onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
220 kez görüntülendi
Matematik kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a) 2x-1 = a ise 4x+1 in a cinsinden eşitini bulunuz.

b) (-2³)⁴.(-2)⁻³/(-2⁻²)⁻³.(-2⁻¹) işleminin sonucunu bulunuz.

c) a=2⁽₄²⁾ ve b=(2⁴)³ ise a/b ifadesinin eşitini bulunuz.

ç) x ve y , 0 dan farklı gerçek sayılardır.

(x³)⁴.(y⁶)³/(x².y⁴)⁵ işleminin sonucunu en sade hâlde yazınız.

2. a ve b birer tam sayı olmak üzere 7⁴ᵃ⁻²ᵇ⁻⁴ = 6ᵃ-⁵ᵇ⁺⁸ ise a + b toplamını bulunuz,

3. a = 4ˣ + 3 ve b = ( 1/2 )⁻²ˣ - 3 larak veriliyor. a nın b cinsinden eşitini bulunuz

4. aˣ ≠ 1 olmak üzere 11/aˣ-1+11/a⁻ˣ-1 işleminin sonucunu bulunuz

5. 2 . 4ᵃ⁺¹ / 8ᵃ⁺¹ = 1/4 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

6. (x-4)²ˣ⁻⁸=1 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

7. x, y, z ∈ R olmak üzere

x4 ∙ y3 ∙ z5 < 0

y5 ∙ z4 > 0

x3 ∙ z < 0

yukarıda verilenlere göre aşağıdaki eşitsizliklerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.

l. y < 0 dır. (.......)

ll. x < 0 dır. (.......)

lll. z > 0 dır. (.......)

lV. x ∙ y > 0 dır. (.......)

V. x y 0> dır. (.......)

8. 81¹⁰ + 27¹⁴ = a ∙ 9²⁰ denklemini sağlayan a sayısını bulunuz.

9. 3 ∙ 2a = x veriliyor. 9 ∙ 16a ifadesinin x cinsinden eşitini bulunuz.

10. (2 - x / 5 )³ + 8 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.


Soru da bilgiden doğar, cevap da 

Hz. Mevlana

...