154 kez görüntülendi
Matematik kategorisinde  

6 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 
tarafından düzenlendi

1. M ve N birer küme olmak üzere M = (-5,4] ve N = [1,∞) olarak veriliyor. Buna göre
M - N kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

2. 6 ∙ (2x - 4) + 8 = 3 ∙ (4x - 4) - 4 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) {0} B) { } C) R D) {4} E) {-4

3. denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

4. denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 B) 28 C) 29 D) 27 E) 26

5. M ve N birer doğal sayıdı 

Yukarıdaki bölme işlemlerine göre M sayısı kaçtır?
A) 32 B) 41 C) 56 D) 78 E) 99

6. AB iki basamaklı doğal sayısının A+B toplamına bölümünde bölüm 4, kalan 3 olduğuna göre kaç
farklı AB yazılabilir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

7. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2, 3 ve 4 ile tam
bölünür?
A) 145 B) 242 C) 366 D) 456 E) 632

8. 23 basamaklı 4242...4 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) 7

9. Beş basamaklı 4x56y sayısının hem 3 hem de 5 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre x + y toplamı
aşağıdakilerden hangisi olamaz? 
A) 2 B) 5 C) 8 D) 11 E) 15

10. x4yz ve x7yz dört basamaklı birer doğal sayıdır.
x4yz sayısının 11 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre x7yz sayısının 11 ile bölümünden kalan
kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

11. Bir A doğal sayısı 15 ile bölündüğünde bölüm x, kalan 9 dur. x doğal sayısının 4 ile bölümünden
kalan 1 dir. Buna göre A doğal sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0 B) 3 C) 7 D) 9 E) 10

12. 6 ya, 8 e ve 9 a bölündüğünde 4 kalanını veren en küçük iki basamaklı doğal sayı aşağıdakilerden
hangisine tam olarak bölünür?
A) 7 B) 13 C) 16 D) 19 E) 23

13. Yaşar’ın 2 bilyesi daha olsaydı bilyeleri dörderli, beşerli ve altışarlı gruplara ayrılabilecekti. Buna
göre Yaşar’ın bilyelerinin sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 120 B) 182 C) 238 D) 302 E) 404

14. Bir marangoz boyutları 48 cm, 72 cm, x cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloğu eş
küplere ayırmıştır. Toplam 168 tane eş küp elde ettiğine göre x en az kaçtır?
A) 80 B) 84 C) 88 D) 96 E) 168

15. Lacivert ve sarı eş kareler kullanılarak şekildeki gibi süsleme yapılmıştır.
Bu süslemede 55 lacivert kare olduğuna göre kaç tane sarı kare vardır?
A) 110 B) 125 C) 150 D) 165 E) 175

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 
tarafından düzenlendi

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 1616115

   16. Ada ve Ata iki farklı şehirde yaşamakta olan iki kardeştir. Ada 15 günde bir, Ata ise 20 günde bir
ailelerini ziyarete gelmektedirler. İki kardeş ilk kez cumartesi günü birlikte ailelerini ziyaret ettiklerine
göre 5. kez ailelerini hangi gün birlikte ziyaret ederler?
A) Perşembe B) Cuma C) Cumartesi D) Pazar E) Pazartesi

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 1717115

   17. 123454321234543212345... şeklinde her beş rakamda bir tekrar eden sayının soldan 500. basamağındaki rakam kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 1818115

   18. Aynı hastanede görev yapan Dr. Sevilay Hanım 8 günde bir, Hemşire Gülay Hanım ise 5 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ilk nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre 11. nöbetlerini birlikte
hangi gün tutarlar?
A) Pazartesi
B) Salı
C) Çarşamba
D) Perşembe
E) Cuma

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 1919115

   19. eşitsizliğini sağlayan m tam sayısının en küçük değeri kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 2020115

