42 kez görüntülendi
Matematik kategorisinde  

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

ALIŞTIRMALAR

1. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. Üçer üçer otururlarsa 5 sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıftaki sıra ve öğrenci sayısını bulunuz.

Sıra sayısı x olsun
2x + 5 = 3 . (x - 5)
2x + 5 = 3x - 15
x = 20 sıra var

2x + 5 = 2 . 10 + 5 = 25 öğrenci 

2. 8 katının 5 eksiği, 5 katının 4 fazlasına eşit olan sayıyı bulunuz.

8x - 5 = 5x + 4
3x = 9
x = 3

3. Sude ile Aylin bir afet bölgesindeki çocukların ihtiyaçları için düzenlenen yardım kampanyasına toplam 300 TL göndermişlerdir. Sude’nin gönderdiği miktar, Aylin’in gönderdiği miktarın 2 katından 30 TL eksiktir. Buna göre Sude’nin yardım kampanyasına kaç TL gönderdiğini bulunuz.

Aylin x
Sude 2x - 30
x + 2x - 30 = 300
3x = 330
x = 110

Sude 2x - 30 = 2 . 110 - 30 = 190

4. Ardışık üç doğal sayının toplamı 129 olduğuna göre bu doğal sayılardan en büyüğünü bulunuz.

x + x + 1 + x + 2 = 129
3x = 126
x = 42

En büyüğü
x + 2 = 42 + 2 
x = 44

5. Turgay’ın yaşı, Seda’nın yaşının 3 katından 2 eksiktir. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 66 olduğuna göre Turgay’ın yaşını bulunuz.

Turgay 3x - 2
Seda x

3x - 2 + 4 + x + 4 = 66
4x = 60
x = 15

Turgay'ın yaşı 
3x - 2 = 3 . 15 - 2 = 43

6. Aşağıda verilen sorular ile kutucuklardaki cevapları uygun biçimde eşleştiriniz.
a. Hangi sayının 3 eksiği –5’tir? // III - 2
b. Hangi sayının 3 fazlası, aynı sayının iki katının 7 eksiğine eşittir? // I - 10
c. Hangi sayının 3 katının 2 eksiği 25’tir? // IV - 9
ç. Hangi sayının 9 katı 36’dır? // II - 4
d. Hangi sayının 6 eksiği 7’dir? // V - 13

7. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 7 eksiktir. Bu sınıfta 35 öğrenci olduğuna göre sınıftaki kız öğrencilerin sayısını bulunuz.

Erkek x
Kız 2x - 7
x + 2x - 7 = 35
3x = 42
x = 14

Kız 2x - 7 = 2 . 14 - 7 = 21

8. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarı, kısa kenarının 2 katından 4 m eksiktir. Çevresi 214 m
olan bu tarlanın uzun kenarı kaç metredir?

2x - 4
2x + 2 . (2x -4) = 214
6x = 222
x = 37

Uzun kenar 2x - 4 = 2 . 37 - 4 = 70

9. Yandaki ABC eşkenar üçgeninde |BC| = (2x + 1) cm ve üçgenin çevresinin uzunluğu 45 cm olduğuna göre x değeri kaçtır?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

3. (2x + 1) = 45
6x + 3 = 45
6x = 42
x = 7

Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
 1. fahri

  15966 puan

 2. Miyase

  11701 puan

 3. murat

  8389 puan

 4. sevgi

  6924 puan

 5. kemal

  5860 puan

14.0k soru

14.3k cevap

66 yorum

684 kullanıcı

...