onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
207 kez görüntülendi
Türkçe kategorisinde

3 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Deprem Metni Cevapları Sayfa 85

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıdaki görsellerden doğal afetler sonucu oluşanları belirleyip işaretleyiniz.

Yangın görseli hariç diğer görsellerin hepsi doğal afetler sonucu oluşmuştur.

2. Araştırmanızda deprem sırasında yapılması gerekenler ile ilgili neler öğrendiniz?

Aşağıdaki butona tıklayarak deprem sırasında yapılması gerekenleri görebilirsiniz.

Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler

3. Kobe ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kobe Japonya’nın en büyük şehridir. Yaklaşık 1,5 milyon nüfusu vardır. 45,000 yabancı kişiye ev sahipliği yapmaktadır.

Deprem Metni Cevapları Sayfa 88

1. ETKİNLİK

Anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını yazınız. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz. Bunları öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız. Öğrendiğiniz kelimeleri kendi oluşturduğunuz sözlüğünüze de yazınız.

Cevap: 

tatbikat:

Sözlük anlamı: Uygulama

Cümlem: Yarın okulumuzda yangın tatbikatı yapılacak.

felaket:

Sözlük anlamı: Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela

Cümlem: Başına gelen felaketlere aldırmadan ayakta kalmayı başarabilmişti.

göçük:

Sözlük anlamı: Çökmüş, kaymış toprak, çöküntü, yıkıntı

Cümlem: Göçük altında kalan olup olmadığını anlamak için hassas aletler getirdiler.

artçı:

Sözlük anlamı: Arkadan gelen, sonra olan, öncü karşıtı

Cümlem: Gün boyu artçı depremler sürdü.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1) Yazarın babası deprem sırasında ne yapmıştır?

Cevap: Bir el feneri ile gelip eşini ve çocuklarını mutfağa, masanın yanına götürmüştür.

2) Yazarın babasıyla gurur duymasını sağlayan olay nedir?

Cevap: Yazarın babasının göçük altında kalan yan komşularını kurtarmasıdır.

3) Deprem sonrasında yazar ve ailesi nerede kalmıştır?

Cevap: Yazarın babasının çalıştığı çelik fabrikasında kalmıştır.

4) Yazarın babasının böyle bir felaket sonrasında diğer insanların yardımına gitmesini nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: (örnek) Yazarın babasının diğer insanların yardımına gitmesi örnek bir davranıştır. Ayrıca bu bir insanlık görevidir. İnsanlar öncelikle kendi ailelerini güvene aldıktan sonra başka insanların yardımına koşmalıdırlar.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni aşağıdaki unsurlara göre inceleyiniz.

Cevap: 

Olay: Büyük bir deprem yaşanması ve insanların deprem anında ve sonrasında yaşadıkları.

Metindeki kahramanlar: Yazar, yazarın annesi, babası ve kardeşi

Yer: Japonya’nın Kobe şehri

Zaman: Geçmiş zaman

Anlatıcı: 1. şahıs

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Alelacele evden çıkarken üzerimize bir şeyler almamıştık ama en azından güvende olduğumuz için mutluydum.

Hatta deprem diye bir şeyin olduğuna bile inanmıyordum fakat artık inanıyorum.

a) Altı çizili kelimeler cümleye nasıl bir anlam katmıştır, cümlenin anlamında bir değişikliğe sebep olmuş mudur? Yazınız.

Cevap: Altı çizili kelimeler cümledeki düşüncenin yönünü değiştirmiştir. Cümlenin anlamını olumludan olumsuza veya tam tersi olarak değiştirmiştir.

b) Okuduğunuz metinde yönlendirici ifadelerin olduğu cümleleri yazınız. Bu cümlelerdeki yönlendirici ifadeleri işaretleyiniz.

Cevap: 

Aslında ben de korkmuştum ama bunu belli etmek istemiyordum.

İnsanlar, binaların ve evlerinin hiçbir zaman yıkılmayacağını düşünüyor. Ama öyle değilmiş.

Onunla çok gurur duydum fakat binaların altında daha çok insan kalmıştı.

Gerçi yemekte sadece pilav vardı ama çok aç olduğumdan hiç umrumda değildi.

Hatta birkaç tane arkadaşım bile olmuştu. Ama yine de burada uzun bir süre kalmak istemiyordum.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafiği inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

1) Grafik ne hakkında bilgi vermektedir?

Cevap: 2017 yılında Türkiye ve yakın çevresi deprem hareketliliği hakkında bilgi vermektedir.

2) Grafiğe göre deprem en çok hangi ayda olmuştur?

Cevap: Temmuz ayında olmuştur.

3) Grafiğe göre deprem en az hangi ayda olmuştur?

Cevap: Ekim ayında olmuştur.

4) Depremin en çok olduğu ay ile en az olduğu ay arasındaki aylar hangileridir?

Cevap: Ağustos ve eylül aylarıdır.

5) Temmuz ayında kaç deprem olmuştur?

Cevap: 55 deprem olmuştur.

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Deprem Metni Cevapları Sayfa 90

b) Grafiği örnek alarak siz de okuduğunuz kitapların sayısını aylara göre gösteren bir grafik çiziniz.

Cevap: 

(örnek)

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleler neden–sonuç bildirmektedir. Cümlelerin neden ve sonuç bölümlerini yazınız.

Cevap: 

• Japonya’da çok fazla deprem oluyor bunun için sık sık deprem tatbikatları yapardık.

