onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
236 kez görüntülendi
Matematik kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

1. Toplamları 24 olan iki sayıdan birinin 3 katı diğerinin 5 katına eşittir. Buna göre küçük sayıyı bulunuz.

Çözüm -->

K = 3X 

B = 5X

8X = 24 => X = 3

K = 3X = 3 x 3 = 9

2. Selim’in parası Selin’in parasının 4 katıdır. Selim Selin’e 54 TL verirse paraları eşit olur. Buna göre Selin’in ilk durumdaki parasının kaç TL olduğunu bulunuz.

Çözüm -->

Selim / 4X

Selin / X

4X - 54 = X + 54

3X = 108

X = 36

3. Bir çay bahçesinde 3 veya 4 kişilik toplam 20 masa vardır. Çay bahçesinin kapasitesi 74 kişi olduğuna göre 4 kişilik masa sayısını bulunuz.

Çözüm -->

4 Kişilik / X

3 Kişilik / 20 - X

4X + 3 (20 - X) = 74

4X + 60 - 3X = 74 

X = 14

4. Bir manav elindeki limonların birinci gün 1/4'ünü, ikinci gün ise kalan limonların 1/5'ini satmıştır. Geriye 48 kg limonu kaldığına göre toplam kaç kg limon sattığını bulunuz.

Çözüm -->

Limom sayısı 20X oldun

1. gün 20X . 1 /4 = 5X satıldı

Kalan 20X - 5X = 15X

2. gün 15X . 1/5 = 3X satıldı

Kalan 15X - 3X = 12X

12X = 48 => X = 4

Satılan 5X + 3X = 8X = 8 x 4 = 32

5. Şenol Bey eve internet bağlatmak için 4 GB lık veri indirme ücreti 6 TL olan bir firma ile anlaşıyor. Şenol Bey, bir ayda 38 GB lık indirme yaparsa Şenol Bey’in ay sonundaki fatura tutarının kaç TL olacağını bulunuz.

Çözüm -->

4 GB  6 TL

38 GB X TL işler dışlar çarpımı ile

X = 38 x 6 / 4 = 57 TL

6. Pazarda öğleden önce 3 kg patatesi 5 TL ye satan bir pazarcı, öğleden sonra 4 kg patatesi 5 TL ye satmaya başlıyor. Buna göre pazarcının ilk satış fiyatına göre yüzde kaç indirim yaptığını bulunuz.

Çözüm -->

Öğleden sonra 1 kg 5/4 TL

İndirim Miktarı 5 / 3 - 5 / 4 payda eşitlersek 12'de 

20 - 15 / 12 = 5 / 12 olur

5 / 3 te 5 / 12 indirim

100   X

5 / 3X = 100 X 5 / 12

X = 100 / 4 = 25 => % 25 indiirm

7. Bir ürün alış fiyatı üzerinden %20 kârla satılırken satış fiyatı üzerinden %20 zamla 360 TL ye satılıyor. Buna göre ürünün alış fiyatını bulunuz.

Çözüm -->

Alış fiyatı 100X

Satış fiyatı 120X

Karlı satış fiyatı 120X . 120 / 100 => 144 X = 360 

X = 360 / 144 = 5 / 2

Alış fiyatı = 100X = 100 x 5 / 2

X = 250 TL

8. Bir tüccar X tanesini Y liraya aldığı bir ürünün tanesini Z liradan satmaktadır. Tüccar bu satıştan ne kâr ne de zarar ettiğine göre X, Y ve Z arasındaki bağıntıyı bulunuz.

Çözüm -->

Y / X = Z

Y = X . Z

9. Nazan ile Numan’ın yaşları toplamı 28 dir.Eğer Nazan 4 yıl önce, Numan ise 5 yıl sonra doğmuş olsaydı Numan’ın yaşı Nazan’ın yaşından 3 fazla olacaktı. Buna göre Nazan’ın şimdiki yaşını bulunuz.

Çözüm -->

Nazan - Şimdi X olsun, 4 yıl sonra X + 4 olur

Numan - Şimdi 28 - X, 5 yıl sonra 23 - X olur

X + 4 + 3 = 23 - X

X + 7 = 23 - X

2X = 16

X = 8 olur

10. Bayan çantası satan bir mağaza alış fiyatı üzerine %30 kâr payı ekleyerek etiket fiyatını belirlemektedir. Sezon sonu ise etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yaparak satış yapmaktadır. Sezon sonunda maliyetinden 18 TL daha düşük fiyata satılan bir çantanın alış fiyatının kaç TL olduğunu bulunuz.