   20. x - 1 ≤ 3 - x < 7 + 3x eşitsizliğini sağlayan x gerçek sayılarının aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-1, 2] B) (1, 2) C) (-2, -1] D) [-1, 2) E) [-2, -1)

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 2121115

   21. “ Sayı doğrusu üzerinde 7 sayısına uzaklığı en az 10 birim olan gerçek sayılar” ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) |x - 7| > 10
B) |x - 10| ≥ 7
C) |x - 7| < 10
D) |x - 7| ≤ 10
E) |x - 7| ≥ 109. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 2222115

   22. eşitsizliğinin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (4, 7] B) [4, 7) C) [3, 7] D) [3, 7) E) (3, 7]

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 2323115

   23. olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A) a > c B) a < c C) a > b D) b > a E) b > c

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 2424115

   24. 2 < x < y < 4 eşitsizliği veriliyor. Buna göre 3x - 2y ifadesinin alabileceği en küçük
tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) -5 B) -4 C) -3 D) -2 E) -1 9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 2525115

   25. 20172017 denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır?
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 E) -1

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 2626115

   26. denklemini sağlayan a değerleri toplamı kaçtır?
A) -2 B) 0 C) 3 D) 4 E) 6

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 2727115

   27. 4x + |3x| - 21 = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {3} B) {21} C) {3,21} D) Ø E) R9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 2828115

   28. a, b, A d R olmak üzere A = |3a - 2b| olarak veriliyor. A nın en küçük değeri
için işleminin sonucu kaçtır?
A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 2929115

   29. toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x - 2z B) 2x - 2y C) 2y - 2x D) 2y - 2 E) 2z - 2x

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 3030115

   30. a ve b birer gerçek sayıdır. Buna göre ifadelerinin hangileri daima doğrudur?

A) l, ll B) l, lll C) l, lV D) ll, lV E) l, ll, lV 

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 3131115

   31. m, n ! R olmak üzere |x - 3| < m eşitsizliğinin çözüm kümesi (-5, n) olduğuna göre m+n aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) 5 C) 9 D) 16 E) 19

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 3232115

   32. 1 ≤ |x - 4| < 3 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 3333115

   33. x, y d R olmak üzere |x - 6| < 2 ve |y + 1| < 2x tür. Buna göre x + y nin en büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 3434115

   34.  eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (6, ∞) B) (-6, ∞) C) (-∞, 6) D) ^-3,- 6h E) Ø

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 3535115

   35. ax - by = 11 (a + 1) ∙ x + (b - 4) ∙ y = 8 denklem sisteminin çözüm kümesi (3, -1) sıralı ikilisi olduğuna göre a + b toplamı kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 3636115

   36. |4x - y + 3| + |x + y + 12| = 0 denklemini sağlayan x ve y değerlerinin çarpımı aşağıdakilerden
hangisidir? 
A) -9 B) -6 C) -3 D) 18 E) 279. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 3737115

   37. ax + 9y - 1 = 0 4x + ay - 5 = 0 denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise a gerçek sayısının negatif değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) -36 B) -6 C) -3 D) -2 E) -1

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 3838115

   38. A şehrinden C şehrine doğru hareket eden bir araç 120 km sonra B ile C şehrinin orta noktasına, C
şehrinden hareket eden bir araç ise 180 km sonra A ile B şehirlerinin orta noktasına ulaştığına göre A
ile C şehirlerinin arasındaki uzaklık kaç km dir? 
A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 3939115

   39. 7x - 2y = -20
3x + 4y = 6
( m + 1)∙x + 2y = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi aynı (x,y) sıralı ikilisidir. Buna göre m kaçtır?
A) -3 B) -2 C) 0 D) 2 E) 3

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 4040115

   40. 5x + 7y = -1
3x + 11y = -3
denklem sistemi veriliyor. Buna göre 7x + 3y toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 4141115

   41. a, b, c sıfırdan farklı gerçek sayılardır aşağıdakilerden hangisidir?A) -1 B) 1 C) 2 D) 4 E) 6

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 4242115

   42. hangisinin çözüm kümesini belirtmektedir?
A) 4x + 3y > 24
B) 4x + 3y ≥ 24
C) 4x - 3y > 24
D) 4x + 3y < 24

E) 4x + 3y ≤ 24 

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 43

   43. A={(x,y) | -2 < x + y ≤ 3 , x, y d R } kümesinin elemanları aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru
boyanmıştır?

