74 kez görüntülendi
Fen Bilimleri kategorisinde  

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

.

3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136

Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

1. Bu görsellerdeki varlıklardan hangilerinin düşük, hangilerinin yüksek şiddette ses üreteceğini belirleyerek ilgili başlığın altına yazınız.

 • Cevap:

Düşük Şiddette Ses Üreten Varlıklar (Maden suyu, yaprak, tüy, kelebek, kar)

Yüksek Şiddette Ses Üreten Varlıklar (Motosiklet, zil, matkap)

2. İnsan kulağı görsellerdeki varlıklardan hangilerinin ürettiği sesi işitemez? Niçin?

 • Cevap: Yaprak, tüy, kelebek, kar seslerini işitemez.

3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137

Aşağıda görselleri verilen varlıkları “doğal ışık kaynağı”, “yapay ışık kaynağı” ve “ışık kaynağı olmayanlar” olarak gruplandırınız. Bunun için varlıkların isimlerini ilgili başlıkların altına yazınız.

3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138

Ayşe, ders çalışırken elektrikler kesildi. Bir an etrafındaki hiçbir şeyi göremediğini fark etti. Annesi hemen bir mum yaktı ve etraf böylece aydınlandı. Ayşe ödevini mum ışığında tamamladı.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. Mum yapay ışık kaynağıdır. (D)
2. Ampul doğal ışık kaynağıdır. (Y)
3. Ayşe, kitabını mum ışığında lambaya göre daha rahat okuyabilmektedir. (Y)
4. Görme olayının gerçekleşebilmesi için ışık gereklidir. (D)

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” okları takip edildiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır? İşaretleyiniz.

 • Cevap:

3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139

1. Aşağıda verilen soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

Yukarıdaki ışık kaynaklarıyla ilgili olarak;
I. Hepsi doğal ışık kaynağıdır,
II. Yıldızlar ve Güneş doğal ışık kaynağıdır,
III. Meşale ve mum yapay ışık kaynağıdır ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) IIveIII C)I,IIveIII

 • CevapB

2. Aşağıdaki durumlardan hangisinde insan kulağı ses kaynağından çıkan sesi duyamaz?

 • CevapC

3. Yukarıdaki varlıklardan kaç tanesi doğal ses kaynağıdır?

 • CevapC

3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140

Vural: Şiddetli sesler kulak sağlığım olumsuz yönde etkileyebilir.
Neşe: Şiddetli seslerin bulunduğu ortamda çalışanlar özel kulaklık kullanırlar. Yılmaz: Kaval sesi doğal bir sestir.
4. Ses ile ilgili olarak Vural, Neşe ve Yılmaz’ın ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Vural ve Neşe B) Vural ve Yılmaz C) Vural, Neşe ve Yılmaz

 • CevapA

5. Yukarıda görselleri verilen varlıkların doğal ve yapay ses kaynağı olarak sınıflandırılması hangisindeki gibi olmalıdır?

Doğal Ses Kaynağı – Yapay Ses Kaynağı

A)Ambulans ve yıldırım – Davul ve horoz

B) Ambulans ve davul – Yıldırım ve horoz

C) Yıldırım ve horoz – Ambulans ve davul

 • Cevap: C

İnsan kulağı her sesi duyabilir.
Sesin şiddeti azaldıkça duyulması kolaylaşır.
Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin duyulması zorlaşır.
Yukarıdaki ifadelerin başındaki kutucuklara ifade doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazılacaktır.

6. Buna göre kutucuklara sıra ile hangi harfler yazılmalıdır?

A) D,D,Y

B) Y,Y,D

C) Y,D,Y

 • CevapB

3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141

7. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin çıkardığı sesin şiddeti, işitme duyusunun zarar görmesine neden olabilir?

 • CevapC

8. Yukarıda görselleri verilen varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Hepsi ses kaynağıdır.
B) Bağlama doğal ses kaynağıdır.
C) Keman doğal ses kaynağıdır.

 • Cevap: A

Öğretmen: Havada uçan kuşun kanat sesini neden duyamayız?
9. Yukarıda öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur?

A) Ahmet: Kulağımıza gelen kanat sesi şiddetli olduğu için duyamayız.
B) Ali: Kuş uzakta olduğu için duyulan sesin şiddeti azalmıştır.
C) Ayşe: İnsan kulağı her sesi duyabilir.

 • Cevap: B

I. Konser alanları
II. Yoğun trafiğin olduğu yollar
III. Kütüphane
10. Yukarıdakilerden hangilerinde uzun süre bulunmak işitme kaybına neden olur?

A) I ve II
B) I veIII
C) II ve III

 • Cevap: A
Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
...