onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
95 kez görüntülendi
Türkçe kategorisinde

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Kaşağı Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Meb Sayfa 20 Cevapları

HAZIRLIK

1. Hangi hayvanın bakımını üstlenmek isterdiniz? Neden?

Cevap: Bir kedinin bakımını üstlenmek isterdim. Çünkü kedileri çok severim.

2. “Dürüst olduğun için kaybedebilirsin ama yalan söyleyip utanmaktan iyidir.” Charles Bukovvski (Çarlz Bukovski) sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: İnsanlar bazen kendi çıkarları için yalan söyleme yoluna giderler. Oysa yalanın bu dünyada hiç kimseye bir faydası yoktur. İnsanlar bence dürüst olup kaybetmeyi tercih etmeliler. Çünkü yalan söylerlerse ve bir gün bu yalanları ortaya çıkarsa yerin dibine girerler. Bunu yaşamaktansa dürüstlüğü tercih etmeleri daha doğrudur.

8. Sınıf Türkçe Meb Sayfa 23 Cevapları

1. ETKİNLİK

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış yerlere yazınız.

1. Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol. (Sofa)
2. Kapatılmış, hapsedilmiş kimse. (Mahpus)
3. Hayvanları tımar etmek için kullanılan, sacdan, dişli araç. (Kaşağı)
4. Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım. (Fakfon)5. Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap. (Yalak)

6. Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan, hayat. (Avlu)
7. Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne. (Eyer)
8. Hüzünlü. (Hazin)
9. Söğütgillerden, sulak yerlerde yetişen, yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü büyük bir ağaç. (Söğüt)
10. At bakıcısı. (Seyis)
11. Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm. (Sağrı)

2. ETKİNLİK

1. Hasan ve ağabeyi neler yapmaktan hoşlanmaktadır?

Cevap: Atlarla uğraşmaktan, onları suya götürmekten, çıplak sırtlarına binmekten hoşlanmaktadır.

2. Hasan'ın ağabeyi, çok keskin ve sivri dişli kaşağıyı düzeltmek için ne yapmıştır?

Cevap: Duvarın taşlarına sürtmüş.

3. Ağabeyi Hasan'a nasıl bir suç atmıştır? Ağabeyinin davranışını doğru buluyor musunuz?

Cevap: Yeni kaşağıyı Hasan'ın kırdığını söylemiş. Ağabeyinin davranışını doğru bulmuyorum. İftira atmak çok kötü bir davranıştır.

8. Sınıf Türkçe Meb Sayfa 24 Cevapları

4. Hasan'ın ağabeyi neyi itiraf etmek istemiştir? Bunu hangi duygu ağır bastığı için yapmış olabilir?

Cevap: Kaşağıyı kendisinin kırdığını itiraf etmek istemiştir. Bunu pişmanlık duygusu ağır bastığı için yapmış olabilir.

5. Hasan, hangi hastalığa yakalanmıştır? Yakalandığı hastalıktan kurtulabiliyor mu?

Cevap: Kuşpalazı hastalığına yakalanmıştır. Yakalandığı hastalıktan kurtulamamıştır.

6. Metnin ana fikrini yazınız.

Cevap: Basit yalanlar bile sonunda pişman olunabilecek sorunlara yol açar.

7. Ana fikre uygun bir atasözü yazınız.

Cevap: Son pişmanlık fayda etmez.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Olay: Kaşağının kırılması konusunda kardeşine iftira atan Hasan'ın, kardeşi hasta olduktan sonra pişman olup suçunu itiraf etmek istemesi fakat bunun için geç kalması.

Yer: Çiftlik evi, ahır.

Zaman: Geçmiş zaman

Kahramanlar: Hasan, Hasan'ın kardeşi, Dadaruh, Pervin, Hasan'ın babası ve annesi.

Anlatıcı: 1. kişi

0 beğenilme 0 beğenilmeme

8. Sınıf Türkçe Meb Sayfa 25 Cevapları

4. ETKİNLİK

Öğretmeninizin izleteceği “Kaşağı” adlı tiyatro ile okuduğunuz metni (kahramanlar, mekân, zaman, olay örgüsü yönünden) karşılaştırınız.

Benzerlikler: Kahramanlar, Olay, zaman, mekan

Farklılıklar: Anlatıcı, olayların oluş şekli..

