleri ile buldukları yiyecek kaynağına diğerlerinin de ulaşabilmesi için yol çizerler.

2. Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.

Cevap:

(örnek)

Metnin başlığı ve görselleri köyümü ve yaz tatillerinde gittiğimiz köyümdeki yaşamı hatırlatıyor.

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 14

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.

Cevap: 

hudut: Sınır

kambur: Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek

hâlet: Durum

sarnıç: Yağmur sularının biriktirildiği üstü kapalı yapı

gayrimeskûn: Boş, ıssız, şenliksiz olan

fundalık: Süpürge otu kaplı yer

mucibince: Gereğince

evlek: Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri

saye: Gölge

b. Yıl boyunca, anlamlarını öğreneceğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bir deftere yazarak sözlük oluşturunuz.

c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap: 

1. Doğa → tabiat

2. Gölge → saye

3. Neşeli → şen

4. Zaman → vakit

5. Tanık → şahit

6. Utangaç → mahcup

7. Mutlu → mesut

8. Irak → uzak

9. Kenar → kıyı

10. Uçurum → yar

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 15

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.

Cevap: 

G Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.

M Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor.

G Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı.

M İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş.

M Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı.

G Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.

Cevap: 

[X] İşleyen demir ışıldar.[   ]Sakla samanı, gelir zamanı.[X]Emek olmadan yemek olmaz. [   ]Lafla peynir gemisi yürümez.[X]Akan su, yosun tutmaz.[   ]Ayağını yorganına göre uzat.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Kitaplar bir zamanlar yazara neler öğretmiş?

Cevap: İnsanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler

2. Kör Mustafa’nın fiziksel özellikleri nasılmış?

Cevap: Bir gözü sola doğru biraz kayık, sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasında bir et parçası oturmuş.

3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış?

Cevap: Kamburu hatırlatmış.

4. Kör Mustafa hangi işlerde çalıyormuş?

Cevap: Bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazarmış.

5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş?

Cevap: Fundalar, yabani meşe palamutları, koca yemişler, çalı süpürgeleri yetişirmiş.

6. Mustafa, toprakla nasıl bir mücadeleye girişmiş?

Cevap: Topraktan çalılıkları, taşları, kökleri, dikenleri el ve tırnaklarına zarar verme pahasına ayıklamış.

7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl sonuçlanmış?

Cevap: Mustafa taşlık yeri ayıklamayı başarmış ve oraya yerleşmiş, tarım yapmaya başlamış.

8. Yazarın, Mustafa’yı takdir etmesinin nedeni nedir?

Cevap: Kimsenin aşmak için göze alamayacağı engelleri azim, sabır ve çalışkanlıkla aştığı için yazar Mustafa’yı takdir ediyor.

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından düzenlendi

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 16

5. ETKİNLİK

Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.

Cevap: 

1. Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.

2. Bizim köyün lodos tarafı gayrimeskûndur.

3. Bendeniz bu mücadeleye şahidim.

Yazarın yaşadığı bir olayı kendisinin anlattığı anlatım özelliğine “birinci kişili anlatım”
denir. Yazarın gözlemlediği bir olayı anlattığı anlatım özelliğine “üçüncü kişili anlatım” denir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.

ÇALIŞKAN OLMAK

İşleyen demir pas tutmaz,
Bunu böyle bil unutma!
Çalışmak gibi var mıdır?
Hep ilke o mutlulukta.

“Vakit nakittir.” demişler,
Boş geçirme zamanını.
Çalış, çabala, üret ki,
Aydınlat hep yarınını.

Çalışmakla kazanılır,
Bil ki büyük başarılar.
Sağlıklı ve mutlu olur,
Azim ile çalışanlar.

Tembellik hiç hoş değildir,
Sakın kaptırma kendini.
Çalışmalısın her zaman
Yüceltmek için ülkeni.

Atilâ ÇAKIROĞLU
Şiir Bahçesi

Cevap: 

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

Biçim: Hikaye

İçerik: Yazar hikayede çalışkanlık ve azmi konu etmiş.