Çözüm -->

Alış 100X

%30 karla 130X

İndirimli fiyatı 130X . 70 / 100 = 91X

100X - 91X = 18

9X = 18

X = 2

Alış fiyatı 100 x 2 = 200

11. %40 ı şeker olan 120 litre şekerli suyun yarısı ile %20 si şeker olan 100 litre şekerli suyun 5 2 i karıştırılıyor. Son durumda karışımın şeker oranının yüzde kaç olacağını bulunuz.

Çözüm -->

60 . 40 / 100 = 24 şeker

100 . 2 / 5 = 40 lt

40 . 20 / 100 = 8 şeker

Toplam karışım (24 + 8) / (60 + 40) = 32 / 100 = %32

12. Bir araç hızını saatte 30 km arttırırsa bir yolu 4 saatte, hızını saatte 20 km azaltırsa aynı yolu 6 saatte almaktadır. Buna göre bu aracın hızını değiştirmeden bu yolu kaç saatte alacağını bulunuz.

Çözüm -->

X = v . t

(v + 30) . 4 = (v - 20) . 6

4v + 120 = 6v - 120

2v = 240

v = 120

x = (v +30) . 4 = (120 + 30) .4 = 600 km

9. Sınıf Matematik Meb Sayfa 183 Soruları ve Cevapları

13. Yandaki grafikte A, B ve C kaplarındaki şeker ve su miktarları verilmiştir. Bu kaplardan eşit miktarda karışımlar alınıp yeni bir kaba dökülürse oluşan karışımın şeker oranının yüzde kaç olacağını bulunuz.

(2 + 4 +6) / (10 + 10 + 10) = 12 / 30 = 4 / 10 = 40 / 100 => % 40

14. Şekildeki dairesel pistte V1=30 m/sn. ve V2=20 m/sn. hızlarıyla iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ettikten 4 sn. sonra ilk kez karşılaşıyorlar. Bu araçlar hiç durmadan yollarına devam ettiklerinde 11. kez karşılaşmalarının harekete başlamalarından kaç saniye sonra gerçekleşeceğini bulunuz.

X = (V1 + V2) . t

(30 + 20) . 4 = 200 m

Pistin tamamı 200 . 360 / 120 = 600 m

600 = (30 + 20) . t

t = 12 sn

12 . 10 + 4 = 124 sn

15. Hızları saatte 80 km ve 60 km olan iki araç aynı anda aynı noktadan aynı yolu kullanarak aynı yere gittiklerinde, hızlı araç yavaş olan araçtan 2 saat önce varmaktadır. Buna göre yavaş olan aracın bu yolu kaç saatte gittiğini bulunuz.

80 . t = 60. (t + 2)

80t = 60t + 120

20t = 120

t = 6

Yavaş olan t + 2 = 6 + 2 = 8 saat

16. Bir karışımdaki şeker miktarının su miktarına oranı 17 8 dir. Buna göre karışımdaki şeker oranının yüzde kaç olduğunu bulunuz.

Karışım = Şeker + su = 8 + 17 = 25

25      8

100    X

X = % 32 olur

17. Bataryaları boş olan A ve B marka cep telefonlarının şarj olma süreleri sırasıyla 4 ve 5 saattir. A marka telefonun %20 si, B marka telefonun %10 u dolu iken aynı anda şarja takılan bu telefonlardan A marka telefonun bataryası %100 dolduğunda B marka telefonun bataryasının yüzde kaç dolmuş olacağını bulunuz.

4 saat     100

x              80

x = 32 /10 saat

5 saat            100

32/10 saat       x

x = % 72

18. Şekilde A ve B araçlarının yol-zaman grafiği verilmiştir. Bu araçların aynı anda aralarında 800 km olan iki noktadan birbirine doğru hareket ettikten kaç saat sonra karşılaşacaklarını bulunuz.

19. Bir ayda 200 kilovat elektrik tüketen bir haneye ay sonunda 100 lira fatura gelmiştir. Bu faturadaki vergi miktarı, tüketilen elektrik tutarının %25 i kadardır. Buna göre 1 kilovat elektriğin fiyatı kaç liradır?

Soru da bilgiden doğar, cevap da 

Hz. Mevlana

...