onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
109 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeyi çağdaş ve demokratik bir devlet yapmak için ortaya koyduğu temel düşünce ve eylemlerdir. Atatürk ilke ve inkılapları şunlardır:

  • Cumhuriyetçilik: Milli egemenliğin hâkim kılındığı bir yönetim biçimidir. Halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla devlet işlerini yürütmesidir.
  • Milliyetçilik: Türk vatandaşlarının kendi varlığı ve mutluluğu için çalışması, başka ülke insanlarının da ülke bütünlüğüne ve birliğine saygı göstermesi anlamına gelir.
  • Halkçılık: Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, siyasal açıdan kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkânlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir.
  • Devletçilik: Bireylerin özel girişimlerini ve yapacakları faaliyetleri esas almak kaydı ile gerektiğinde devletin milletimiz adına memleket ekonomisini kontrol altında bulundurması anlamına gelir.
  • Laiklik: Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesidir. Din ile ilgili işlerin belli bir düzen haline getirilerek devletin din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır. Kısaca din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulması demektir.
  • İnkılapçılık (Devrimcilik): Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır.

Atatürk ilke ve inkılapları sosyal, siyasal ve eğitim alanlarında pek çok değişim ve gelişmeye yol açmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, şapka kanunu’nun kabulü, uluslararası saat ve takvimin kabulü, uluslararası rakamların kabulü, soyadı kanunu’nun kabulü, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması gibi.
  • Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Ankara’nın başkent oluşu, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, yeni anayasaların yapılması, çok partili rejim denemeleri gibi.
  • Eğitim alanda yapılan inkılaplar: Tevhid-i tedrisat kanunu’nun çıkartılması, yeni Türk harflerinin kabulü, Türk Tarih Kurumu’nun kurulması, Türk Dil Kurumu’nun kurulması gibi.
...