onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
116 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. 5,25 ondalık kesrinin rasyonel sayı olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap A 21/4

2. 39/20 rasyonel sayısına karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : D 1,95
39 . 5 / 20 . 5 = 195/100

3.  9/4, 5/6, 6/5 rasyonel sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap D

4. 0, 12 sayısı rasyonel sayı olarak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap D
12/99 = 4/33

5. 7/9 sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0, 7 B) 0,17 C) 0,5 D) 0,52

6. a = -2/9,  b = -2/7,  c = -2/11 rasyonel sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) a < c < b B) c < a < b C) b < a < c D) a < b < c

7. 6/5 < 24/a ifadesini gerçekleyen en büyük a doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20 B) 19 C) 18 D) 17

8. Aşağıdaki sayılardan hangisi 0,12 ile 2/5 sayıları arasında değildir?

A) 1/4 B) 1/5 C) 2/3 D) 3/10

9. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önündeki kutucuğa “D”, yanlış olanların önündeki kutucuğa “Y”
yazınız.

(D) a. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin değişme özelliği vardır.
(D) b. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin etkisiz elemanı “1” dir.
(Y) c. Çarpımları sıfır olan rasyonel sayılar çarpma işlemine göre birbirinin tersidir.
(Y) ç. a/b rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi -b/a’ dır.

10. (1/8) + (1/6) + (-1/4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(1/8) + (1/6) + (-1/4) (Payda eşitleylim)
1/8.3 + 1/6.4 - 1/4.6 
3/24 + 4/24 - 6/24
1/24

Doğru cevap B

11. -1/19 - (1/13 - 1/19) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

-1/19 - (1/13 - 1/19)
-1/19 -1/13 + 1/19 (1/19'lar birbirini götürür)
-1/13

Doğru cevap C

12. Aşağıda verilen işlemlerde bilinmeyenleri bulunuz.

a) y = 1/2
b) z = 2/3
c) x = -4/9
ç) t = 0

13. 3/4 : (27/12 . 9/48) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

3/4 : (27/12 . 9/48)
3/4 : (9/4 . 3/16)
3/4 : 27/64
3/4 . 64/27 
19/9

Doğru cevap A

14. 7/8 rasyonel sayısı, aşağıda verilen rasyonel sayılardan hangisinin (–1) ile çarpımına eşittir?

Doğru Cevap B

15. 13/17 rasyonel sayısının çarpmaya göre tersi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap A

16. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C

17. Aşağıda rasyonel sayılarda çarpma işleminin çeşitli özellikleri verilmiştir. Verilen işlemleri bu özelliklerle
uygun biçimde eşleştiriniz.

a --> II
b --> III
c --> VI
ç --> I
d --> V

18. (-7/5)2 . (-5/7)3  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(-7/5)2 . (-5/7)3 
49/25 . (-125/343)
-5/7

Doğru cevap A

19. (1/6) : (1/9 + 1/3 . 5/3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(1/6) : (1/9 + 1/3 . 5/3)
1/6 : (1/9 + 5/9)
1/6 : 6/9
1/6 . 9/6 
9/36
1/4

Doğru Cevap D

20. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap B

21. 6,2 – 0,5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(62 - 6) / 9 - (5/9)
56/9 - 5/9
51/9
17/3

Doğru Cevap C

22. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D

23. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 B) 6 C) 9 D) 12

24. 1. adım: 5/5 –3/5 = 2/5
2. adım: 24 : 2 = 12
3. adım: 12 · 5 = 60

Yukarıda çözüm adımları verilen problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Bir yolun 3/5’i 24 km olduğuna göre yolun tamamı kaç kilometredir?
B) Bir yolun 3/5’i gidilince geriye 24 km kalıyor. Buna göre yolun tamamı kaç kilometredir?
C) Bir yolun 3/5'inin 2/5’i gidilince geriye 24 km kalıyor. Buna göre yolun tamamı kaç kilometredir?
D) Bir yolun 2/5’i gidilince geriye 24 km kalıyor. Buna göre yolun tamamı kaç kilometredir?

25. Ahmet, bir yolun 1/4 ünü yürüdükten sonra, kalan yolun kaçta kaçını daha yürürse yolun yarısını yürümüş olur?

Cevap : A

26. 4/7 saatte 40 km yol giden ve sabit hızla ilerleyen bir yolcu treni, 490 km’lik yolu kaç saatte gider?

Cevap : D

Onlineodev.com, ödevlerinizde başarıya ulaşmanız için size destek olur.!

2024 LGS Matematik Soru Çözümleri

...