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 44

   44. olmak üzere işleminin sonucu kaçtır?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 45

   45. olduğuna göre 9ab+1 değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16 B) 25 C) 27 D) 36 E) 759. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 46

   46. 272x-2 = 243x denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 47

   47. (2x-5)2x-6 - 1 = 0 denklemini sağlayan farklı x değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 48

   

48. 43x ∙ 8x-1 = 162x-1 ∙ 22-3x denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 49

   49. a ! R olmak üzere a0,6 = 64 ise a0,2 değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8 B) 4 C) 2 D) 1 E) 1/4

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 50

   50. a ve b birer tam sayı olmak üzere 35a-2 ∙ 7a+b = 53 ise b değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2 B) 0 C) -3 D) -5 E) -8

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 51

   51 .denklemini sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) 2 C) 0 D) -1 E) -29. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 52

   52. olduğuna göre 9a değeri aşağıdakilerden hangisidir?

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 53

   53. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2 B) x3 C) x4 D) -x3 E) -x4

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 54

   54. Buna göre y nin x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 55

   55. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 108 B) 120 C) 144 D) 180 E) 216

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 56

   56. Buna göre sayısının a, b, c cinsinden yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 57

   57. denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 58

   58. 4x-6 - 2x-1 > 0 eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 59

   59. eşitsizliğinin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-∞,3)
B) (-∞,3]
C) (3,∞)
D) [3,∞)

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 60

   60. A bir gerçek sayı olmak üzere A = 2x - 12 + 3 x + 2 - 4 6 - x olarak verilmiştir. A
sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) -2 B) 0 C) 2 D) 4 E)

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 61

   61. x ve y olmak üzere işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 62

   62. olduğuna göre x gerçek sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 314 B) 312 C) 310 D) 37 E) 33

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 63

   63. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) -2 2 B) - 3 C) 6 D) 2 6 E) 3 - 1 

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 64

   64. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 B) 6 C) 3 D) 3 3 E) 3 + 3

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 65

   65. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) 2 - 1 C) 2 + 1 D) 2 2 - 1 E) 2 2 - 2

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 66

   66. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6 B) 4 6 C) 12 D) 24 E) 369. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 67

   67. 3 3 24 sayısı 3 sayısının kaç katıdır? A) 2 B) 3 C) 3 4 D) 3 9 E) 3 12

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 68

   68 sayıları veriliyor.
Buna göre B nin A cinsinden yazılışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) B = A B) B = -A C) B = 3A D) B = 3A E) B = 6A

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 69

   69. eşitliğini sağlayan x gerçek sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -5 B) 0 C) 5 D) 10 E) 15

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 70

   70. olarak verildiğine göre y x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9 4
B) 4 9
C) 4 1
D) 9 1
E) 1

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 71

   71. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 72

   72. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 5 E) 2 

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 73

   73. denklem sistemini sağlayan x ve y gerçek sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 B) 5 C) 13 D) 17 E) 19

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 74

   74. a $ x - (a + 2) $ y = 500 denkleminin çözüm kümesi ÇK = #^ 5,2 5h- olduğuna göre a gerçek
sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -14 B) -12 C) 0 D) 12 E) 14

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 75

   75. a ve b sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere 3a = 4b ise  oranı kaçtır?9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 76

   76. ve 3y - 4x = 21 ise x.y değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 77

   77. a,b ve c sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere, 2a = 3b = 5c ise  oranı kaçtır?

