onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
3.4k kez görüntülendi
Fen Bilimleri kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171

3. Doğal çevre ve yapay çevre arasındaki farkları yazınız.

 • Cevap: Doğal çevre kendiliğinden oluşurken yapay çevre insanlar tarafından oluşturulur. Doğal çevre çok uzun yıllarda meydana gelirken yapay çevreler, daha kısa sürede oluşur. Doğal çevrede canlılar besinlerini doğadan karşılar. Yapay çevrede ise canlıların besinlerini insanlar karşılar vb.

4. Doğal çevreyi korumaya yönelik davranışların verildiği kutucuklara  ”✔” işareti koyunuz.

 • Cevap:

a. Alışverişte bez torba kullanmak (✔)
b. Tükenmiş pilleri çöpe atmak (✔)
c. Okul bahçesine ağaç dikmek ()

3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172

3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 173

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara “D” yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. Yakın çevremizde sadece canlı varlıklar bulunur. (D)
2. Su, canlı varlıklardandır. (Y)
3. Üreme, canlıların ortak özelliklerindendir. (D)
4. Tohumun çimlenmesi sonucu yetişkin bitki oluşur. (Y)
5. Millî parklar, çok sayıda bitkinin ve hayvanın yaşam alanıdır. (D)

Sincap canlı, paten ise cansızdır. Bu sınıflandırmanın neye göre yapıldığını açıklayan iki neden yazınız.

 • Cevap:

1. Solunum yapabilmek

2. Üreyebilmek

Aşağıdaki ifadeleri verilen kavramların uygun olanlarıyla tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Bitkilerin ışığa yönelmesi …. hareket… ettiğini kanıtlar.
2. Yapay çevreye örnek olarak……hayvanat bahçesi……. verilebilir.
3. Yumurta ve tohum ……..canlı…….. varlıklardandır.
4. Doğal çevreyi korumaya yönelik davranışlara …….ağaçlandırma….. çalışmaları örnek olarak verilebilir.

3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 174

1. Ebru, sınıf panosuna 3 tane canlı varlığın görselini asacaktır. Buna göre Ebru aşağıdakilerden hangisini sınıf panosuna asmış olamaz?

 • CevapA

2. Aslı: Taşı fırlatınca hareket ediyor. Bu nedenle taş canlı bir varlıktır.
Merve: Tohum boşaltım yapmadığı için cansız bir varlıktır.
Suat: Beslenme canlıların ortak özelliklerindendir.
Canlı ve cansız varlıklar ile ilgili hangi öğrencinin yorumu doğrudur?

A) Aslı B) Merve C) Suat

 • CevapC

I. Orman – Doğal çevre
II. Tarla – Yapay çevre
III. Oyun parkı – Doğal çevre
3. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III

 • CevapA

4. Ahmet; köpeği için ailesinden yapay çevre tasarlamasını istemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi köpek için uygun bir yapay çevredir?

 • CevapB

3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 175

• Doğal çevrenin oluşumu uzun zaman alır.
• Doğal çevrenin bir parçası olan millî parklarda çok sayıda canlı yaşar.
• Doğal çevre insanlar tarafından oluşturulur.
5. Doğal çevre ile ilgili verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 • CevapB

6. Doğal çevrenin korunması hakkında araştırma yapan bazı öğrencilerin bu konu hakkındaki çözüm önerileri aşağıda verilmiştir.Buna göre hangi öğrencilerin çözüm önerisi doğrudur?

A) Mert ve Tolga B) Tolga ve İrem C) İrem ve Mert

 • CevapC

7. Aslı hazırladığı posterinde canlıların özellikleri ile ilgili görseller kullanmıştır. Buna göre hangisi Aslı’nın posterinde yer almaz?

 • CevapB

Soru da bilgiden doğar, cevap da 

Hz. Mevlana

...