onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
69 kez görüntülendi
Genel kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Federal devlet, birden fazla bölgesel veya yerel yönetimin bir araya gelerek oluşturduğu bir devlet biçimidir. Federal devlette, bölgesel veya yerel yönetimler kendi iç işlerinde özerklik sahibi olurken, dış işleri, savunma, para birimi gibi ortak konularda merkezi hükümete bağlıdır. Federal devletin amacı, farklı etnik, dini, kültürel veya coğrafi grupların birlikteliğini sağlamak ve çatışmaları önlemektir.

Federal devletin özellikleri şunlardır:

  • Federal devlette, anayasa üstün hukuk normu olarak kabul edilir ve hem merkezi hem de bölgesel yönetimler anayasaya uymak zorundadır.
  • Federal devlette, yasama, yürütme ve yargı yetkileri hem merkezi hem de bölgesel düzeyde ayrı ayrı kullanılır. Böylece güçler ayrılığı ilkesi sağlanır.
  • Federal devlette, bölgesel yönetimler kendi yasama organlarını, yürütme organlarını ve yargı organlarını seçer ve bunlara karşı sorumludur. Bölgesel yönetimler kendi kanunlarını çıkarabilir ve uygulayabilir.
  • Federal devlette, merkezi hükümet ve bölgesel yönetimler arasında yetki paylaşımı yapılır. Yetki paylaşımı anayasada belirlenir veya karşılıklı anlaşmalarla yapılır.
  • Federal devlette, merkezi hükümet ve bölgesel yönetimler arasında temsil ilişkisi kurulur. Temsil ilişkisi genellikle iki meclisli bir parlamento sistemiyle sağlanır. Parlamentonun bir kanadında bölgesel temsilciler yer alır.

Federal devlet örnekleri şunlardır:

  • ABD: ABD, 50 eyaletten oluşan bir federal cumhuriyettir. Her eyalet kendi anayasasına, yasama organına, yürütme organına ve yargı organına sahiptir. Eyaletler kendi iç işlerinde özerkken, dış işleri, savunma, para birimi gibi konularda merkezi hükümete bağlıdır.
  • Almanya: Almanya, 16 eyaletten oluşan bir federal parlamenter cumhuriyettir. Her eyalet kendi anayasasına, yasama organına, yürütme organına ve yargı organına sahiptir. Eyaletler kendi iç işlerinde özerkken, dış işleri, savunma, para birimi gibi konularda merkezi hükümete bağlıdır.
  • Hindistan: Hindistan, 28 eyalet ve 8 birlik bölgesinden oluşan bir federal parlamenter cumhuriyettir. Her eyalet kendi yasama organına, yürütme organına ve yargı organına sahiptir. Eyaletler kendi iç işlerinde özerkken, dış işleri, savunma, para birimi gibi konularda merkezi hükümete bağlıdır.
...