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 78

   78. 2x - z + 3k = 18 ve 2y + 3m = 20 ise t sayısı kaçtır?
A) -7 B) -3 C) 10 D) 17 E) 279. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 79

   79. oranının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 80

   80. Mehmet Bey, bahçesinden topladığı 40 kg cevizi, yaşları 4, 7 ve 9 olan üç çocuğuna yaşları ile doğru
orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. Buna göre en büyük çocuk kaç ceviz almıştır?
A) 10 B) 14 C) 18 D) 22 E) 24

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 81

   81. Bir kurbandan 2/5 oranında kemikli et, 1/3 oranında ise kemiksiz et çıkmıştır. Bu kurbandan 20 kg
kemiksiz et çıktığına göre kaç kg kemikli et çıkar?
A) 30 B) 24 C) 20 D) 18 E) 15

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 82

   82. Hakan, bilgisayarına bir dosya yükleme işlemi yaparken bilgisayar ekranında 750 MB olan bir
dosyanın sabit hızla 630 MB nın yüklendiğini ve kalan yükleme için 4 dakika süre kaldığını görmüştür.
Buna göre Hakan dosya yüklemeye kaç dakika önce başlamıştır?
A) 21 B) 25 C) 30 D) 36 E) 40

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 83

   83. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 2 , 3 ve 6 ile ters orantılıdır.Buna göre bu üçgenin en küçük iç
açısının ölçüsü kaç derecedir? 
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 84

   84. 6, 4 ve 3 sayıları ile doğru orantılı olan sayılarla ters orantılı olan sayılar aşağıdakilerden hangisinde
doğru sırayla verilmiştir?

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 6 C) 3, 2, 1 D) 1, 3, 6 E) 2, 3, 4

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 85

   85. a, b, c, d ve k sıfırdan farklı gerçek sayılar ve k orantı sabiti olmak üzereifadeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) a ile b doğru orantılıdır.
B) a ile c doğru orantılıdır.
C) b ile c ters orantılıdır.
D) b ile d doğru orantılıdır.
E) a ile d doğru orantılıdır.

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 86

   86. a, b, c ve k sıfırdan farklı gerçek sayılar ve k orantı sabiti olmak üzereeşitliğinde k orantı sabiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 87

   87. a ve b pozitif sayıları sırasıyla 3 ile doğru, 4 ile ters orantılıdır.
a ∙ b = 48 olduğuna göre, a + b toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 14 B) 16 C) 19 D) 26 E) 49

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 88

   88. Bir kümesteki tavuk sayısının kaz sayısına oranı 7/2 ise kümesteki tavuk ve kaz sayıları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 66 B) 75 C) 120 D) 133 E) 144

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 89

   89. Müslüm’ün 4 yıl önceki yaşının 6 yıl sonraki yaşına oranı 1/3 olduğuna göre Müslüm’ün 2 yıl sonraki
yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 11 E) 12

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 90

   90. Bir sayıyı 12 den çıkardığınızda elde ettiğiniz sayının 2 katını 36 dan çıkarırsanız sonuç 18 olur. Buna göre bu sayı kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 91

   91. Bir sepetteki elmaların 1/3i yendikten sonra 8 kg daha elma yeniyor. Geriye ilk durumdaki elmaların
yarısı kaldığına göre başlangıçta sepette kaç kilogram elma vardır?
A) 8 B) 24 C) 36 D) 48 E) 60

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 92

   92. Bir kuru yemişçideki fıstık ve fındıkların toplam ağırlığı 80 kg dır. Fıstığın kilogramı ₺12, fındığın
kilogramı ₺48 olup bu kuru yemişlerin toplam değeri ₺1860 olduğuna göre kuru yemişçide kaç
kilogram fındık vardır?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 93

   93. Düzenli antreman yaparak azim ve sabırla spor müsabakalarına hazırlanan Ferdi, ilk gün bir
miktar yol koştuktan sonra her gün bir önceki günden 3 km fazla koşmuştur. Bir haftada toplam
77 km koştuğuna göre ilk gün kaç kilometre yol koşmuştur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 94

