onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
112 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. 4x + 2 – 3x – 4 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) x + 1 B) 3x + 4 C) x – 2 D) 2x – 1

4x + 2 – 3x – 4 = x - 2

2. 5 · (2x – 4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5x + 10 B) 5x – 20 C)10x – 15 D) 10x – 20

5 · (2x – 4) = 10x - 20

3. 4, 7, 10, 13, ... sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? (n harfini değişken olarak alınız)
A) 2n – 2 B) 3n + 1 C) 3n + 2 D) 2n + 4

4. Kuralı 4n + 8 olan sayı örüntüsünün 12. adımındaki sayı kaçtır?
A) 44 B) 48 C) 52 D) 56

4 . 12 + 8 = 56

5- Yukarıdaki şekil örüntüsündeki adımlara göre bilye sayıları verilmiştir. Buna göre 21. adımdaki bilye sayısı kaçtır?
A) 41 B) 38 C) 36 D) 34

2n - 1 = 2 . 21 - 1 = 41

6. 2 + ◯ = 9 + 4 eşitliğinin bozulmaması için “◯” yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 7 B) 9 C) 11 D) 13

2 + ◯ = 9 + 4
◯ = 13 - 2
◯ = 11

7. “Hangi sayının 3 katının 9 fazlası, aynı sayının 5 katının 7 eksiğine eşittir?” ifadesinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9x – 3 = 5x – 7 B) 9x + 3 = 7x – 5 C) 3x – 9 = 5x + 7 D) 3x + 9 = 5x – 7

8. Yandaki modelde terazi, denge durumunda bulunmaktadır. Küre şeklindeki cisimlerin üzerilerinde kütlelerini
gösteren sayılar yazmaktadır. Buna göre eşitliği sağlayan x değeri kaçtır?
A) 9 B) 7 C) 6 D) 5

5x = x + 28
4x = 28
x = 7

9. 6 = 6 eşitliği veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.
(Y) a. Eşitliğin her iki tarafına –2 eklendiğimizde eşitlik bozulur.
(Y) b. Eşitliğin her iki tarafını –1 ile çarptığımızda eşitlik bozulur.
(D) c. Eşitliğin her iki tarafına 4 eklediğimizde eşitlik bozulmaz.
(D) ç. Eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarptığımızda eşitlik bozulmaz.

10. 4x + 5 · ☐ = 20 + 4x ifadesinde eşitliğin bozulmaması için yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 4 B) 5 C) 10 D) 20

4x + 5 · ☐ = 20 + 4x
5 . ☐ = 20  
☐ = 4

11. 2(2x + 1) + 2x = 32 denkleminde x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 8

2(2x + 1) + 2x = 32
4x + 2 + 2x = 32
6x = 30
x = 5

12. Aşağıdaki denklemlerden hangisinde x’in değeri –2’dir?
A) 5x – 10 = 10 B) 2x + 8 = 0 C) 3x – 4 = 2 D) 2x – 5 = x – 7

2 . (-2) - 5 = (-2) - 7
-9 = -9

13. x + 1 = –2x + 7 denkleminde x’in değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

x + 1 = –2x + 7
3x = 6
x = 2

14. “Halime 22, Meliha ise 10 yaşındadır. Kaç yıl önce Halime’nin yaşı Meliha’nın yaşının 3 katıdır?” problemini çözmek için aşağıdaki denklemlerden hangisi çözülmelidir?
A) 22 + x = 3 · 10 – x B) 22 – x = 3 · (10 – x) C) 3x – 10 = 22 + x D) 3 · 10 + x = 22 – 2x

15. Üç sayıdan birincisi ikincisinin 4 eksiğine, üçüncüsü birincinin 3 katına eşittir. Bu üç sayının toplamı 59 olduğuna göre ikinci sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8 B) 12 C) 14 D) 15

1. sayı x - 4
2. sayı x
3. sayı 3(x - 4)

x - 4 + x + 3(x - 4) = 59
5x - 16 = 59
5x = 75
x = 15

16. Aşağıdaki sorular ile kutucuklarda verilen cevapları uygun biçimde eşleştiriniz.
I. Hangi sayının iki katının 4 fazlası 16’dır? // b) 6 --> 2x + 4 = 16 --> 2x = 12 --> x = 6
II. Hangi sayının yarısının 3 katının 5 eksiği kendisidir? // c) 10 --> x /2 . 3 - 5 = x --> 3x / 2 - 5 = x --> x / 2 = 5 --> x = 10
III. Hangi sayının 4 katının 6 fazlası 26’dır? // d) 5 --> 4x + 6 = 26 --> 4x = 20 --> x = 5
IV. Hangi sayının 1/3 ’ünün 2 katının 1 fazlası 11’dir? // a) 15 --> x /3 . 2 + 1 = 11 --> 2x / 3 = 10 --> 2x = 30 --> x = 15 
V. Hangi sayının 2 katının 3 fazlası 9’dur? // ç) 3 --> 2x + 3 = 9 --> 2x = 6 --> x = 3

17. Yaşını sorduğunuz birisi size, “Benim yaşımın 4 fazlasının 2 katının 1 fazlası, en büyük iki basamaklı doğal sayıdır.” diye cevap veriyor. Bu kişinin yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 48 B) 47 C) 45 D) 44

2(x + 4) + 1 = 99
2x + 8 + 1 = 99
2x = 90
x  = 45
 

18. Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine üç sıra dikenli tel çekilmek isteniyor. Bu iş için toplam 162 m tel gerektiğine göre bahçenin uzun kenar uzunluğu kaç metredir?
A) 26 B) 24 C) 20 D) 18

ç = 6x 3 sıra olduğu için
18x = 168
x = 9
uzunkenar = 2 . 9 = 18

19. Aşağıdaki denklemlerin hangisinde bilinmeyenin değeri 5’tir?
A) –2x + 2 = 1 B) 4x – 9 = 11 C) x – 5 = 5 D) 2x – 3 = 2

4x – 9 = 11 --> 4x = 20 --> x = 5

20. Yandaki şekil, kısa kenarı (2x + 3) cm olan dört tane eş dikdörtgenden oluşmuştur. Şeklin çevresi 238 cm olduğuna göre x’in değeri kaçtır?
A) 2 B) 5 C) 7 D) 11

2 (6x + 9) + 2 (8x + 12) = 238
12x + 18 + 16x + 24 = 238
28x = 196
x = 7

21. Asuman, 190 sayfalık bir kitabı üç günde okuyor. Asuman, ikinci gün birinci günden 20 sayfa fazla, üçüncü gün ise birinci günden 25 sayfa eksik okumuştur. Buna göre Asuman, ikinci gün kaç sayfa kitap okumuştur?
A) 85 B) 90 C) 95 D) 105

1. gün x
2. gün x + 20
3. gün x - 25

x + x + 20 + x - 25 = 190
3x - 5 = 190
3x = 195
x = 195/3
x = 65

Onlineodev.com, ödevlerinizde başarıya ulaşmanız için size destek olur.!

2024 LGS Matematik Soru Çözümleri

...