onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
401 kez görüntülendi
Matematik kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

ALIŞTIRMALAR

1. Şekilde 
|AB| = |AC|, 
m(BAC) = 40°, 
[AB] ⊥ [DC] ve [BE] ⊥ [AC] ise m(DCB) nü bulunuz.

2. ABC nin diklik merkezi T noktasıdır. 
m(NBT) = 25° ve m(BAK) = 55° ise 
m(BAT) nü bulunuz.

3. ABC üçgeni için kenar uzunlukları a = 10 br, b = 11 br ve c = 7 br ise ha, hb ve hc değerlerini sıralayınız.

Bu soru bize üçgende alan formüllerini sorgulatan bir sorudur. Bir üçgenin 3 kenarının uzunluğunu da biliyorsak şu formülü uygulayabiliriz
√ u(u-a) (u-b) (u-c)

Bu formülde u, çevrenin yarısını; a, b ve c de kenarları sembol ediyor.
Bu durumda üçgenin alanı: √14.4.3.7 = 14√6'dır
Alan aynı zamanda
a.ha /2 = b.hb / 2 = c.hc / 2 = 14√6

Verilenleri yerlerine yazarsak
10.ha=11.hb=7.hc= 28√6
ha= A 2, 8√6
hb = 28 / 22 √6
hc= A 4√6

4. ABC eşkenar üçgeninin iç bölgesinde alınan bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin toplamı 6√3 br ise bu üçgenin her bir kenarına ait yüksekliklerin toplamını bulunuz.

image

9. Sınıf Meb Matematik Sayfa 285 Cevapları

5. ABD nde 
|AB| = |BC|, 
|KT| = 5 br, 
|TN| = 3 br, 
|CD| = 4 br ve |AD| =10 br ise |AB| nu bulunuz.

6. ABC için m(BAC) = m(BCA) dür. |DE| + |EF| = 8 br ve |BC| = 10 br ise |AC| nu bulunuz.

image


7. D noktası, ABC nin diklik merkezi ise |BC| nun alabileceği tam sayı değerleri toplamını bulunuz.

image


8. ABC nin diklik merkezi F noktasıdır. 
|AB| = |AC|, 
|DB| = 4 br, 
|AE| = 6 br ise |DF| nu bulunuz

9. Şekildeki KLM nde |TL| < |TM| dur. |KL| = 12 br ve |LM| = 8 br ise |KM| nun alabileceği değer aralığını bulunuz.

10. Çeşit kenar olan ABC üçgeni için ha = (x -2) br, nA = (2x - 3) br ve 
Va = (x + 2) br ise x in alabileceği en küçük tam sayı ile en büyük tam sayı değerleri toplamını bulunuz.


Soru da bilgiden doğar, cevap da 

Hz. Mevlana

...