onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
59 kez görüntülendi
Matematik kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Sıra Sizde

1) Aşağıda verilen kesirlere göre modelleri boyayınız ve kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız.

a) 8/10 = 0,8   b) 1/100 = 0,01  c) 1/1000 = 0,001

2) Aşağıda modellenen ondalık gösterimleri ve okunuşlarını yazınız.

a)

Ondalık
Gösterim : 1,7
Okunuş : Bir tam onda yedi

b)

Ondalık
Gösterim : 1,23
Okunuş : Bir tam yüzde yirmiüç

c)

Ondalık
Gösterim : 0,504
Okunuş : binde beşyüz dört

3) Aşağıdaki ifadeleri ondalık gösterim şeklinde yazınız.

a) 70 kuruş : 0,70
b) 6 lira 55 kuruş : 6,55
c) 20 lira 5 kuruş : 20,05
ç) 54 lira 80 kuruş : 54,80

4. ve 5. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız.

Aşağıdaki tabloda bir evin bazı odaları için kullanılan duvar kâğıdı uzunlukları ve bu kâğıtlara ödenen tutarlar verilmiştir.

4) Duvar kâğıdı uzunluklarının okunuşlarını yazınız.

Misafir odası 11,755 = Onbir tam binde yedi yüz elli beş
Yatak odası 8,36 = Sekiz tam yüzde otuz altı
Çocuk odası 4,089 = Dört tam binde seksen dokuz

5) Aşağıda okunuşları verilen ondalık gösterimlerin tabloda neyi ifade ettiğini yanlarına yazınız. Tabloya ait olmayan okunuşu verilen ondalık gösterimleri yanlarına yazınız.

Doksan sekiz tam yüzde yetmiş beş : Yatak odası tutarı
On bir tam binde yedi yüz elli beş : Misafir odası uzunluğu
İki yüz altmış beş tam yüzde doksan dokuz : Misafir odası tutarı
Dört tam yüzde seksen dokuz : 4,86
İki yüz altmış beş tam binde doksan dokuz : 265,099
Altmış beş tam yüzde on altı : Çocuk osadı tutarı
Sekiz tam binde otuz altı : 8,036

6) Merve okunuşu “yüz otuz yedi tam binde dört yüz üç” olan ondalık gösterimi 137,043 olarak yazmıştır. Merve’nin yazdığı ondalık gösterimde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Vardır. 137,403

7) Aşağıda verilen kesirlere karşılık gelen ondalık gösterimleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

1 tam 5/10 = 1,5

21 tam 83/100 = 21,83

12/1000 = 0,012

21/100 = 0,21

122/1000 = 0,122

10 tam 9/10 = 10,9

9 tam 52/100 = 9,52

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. 

-Galileo Galilei
...