onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
922 kez görüntülendi
Türkçe kategorisinde

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları Sayfa 40

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kurtuluş Savaşı” ifadesi size neler çağrıştırıyor?

(örnek) Ülkemizi ele geçirmek isteyen düşmanlara karşı yapılan destansı mücadelemizi, şehitlerimizi, Türk milletinin fedakarlığını ve azmini çağrıştırıyor.

2. “Millî Mücadele’de kahramanlık gösteren Türk kadınları”yla ilgili bulduğunuz görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak görsellere ulaşabilirsiniz.

https://www.onlineodev.com/69176/kurtulus-savasinda-vatani-icin-mucadele-eden-kahraman-turk-kadinlari-kimlerdir

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları Sayfa 42

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:

a) Üzerinde savaşın sürdüğü bölge. cephe

b) Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem. yas

c) İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası. kağnı

ç) Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. ulu

d) Üzgün. mahzun

e) Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz. nazar

f) İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı. çarık

kağnı c
ulu ç
nazar e
cephe a
yas b
mahzun d
çarık f

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirine göre cevaplayınız.

1. Elif, kağnısına hangi ismi vermiştir?

Cevap: Mustafa Kemal’in kağnısı ismini vermiştir.

2. Elif, kağnısı ile ne taşımaktadır?

Cevap: Mermi taşımaktadır.

3. Elif, asker içinde hangi özelliği ile nam salmıştır?

Cevap: Hızlı olması ve çok yük taşıması ile nam salmıştır.

4. Kocabaş yere yığıldıktan sonra Elif ne yapmıştır?

Cevap: Kocabaş’ın yerine kağnıya kendini koşmuştur.

5. Şiirde geçen “İnliyordu dağın ardı, yasla” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Dağın ardında ne yaşanmaktadır?

Cevap: Dağın ardında savaş sürmektedir. Askerlerimiz şehit olmaktadır.

6. Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken karşılaştığınız zorluklara nasıl çözümler üretiyorsunuz?

Cevap: (örnek) Çözüm için etraflıca düşünüyorum. Büyüklerimden yardım alıyorum. Daha önce bu zorlukları yaşamış kişilerin tecrübelerinden yararlanıyorum.

3. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları yazınız.

Cevap:

Şiirin çağrıştırdığı kavramlar:

  • savaş
  • düşman
  • zafer
  • cephane
  • zor şartlar

Şiirin hissettirdiği duygular:

  • gurur
  • azim
  • fedakarlık
  • vatan sevgisi
  • umut

b) Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.

Cevap:

Şiirin ana duygusu: Vatan sevgisi, azim ve fedakarlık.

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları Sayfa 43

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir? Bu kahramanın fiziksel ve kişilik özelliklerini şiire göre belirleyerek ilgili yerlere yazınız.

Cevap:

Şiirin kahramanı: Elif

Fiziksel özellikleri: İri, elma yanaklı, üzüm gözlü, eli kınalı.

Kişilik özellikleri: Azimli, çalışkan, sorumluluk sahibi.

5. ETKİNLİK

Elif’in yerinde siz olsaydınız Kocabaş öldükten sonra ne yapardınız?

Cevap:

O dönemin koşullarında Elif’in bulduğu çözümden daha iyi bir çözüm yoktur.

0 beğenilme 0 beğenilmeme

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,

Eş anlamlısı: Tez

Cümle: Tez canlı olması onun sürekli hata yapmasına neden oluyordu.

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;

Eş anlamlısı: devamlı

Cümle: Makinenin devamlı dönen dişlilerine bakıp kalmıştı.

Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,

Eş anlamlısı: ırak

Cümle: Hayalinde hep ırak memleketleri gezip görmek vardı.

Nam salmıştı asker içinde.

Eş anlamlısı: ün

Cümle: Esnaf arasında cömertliği ile ün yapmıştı.

Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,

Eş anlamlısı: önce

Cümle: Annem sabah kalkınca önce akşamdan kalan bulaşıkları yıkardı.

Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,

Eş anlamlısı: yaşlı

Cümle: Hafta sonu yaşlıları ziyaret için huzur evine gideceğiz.

7. ETKİNLİK

Şiirde geçen “iyceden iyceden” ifadesini günümüz Türkçesinde nasıl söylersiniz? Şair, bu şekilde niçin kullanmış olabilir?

Cevap:

“yavaştan yavaştan” olarak söyleriz.

Şair, kıta sonlarındaki ses uyumunu bozmamak için bu şekilde kullanmış olabilir.

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları Sayfa 44

8. ETKİNLİK

Şiirden alınmış aşağıdaki dizeleri okuyunuz.

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.

a) Bu dizelerde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri bu davranışları yazınız.

Cevap:

İnsana ait davranış gösteren varlıklar Gösterdikleri davranışlar
Rüzgar geçmek
Toprak gülümsemek

b) Siz de aşağıdaki örnekten yararlanarak cümleler kurunuz.

Cevap: 

Mustafa Kemal'in Kağnısı Metni Cevapları - 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları - İnsana Ait Özellikler

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları – 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları – İnsana Ait Özellikler

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

1. Görsellerde dikkatinizi neler çekmiştir?

Cevap: (örnek) Kadınlar çekmiştir.

2. Görsellerle “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Mustafa Kemal’in Kağnısı şiirinde Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden bir Türk kadını konu alınmıştır. Görsellerin konusu da Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden kadınlardır.

3. Görsellerden ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınının fedakârlıklarını ve sorumluluklarını anlatan bir konuşma yapınız.

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları Sayfa 45

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır? Bu işaretin kullanılma sebebi nedir?

Nazar mı değdi göklerden, ne?

Cevap: Soru işareti kullanılmıştır. Cümlede soru anlamı olduğu için kullanılmıştır.

b) Aşağıdaki cümleleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Soru işaretinin kullanım özelliklerini dikkate alarak ilgili açıklamayla eşleştiriniz.

Cevap:

Mustafa Kemal'in Kağnısı Metni Cevapları - 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları - Eşleştirme

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları – 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları – Eşleştirme

11. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri kendi cümlelerinizle hikâyeleştiriniz.

Cevap:

(örnek)

Mustafa Kemal’in Kağnısı

Kurtuluş Savaşı zamanlarıydı. Herkes varını yoğunu cepheye yollamıştı. Oğullar, babalar, herkes cephedeydi. Kadınlar da savaşa katkı sağlıyordu. Kimi cephane üretiyor, kimi cephane taşıyor, kimi yaralılara bakıyordu.

Elif de cepheye kağnısıyla mermi taşırdı. Hatta kağnısına “Mustafa Kemal’in Kağnısı” derdi. Bir gün yine kağnısıya yola çıkmıştı. Yolun ortasında Kocabaş ismini verdiği öküzü duruverdi. Yere yığıldı. Elif çok üzüldü fakat yapacak bir şey yoktu. Elif kendini öküzün yerine kağnıya koştu. Yola devam etti.

İşte, böylece Kurtuluş Savaşı işte böyle fedakarlıklarla kazanıldı.

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. 

-Galileo Galilei
...