onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
84 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları - SDR İpekyolu Yayıncılık

Dünya ile Güneş, Dünya’nın hareketleri ile ilgili olarak kendi aralarında konuşuyor. Ne konuştuklarını tahmin ederek kutucukların içine yazalım.

Cevap:

Ç. Aşağıda ilk harfleri verilen kelimelerle ilgili şiir yazalım.

Cevap:

D: Dostluk, en güzel duygu

Ü: Ümit, hep var olsun

N: Neşe, yüzünden eksik olmasın

Y: Yarın, daha iyi olsun

A: Aşk, hayatın anlamı

B: Bahar, gelince çiçekler açar

İ: İlkbahar, en sevdiğim mevsim

R: Rüzgar, eser saçlarını dağıtır

Y: Yapraklar, yeşil ve taze

I: Işık, doğanın güzelliğini gösterir

L: Laleler, bahçeleri süsler

D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyelim.

1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüşünün süresini vermektedir?

A. 1 gün 

B. 1 yıl 

C. 1 ay 

D. 2 yıl

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dolanımının süresini vermektedir?

A. 1 gün 

B. 10 ay 

C. 2 yıl 

D. 1 yıl

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları - SDR İpekyolu Yayıncılık

3. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin bir sonucu değildir?

A. Gece ve gündüzün oluşumu
B. Bir yılın oluşması
C. Bir günün oluşması
D. Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor görünmesi

4. Dünya’nın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Güneş, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
B. Dünya, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
C. Dünya, Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar.
D. Dünya sabittir, Güneş Dünya’nın çevresinde dolanma hareketi yapar.

5. I. Dünya sadece gündüzleri Güneş çevresinde döner.
II. Dünya geceleri Ay’ın etrafında döner.

III. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolanır. 

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I 

B. Yalnız III 

C. I ve II 

D. I, II ve III

6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin Dünya’nın hareketleri ile ilgili söyledikleri doğrudur?

Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları- SDR İpekyolu Yayıncılık

7. I. Kayaçları farklı yapan maddelerdir.

II. Doğal yollarla oluşan belli özellikteki katı maddelerdir.
III. Ayna, ampul gibi günlük yaşantımızdaki eşyaların yapımında kullanılır. 

Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mineral 

B. Maden 

C. Kayaç 

D. Taş

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur.
B. Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır.
C. Yer kabuğunun kalınlığı Dünya’nın her yerinde aynıdır.
D. Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir.

9. Yer altından çıkarılan madenler günlük yaşantımızda pek çok alanda kullanılır. Buna göre aşağıda bazı madenler ve bunların kullanım alanları eşleştirilerek verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

10. Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz?

A. Kemik parçası 

B. Kulak parçası 

C. Boynuz 

D. Diş

11. Kültürümüzde önemli yeri olan semah gösterisinde semazenler kendi etrafında dönüş hareketi yapar. Semazenlerin yaptığı bu hareket aşağıdaki cisimlerin hangisinin hareketine örnek verilebilir?

A. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşüne
B. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşüne
C. Dünya’nın bir yüzünün Güneş’e dönük olmasına
D. Güneş’in gökyüzündeki hareketine

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları- SDR İpekyolu Yayıncılık

Aşağıdaki madenlerin kullanım alanlarını boşluklara yazalım.

Cevap:

Alüminyum madeni:

Demir madeni:

Altın madeni:

Mermer madeni:

Linyit madeni:

Bor madeni:

...