Neden: Japonya’da çok fazla deprem oluyor.
Sonuç: Sık sık deprem tatbikatı yapardık.

• Bu tatbikatlar bana hep sıkıcı gelirdi çünkü Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir.

NedenKobe çok sağlam ve güzel bir şehir.
SonuçBu tatbikatlar bana hep sıkıcı gelirdi.

• Daha beş yaşında olduğu için çok korkmuştu.

NedenDaha beş yaşında olduğu için.
SonuçKorkmuştu.

• Çok aç olduğumdan yemeğin ne olduğu umrumda değildi.

NedenÇok aç olduğumdan.
SonuçYemeğin ne olduğu umrumda değildi.

• Evimize gitmemiştik çünkü ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz.

NedenNe elektriğimiz vardı ne de suyumuz.
SonuçEvimize gitmemiştik.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Konuşma sırasında bu ifadeleri, hangi duygularınızı anlatmak için kullanırsınız? Açıklayınız.

Cevap: Düşünceli, üzgün, şaşkın, mutlu ve memnuniyet – onaylama duygularımızı anlatmak için kullanırız.

b) Yukarıdaki görsellerden istediğiniz birini seçiniz. Beden dilinizi kullanarak bu ifadeye uygun kısa bir konuşma yapınız.

Cevap: 

(örnek)

Seçtiğim görsel düşünme duygusunu gösteren görseldir.

Sevgili arkadaşlar.

Merak ettiğim bir konu var. Biliyoruz ki her şeyin bir ismi var. Peki bu isimler neye göre belirlenmiş? Mesela kaleme neden kalem denmiş de makarna denmemiş? İncire niçin incir denmiş? Bu isimleri kim bulmuş ve insanlara nasıl kabul ettirmiş? Bunu çok merak ediyorum.

Deprem Metni Cevapları Sayfa 91

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki köklere, verilen ekleri getiriniz. Oluşan kelimeyi tekrar yazınız ve bu ek sayesinde yeni kelime türeyip türemediğini işaretleyiniz.

Cevap: 

Kök Ek Kelime Yeni kelime türedi Yeni kelime türemedi
baş -lık başlık
kitap -çı kitapçı
kuş -lar kuşlar
ev -im evim
gör -gü görgü
ev -de evde
çiz -gi çizgi
tuz -suz tuzsuz
Türk -çe Türkçe

9. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

Japonya’da çok fazla deprem olduğunu biliyordum.

a) Bu cümlede kesme işareti niçin kullanılmıştır?

Cevap: Özel bir isme getirilen hal ekini ayırmak için kullanılmıştır.

b) Aşağıdaki kesme işaretinin kullanım alanları ile bunlara verilen örnek cümleleri eşleştiriniz.

1) Türkiye’mizin güzellikleri anlatmakla bitmez.

2) Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Eren Bey’den alabilirsiniz.

3) Yazı dili ile konuşma dilinin aynı olmasını sağlamak TDK’nin görevlerindendir.

4) Başvurular 24 Mart’a kadar uzatıldı.

5) 1915’te düşman orduları kapıya dayanmıştı.

6) A’dan z’ye tüm masrafları karşılayacağına söz vermişti.

7) Güzelliğin on par’etmez
Bu bendeki aşk olmasa

Cevap: 

[6] Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur.

[5] Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.

[4] Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur.

[1] Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için kullanılır.

[7] Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır.

[3] Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.

[2] Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur.

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Deprem Metni Cevapları Sayfa 92

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere kesme işareti koyunuz. Cümleleri yeniden yazınız.

Denilir ki Karacaoğlanın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.

Cevap: Denilir ki Karacaoğlanın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.

Bursaya yapılacak gezimiz 27 Nisana ertelendi.

Cevap: Bursaya yapılacak gezimiz 27 Nisana ertelendi.

Çocuklar bugün TBMMyi ziyaret etti.

Cevap: Çocuklar bugün TBMMyi ziyaret etti.

Okulumuz yarışmada 2nci oldu.

Cevap: Okulumuz yarışmada 2nci oldu.

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki giriş bölümünün bir kısmı verilen hikâyeyi siz tamamlayınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayınız.

Karla kaplı dağlarda, yaylalarda kar üstünü delerek çıkan bu çiçek ne kadar da güzeldir. Zor şartlarda yetişen, dirençli ve bir o kadar da narin olan kardelenin hikâyesini öğrenince ona hayran kalacaksınız.

Cevap: 

(örnek)

Bir zamanlar erkek çiçek kız çiçeğe aşık olmuş. Fakat diğer çiçekler arasında kendini gösterip kızın dikkatini çekemiyormuş. Bir gün aklına güzel bir fikir gelmiş. Bütün çiçekler gibi baharda değil, kızın dikkatini çekmek için kışın açacakmış. Hem de kimsenin cesaret edemediği dondurucu soğuklarda.

Bahar geçmiş kış gelmiş. Her tarafı bembeyaz kar kaplamış. Erkek çiçek vaktin geldiğine karar verip karlar arasından çıkıp açmış. Açmış açmasına da sevdiği kızı görememiş. Beklemiş beklemiş, sevdiği kız bir türlü açmamış. Ümidini yitiren erkek çiçek bir süre sonra üzüntüsünden boynunu eğmiş, soğuğun şiddetine daha fazla dayanamamış ve hayatını kaybetmiş.

İşte o günden her kış vakti kar yağdığında sevgilisine kendini göstermek isteyen bu çiçeğe Kardelen demişler. 

...