5. ETKİNLİK

Cümlelerdeki anlam ilişkilerine göre boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

1. Annem İstanbul'a gittiği için Dadaruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. (Neden-Sonuç)
2. Kaşağıyı aramak için penceresiz, küçük bir odaya girdim. (Amaç-Sonuç )
3. Babama söylersem Haşan da duyacak, belki beni bağışlayacaktı. (Amaç-Sonuç)
4. Boyum atın karnına varmadığı için tımar işlerini beceremiyordum. (Neden-Sonuç)
5. Kaşağıyı benim kırdığımı söylemek için babamın yanına gitmek istedim. (Amaç-Sonuç)
6. Doğruyu söylersen bir insan iftiradan kurtulacak. (Koşul-Sonuç)

8. Sınıf Türkçe Meb Sayfa 26 Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen isim-fiilleri (mastarları) bulunuz. İsim-fiillerin aldığı eki örnekteki gibi gösteriniz.

Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. -mak
Yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak hoşumuza gidiyordu. (-mek)
Dadaruh'un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim. (-ma)
Haşan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar. (-ma)
Ben, içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum. (-mak)
Hasan'ın hasta oluşu gözümden gitmiyordu. (-ış/uş)
Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı. (-ma)

7. ETKİNLİK

Ömer Seyfettin'e ait kitapların kapaklarını inceleyiniz. Ömer Seyfettin'in okuduğunuz bir hikâyesini arkadaşlarınıza anlatınız.

Yalnız Efe

Tefeci Eseoğlu'nun, Yörük Hoca'ya borcu bulunmaktadır. Yörük Hoca borcunu almak amacı ile Eseoğlu'nun kapısına  gider ve parasını ister. Tefeci Eseoğlu ise borcunu ödemez, çiftlikteki kahyanın kardeşine Yörük Hoca'yı  öldürmesini söyler. Yörük Hoca ise bir süre sonra öldürülür. Hükumet Eseoğlu'nun cinayet işlemesine ve köylünün çabalarına rağmen  Eseoğlu'nu tutuklamaz. Yörük Hoca'nın henüz on altı yaşında ki kıza Kezban ise babasının öcünü alacağını  bütün köy halkına ilan eder. Yalnız Efe olan Kezban kuşanıp dağa çıkar ve bütün köye bu durumu da yayar. Köylüler olacakları  merak içinde beklerler. Yalnız Efe ise dediğini yapar.

Tefeci Eseoğlu'nu öldürür ve babasının öcünü alır.  Bu durumdan sonra da köylüye adaletsizlik eden ve onları sömüren kim varsa adalet sağlamak için dağda kalır. Bu  durum sonrasında da asker dağa çıkar ve Yalnız Efe'yi yakalamak ve öldürmek için arama başlatır. Yalnız Efe'ye ulaştıklarında ateş ederler. Ancak Yalnız Efe onlara ateş etmez. Onlar ile çatışma içine girmek istemez. Askerler ateşi keserek Yalnız Efe'nin  öldüğünü düşünür, yanına giderler. Yanına gittiklerinde namaz örtüsü ve seccadeden başka bir şey  bulamazlar. Yalnız Efe, nur olmuştur, kaybolmuştur.

8. ETKİNLİK

Kaşağı metninin ana fikrinden yola çıkarak bir hikâye yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık koyunuz.

Kaşağı adlı metnin ana fikri; insanın yaşamında neyin ne zaman olacağı tahmin edilemez. Bu nedenle de her zaman, her koşulda ve her yerde dürüst olmalı ömür boyu vicdanını yaralayacak, pişman olacağı davranışlardan uzak durulmalıdır düşüncesidir.

Keşke diyorum

Günler geçtikçe yaklaşan sınav ve stresi beni çok yoruyordu. Sınavlara çalışmak içimden gelmiyordu. Babam sürekli çalışmamı istiyor ve bana bu sınavın hayatımdaki önemini vurguluyordu. Fakat ailemin sözlerini dinlemiyordum. Sadece dinleme numarası yapıyordum. Bu durumdan da hiç hoşnut değildim ama canım da istemiyordu. Aylar geçti ve sınav zamanı gelmişti. Sınava girdim ve istediğim gibi geçmedi.

Aileme iyi bir sonuç alabileceğimi söylemiştim. İçim içimi yiyordu resmen. Ama bir anlık korku, heyecandan böyle bir şey söylemiştim. Ailem mutlu bir şekilde sonuçları bekliyordu. Hayaller kuruyorlardı. Fakat ben biliyordum bir şey olmayacağını. İyi bir sonuç elde edemeyeceğimi. Sonuçların açıklanacağı gün tüm aile heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi. Sonuçlar açıklandığında ise koskoca bir hüsran idi. Barajı bile geçememiştim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Aile içerisindeki tüm dengelerimizde alt üst olmuştu. O anda kendimden çok utandım. Hicap duydum. Ama iş işten geçmişti bile. G gün bugündür, yalan söylemem. Kendi aileme verdiğim zarar gelir hep aklıma. Son pişmanlık hiç bir zaman fayda etmiyor...

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. 

-Galileo Galilei
...