   94. Bir çubuk 8 eşit parçaya ayrılıyor. Eğer bu çubuk 10 eşit parçaya ayrılsaydı parçalardan her biri 3
cm daha kısa olacaktı. Buna göre çubuğun parçalara ayrılmadan önceki boyu kaç santimetredir?
A) 80 B) 90 C) 100 D) 120 E) 160

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 95

   95. Aysun ve Beril’in paraları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir
• Aysun, Beril’e ₺40 verirse paraları eşit olmaktadır.
• Beril, Aysun’a ₺20 verirse Aysun’un parası Beril’in parasının 5 katı olmaktadır.
Buna göre Aysun’un başlangıçtaki parası kaç Türk lirasıdır?
A) 40 B) 50 C) 80 D) 100 E) 130

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 96

   96. 3 litrelik ve 5 litrelik iki kovası bulunan Recep, 140 litrelik bir havuzu bu kovalarla dolduracaktır. Her
kovayı tamamen doldurarak ve her kovayı en az bir kez kullanarak bu havuzu en az kaç kova suyla
doldurabilir?

A) 30 B) 32 C) 38 D) 41 E) 46

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 97

   97. Bir sınıftaki öğrenciler bahçede üçerli sıra oluyor. Bu öğrenciler ikişerli sıra olsalardı sıra sayısı 5 artacaktı. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 98

   98. Gamze bir bilet kuyruğunda baştan (n + 1). kişi, sondan ise (2n - 3). kişidir. Kuyrukta toplam 66 kişi
olduğuna göre Gamze’nin önünde kaç kişi vardır?
A) 18 B) 22 C) 23 D) 24 E) 35

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 99

   99. Bir telin bir ucundan bir miktar kesiliyor. Kesilen kısmın yarısı telin diğer ucuna ekleniyor. Telin orta
noktası ilk duruma göre 15 cm kaydığına göre telin ucundan kaç santimetre kesilmiştir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 100

   100. Ömer ile Fatih’in bugünkü yaşları toplamı 46 dır. Ömer’in 4 yıl önceki yaşı Fatih’in 2 yıl sonraki
yaşına eşit olacağına göre Ömer’in bugünkü yaşı kaçtır?
A) 20 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 101

   101. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere AB yaşındaki Osman, A + B yıl önce 2A + 2B yaşındaydı. Buna göre Osman’ın şimdiki yaşı kaçtır?
A) 18 B) 21 C) 27 D) 39 E) 48

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 102

   102. Nazif’in bugünkü yaşı 39 dur. Nazif, Taner’in yaşındayken Nazif’in yaşı Taner’in o günkü yaşının 2
katıydı. Buna göre Taner’in bugünkü yaşı kaçtır?

A) 34 B) 30 C) 28 D) 26 E) 21

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 103

   103. Bir manav bir kasa limonun kilogramını ₺2 ndan satarsa ₺28 zarar, ₺3 den satarsa ₺20 kâr etmektedir. Buna göre bir kasa limon kaç kilogramdır?
A) 28 B) 32 C) 38 D) 48 E) 58

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 104

   104. Selim’in çalışma odasındaki kitapların % 40 ı romandır. Romanların da %60 ı bilim kurgu romanıdır.
Kitaplığında bilim kurgu türünde olmayan 152 kitabı olduğuna göre Selim’in kaç tane bilim kurgu
romanı vardır?
A) 40 B) 48 C) 60 D) 96 E) 100

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 105

   105. Bir ürünün satış fiyatından %30 indirim yapıldığında maliyet fiyatına göre %5 kâr elde edilmektedir.
Buna göre bu ürünün satış fiyatı yüzde kaç kârla belirlenmiştir?

