onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
99 kez görüntülendi
Matematik kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

6. Ünite Değerlendirme Cevapları

1) Bir arsa, şekildeki gibi eş karesel bölgelere ayrılarak ortadaki karesel bölgenin tamamına havuz yapılıyor. Havuzun
çevre uzunluğu 32 metre olduğuna göre, arsanın havuz yapılmadan önceki alanı kaç metrekaredir?
A) 900 B) 576 C) 256 D) 144

2) Yanda bir odanın zemininde kitaplık ve halının kapladığı yer verilmiştir. Kitaplık için verilen uzunluklara göre aşağıdakilerden hangisi halının alanının metrekare cinsinden en yakın tahminidir?
A) 9 B) 7 C) 5 D) 3

3) Yandaki dikdörtgenin içindeki karenin alanı 5 cm2 olduğuna göre dikdörtgenin tahmini alanı kaç cm2 dir?

Cevap : 60

4) Dikdörtgen şeklindeki bir banyonun zeminine şekildeki gibi yan yana enine 8 adet, boyuna 12 adet kare şeklinde
fayans döşenebilmektedir. Bu fayansların bir kenar uzunluğu 25 cm olduğuna göre banyonun taban alanı en az kaç metrekaredir?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

5) Aşağıdakilerden hangisi açık hâli verilen kare prizmanın kapalı hâli olamaz?

Cevap : A

6) I) 6 yüzü vardır.
II) Tüm ayrıtları bir noktada kesişir.
III) Tabanları kare, yanal yüzleri dikdörtgendir.
IV) 12 ayrıtı vardır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri dikdörtgeler prizmasının özelliklerindendir?
A) Yalnız I B) II ve IV C) I, III, IV D) I ve IV

7. Verilen prizmaların yüzey alanlarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) II < III < I B) I < III < II C) II < I < III D) I < II < III

8) Ayrıtlarının uzunlukları 3 cm, 6 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasıyla aynı yüzey alanına sahip küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?

Dikdörtgen prizmasının alanı= 2(ab+ac+bc) formülü ile bulunur. Soruda verilen verilere göre a=3, b=6 ve c=10 olsun. Formülde yerine yazdığımızda

2(3*6 + 3*10 + 6*10)= 216 cm2 bulunur.

Bu sayı, küpün yüzey alanına da eşitmiş ve bu veri sayesinde küpün bir ayrıt uzunluğunu bulmamız istenmiş. Küpün yüzey alanı:

6 a2 olarak bilinir. Bunu 216 ya eşitleyelim ve a olan ayrıtı bulalım.

6 a2 = 216
a2 = 216/6= 36
a = karakök 36
a= 6 cm bulunur.

Cevap : 6

9) Alanı 30 cm2 ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir?

Uzun kenar × kısa kenar = Dikdörtgenin alanı

Uzun kenara 6 / kısa kenara 5 diyelim.

6 × 5 = 30 

Şimdi diğer olasılığa bakalım :

Uzun kenara 15 / kısa kenara 2 diyelim.

15 × 2 = 30 

Bizden dikdörtgenin çevresi en az olacak şekilde istediği için :

6 ve 5 cm uzunluklarını alırız .

6 + 5 = 11 

11 × 2 = 22 cm

Cevap : 22

Soru da bilgiden doğar, cevap da 

Hz. Mevlana

...