onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
39 kez görüntülendi
Fen Bilimleri kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

 (D) Güneş bir yıldızdır.
(Y) Dünya’nın Güneş’e uzaklığı hep sabittir.
(Y) Dünya’nın katmanları varken Güneş’in katmanları yoktur.
(D) Güneş’e çıplak gözle bakmamalıyız.
(Y) Güneş, Dünya’nın uydusudur.
(Y) Ay’ın Dünya’ya uzaklığı, Güneş’in Dünya’ya uzaklığından daha fazladır. ( ) Ay’ın atmosferi yoktur.
(D) Ay’ın ana evreleri arasında yedi gün vardır.
(D) Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar.
(Y) Ay, kendi etrafında yaklaşık 27 gün 8 saatte döner.

Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım.

1. Güneş’in geometrik şekli küreye benzer.
2. Çekirdek, ışık küre, renk küre ve taç küre Güneş’in katmanlarındandır.
3. Güneş’in kendi etrafında dönüşü, saat yönünün tersi yöndedir.
4. Güneş’in büyüklüğü Dünya’nın büyüklüğünden çok daha fazladır.
5. Dünya’nın doğal uydusu olan ay Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.
6. Ay yüzeyine çarpan gök taşları krater adı verilen çukurları oluşturmuştur.
7. Ay’ın, Dünya’dan gözlemlenen farklı görünümleri ayın evreleri olarak adlandırılır.
8. Ay’ın yüzeyinin Dünya’da “D” harfi şeklinde görüldüğü evre ilk dördün olarak adlandırılır.
9. Ay’ın ana evrelerin yanı sıra ara evreleri de vardır.
10. Dünya ile birlikte Ay da güneşin etrafında dolanır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Güneş’in geometrik şekli aşağıda verilenlerden hangisine benzer?

Cevap: Küre

Güneş’in özellikleri ile ilgili olarak
I. Dünya’ya Ay’dan daha yakındır.
II. Üzerine düşen ışığı yansıtır.
III. Kendi etrafında döner.

 

3.yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) YalnızI 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve III

Cevap: C) Yalnız II

4. Ay’ın yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kraterleri su ile doludur.
B) Yüzeyi devamlı olarak çok sıcaktır.
C) Küre şeklindedir.
D) Güneş’ten 109 kat daha büyüktür.
Cevap: C) Küre şeklindedir.

5. I. Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün görünmediği evre yeni ay evresidir.
II. Ay’ın ana evreleri arasında 7 gün vardır.
Yukarıda 
 ve .. ile gösterilen yerlere aşağıda verilenlerden hangileri yazılmalı- dır?

I. Ay, kendi etrafındaki dönüşü ile Dünya etrafındaki dolanımını aynı sürede tamamlar.
II. Dünya, Güneş etrafında dolanırken kendi etrafında döner.
II. Dünya’dan bakılınca Ay’ın hep aynı yüzü görülür.
IV. Güneş’in de tıpkı Dünya gibi katmanları vardır.

 

Yukarıda verilenlerden biri neden, diğeri sonuç olarak düzenlenirse aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?

Cevap: ?

Buna göre dolunay evresi hangi tarihte gözlemlenebilir?

Cevap: ?

Onlineodev.com, öğrencilerin ödevlerini kolayca yapmalarına ve öğrenmelerine yardımcı olan bir web sitesidir. Onlineodev.com’da, Fen, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce gibi pek çok ders için binlerce soru ve cevap bulabilirsiniz.
Title of the document
...