A) 60 B) 50 C) 40 D) 35 E) 30

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 106

   106. k>0 olmak üzere ₺ k 2/3 na alınan bir mal, ₺ k 5/6 na satılırsa yüzde kaç kâr elde edilir?
A) 50 B) 45 C) 40 D) 30 E) 25

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 107

   107- Yukarıdaki tabloda bir karışımdaki malzeme miktarları ve karışım yüzdeleri verilmiştir.
Buna göre x - y değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1360 B) 1260 C) 1040 D) 720 E) 640

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 108

   108. Aralarında 640 km mesafe bulunan iki şehirden hızları 70 km/sa. ve 90 km/sa. olan iki araç birbirlerine doğru aynı anda harekete başlamıştır. Bu araçlar kaç saat sonra karşılaşır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 109

   109. Bir firmaya ait otobüs iki farklı şehir arasındaki yolu 60 km/sa. hızla gidip 90km/sa. hızla dönerek seferini tamamlamaktadır. Bu otobüsün yol boyunca ortalama hızı saatte kaç kilometre olur?
A) 84 B) 80 C) 75 D) 72 E) 64

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 110

   110. Yukarıdaki şekilde AC yolu asfalt, CB yolu topraktır. Asfaltta 60 km/sa., toprakta 40 km/sa. hızla
hareket eden aynı türde iki kamyon aynı anda A ve B noktalarından birbirlerine doğru hareket ediyor.
Bu kamyonlar kaç saat sonra karşılaşır?
A) 3 B) 3,6 C) 4 D) 4,5 E) 5

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 111

   111. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki pistin A noktasından hızları 3V ve 2V olan iki bisikletli aynı
anda oklar yönünde hareket ederek E noktasında karşılaşıyorlar. EC = 20m olduğuna göre pistin
çevresi kaç metredir?

A) 120 B) 160 C) 180 D) 200 E) 240

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 112

   112. Yukarıdaki tabloda A+ ve A++ enerji sınıfındaki iki tür buzdolabının saatlik enerji tüketim miktarları gösterilmiştir. Ahmet Bey A++ enerji sınıfında yeni bir buzdolabı satın almıştır. 1 kW elektirik tüketim bedelinin 30 kuruş olduğu bir fatura döneminde A+ enerji sınıfındaki eski buzdolabı yerine 30 gün boyunca yeni buzdolabını sürekli çalıştırmıştır. Bu durumda Ahmet Bey kaç Türk lirası tasarruf
etmiştir?
A) 4,25 B) 5,08 C) 6,48 D) 8 E) 8,2

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 113

   113. Arda, Burak ve Canan şekildeki gibi sıralanarak “bom” oyunu oynayacaklardır. Oyunun kuralları
aşağıdaki gibidir. 
I) Oyuna Arda başlayacak ve şekildeki oklar yönünde ilerleyeceklerdir.
II) Arda 1 sayısını, Burak 2 sayısını, Canan 3 sayısını, Arda 4 sayısını söyledikten sonra
Burak bom diyecek ve sonra Canan 6 sayısını söyleyecektir.
III) Bu şekilde devam ederek 5 in tam katlarında bom kelimesi söylenecektir. Şaşıran kişi oyunu
kaybedecek ve oyun sonlanacaktır.
Bu bilgilere göre, 
a) 100 sayısının yerine Arda’nın bom dediği ana kadar Burak’ın kaç kez bom dediğini bulunuz.

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 114

   

b) 99 sayısına gelinceye kadar Burak ile Canan'ın toplam kaç kez bom dediğini bulunuz.

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 184-194 Cevapları 115

c) 149 sayısına gelinceye kadar kaç kez bom denildiğini bulunuz. 

Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
 1. fahri

  15766 puan

 2. Miyase

  11701 puan

 3. murat

  8389 puan

 4. sevgi

  6924 puan

 5. kemal

  5860 puan

13.9k soru

14.2k cevap

66 yorum

682 kullanıcı

...