ÇALIŞKAN OLMAK

Biçim: Şiir

İçerik: Yazar şiirinde çalışkanlığı konu almış.

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 17

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

İkilemeler Cümleler
şıkır şıkır Düğünde, şıkır şıkır taşlı elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti.
pırıl pırıl Bu masmavi, pırıl pırıl hava insana huzur ve yaşama sevinci veriyor.
doğru dürüst Doğru dürüst bir şeyler yemeden sınava girmek pek akıllıca değil.
tatsız tuzsuz Diyet süresince tatsız tuzsuz yiyecekler yemekten bıkmıştı.
üç beş Parkta üç beş çocuk vardı; onlar da tabletleri ile oynuyorlardı.
çalı çırpı Çuvalı yere boşaltıp çalı çırpıyı ayıkladıktan sonra fasulyeleri tartmaya başladı.

İkilemeler, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek ve zenginleştirmek amacıyla kullanılır.

8. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.

Cevap:

• Yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar.

> İkileme oluşturan sözcükler birbirinden ayrı yazılır.

• Su buldun mu, su?

“Mi” soru eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten ayrı yazılır.

• Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?

“Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır.

• Göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz…

“Biraz” sözcüğü her zaman bitişik yazılır.

• Üç çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar.

“Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa bitişik yazılır.

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından düzenlendi

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 18

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.

• Bizi iş yapmaktan kim kurtaracak?
• Bir gece aniden aklıma çok parlak bir fikir geldi.
• Bir elin nesi var, iki ele ne gerek var?
• İlk kez insanlara yardımcı olacağım için sevindim.
• Çizimlerimi meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak sergiledim.
• Ömür boyu, bildiklerimizin esiri oluruz.
• Günlerce çalışarak planlar çizdim.
• Sonunda çalışmalarım belli bir olgunluğa ulaştı.
• Herkes, yetenekli olduğu alanda fikirler geliştirmeye başladı.
• Hep birlikte çalışmaya koyulduk.
• Su gücüyle çalışan makinelerle iplik ürettiler.
• Köylüler, bütün bu düzeneği kurarken çalışmayı çok sever oldular.
• Edindikleri bilgileri başka alanlara da uygulamak istediler.
• Çalışmanın, aslında tembellikten çok daha zevkli olduğunu keşfettiler.

Cevap:

Sarı Yaprak:

 • kurtaracak
 • geldi
 • sevindim
 • çizdim
 • ulaştı
 • koyulduk
 • istediler

Yeşil Yaprak:

 • elin
 • çınar
 • ömür
 • fikirler
 • iplik
 • düzeneği
 • tembellikten

Bir işi (kılışı), oluşu ya da durumu anlatan sözcüklere fiil denir.

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 19

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.

geçmek yeşermek kızarmak çıkmak sürmek oturmak düşünmek
gelmek pişirmek sermek yaşamak ağlamak çürümek toplamak

Cevap:

İş Durum Oluş
geçmek

sürmek

düşünmek

pişirmek

sermek

toplamak

çıkmak

oturmak

gelmek

yaşamak

ağlamak

yeşermek

kızarmak

çürümek

Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işi ve bu işten etkilenen varlıkları gösteren fiillere “iş (kılış) fiilleri” denir.

Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işin olduğu ancak bu işten etkilenen bir varlığın olmadığı fiiller “durum fiilleri” olarak adlandırılır.

Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiillere “oluş fiilleri” adı verilir.

11. ETKİNLİK

“Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.

Cevap:

(örnek)

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ İLE İLGİLİ AFİŞ ÖRNEĞİ

Çalışmanın Önemi Afiş Örneği

Çalışmanın Önemi Afiş Örneği

Onlineodev.com, öğrencilerin ödevlerini kolayca yapmalarına ve öğrenmelerine yardımcı olan bir web sitesidir. Onlineodev.com’da, Fen, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce gibi pek çok ders için binlerce soru ve cevap bulabilirsiniz.
Title of the document
...