onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
204 kez görüntülendi
Matematik kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

ALIŞTIRMALAR

1. ABC ~=  KLM ise aşağıda verilenlerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
(D) l. |AB| = |KL| 
(Y) ll. m(ACB) = m(KLM) 
(D) lll. |BC| = |LM|

2. Yukarıdaki üçgenlerden ikisi eştir. Eş olan üçgenleri bularak hangi eşlik teoremine göre eş olduklarını belirtiniz.

image

3. Şekilde m (DAC) = m (BCA) ve m (DCA) = m (CAB) dür. 
|AD| = (2x - 1) br |DC| = (3y - 2) br, |CB| = (x + 3) br ve |BA| = (y + 4) br ise x + y değerini bulunuz.

image

4.  |AD| = 7 br ve |BC| = 6 br olmak üzere 
ABC ~= ADC ise |AB| + |DC| değerini bulunuz.

image

5. ABC ve ADE eşkenar üçgenlerdir.
|AD| = 7 br ve |BE| = 2 br ise |DB| nu bulunuz.

image

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 228 Cevapları

6. ABC eşkenar üçgen, 
|BT| = |CN|, |AT| = (5 - x) br, 
|TN| = (x - 1) br ise x değerini bulunuz

image

7. Şekilde |AD| = 1 br, |DB| = 3 br ve
|AB| = |BC| ise |DC| nu bulunuz.

image

8. Şekilde m(BAC) = 25°, m(FAD) 30°, |AK| =  |KB|, |AE| = |EF| = [DE] ⊥ [AF], ve m(ACK) = (KCB)= ise m(CAD) nü bulunuz.

image

9. Şekilde |AC| = |EB|, m(BDE) = m(EDC) , m(AEC) = 40° ve [DE] ⊥ [BC] ise m (CBD) = a değerini bulunuz.

image

10.  ABC eşkenar üçgen ve |BD| = |EC| ise m (AFD) = a değerini bulunuz

image

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 229 Cevapları

11. l. [AC] ⊥ [BD] 
ll. |TC| > |DC| 
lll. |BC| = |DC| 
lV. |CD| > |AD| 
Şekilde verilenlere göre yukarıdaki maddelerden hangilerinin daima doğru olduğunu bulunuz.

image

12. Şekilde |AB| = |DC| = 8 br |AD| = |BC| = 7 br ve |AC| = 5 br dir.
l. [AC] , BAD nın açıortayıdır. 
ll. m(ABC) = m(CDA) dür. 
lll. K . K . K . eşliğine göre ABC ~= ADC dir. 
lV. [AD] // [BC] dır. 
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin yanlış olduğunu bulunuz.

image

18. Bir ABCD dikdörtgeninde D noktası [AB] üzerindeki bir P noktasıyla çakışacak biçimde katlanıyor ve aşağıdaki şekil elde ediliyor. 

l. [KL], DKP nın açıortayıdır. 
ll. |DK| = |KP| dur. 
lll. |DL| = |LP| = dur. 
lV. |DL| ⊥ |LP| = dur. 

Şekle göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

image

Soru da bilgiden doğar, cevap da 

Hz. Mevlana

...