onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
123 kez görüntülendi
Fizik kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Aşağıda verilen hacim birimleri arasındaki birim çevirme işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz.
a) 0,08 dm3= 80 m3
b) 2 dm3= 2.000.000.000 cm3
c) 3 cm3 = 3.10-6 m3
ç) 8.106 cm3 = 8106.10-9 dm3
d) 1200 mL= 1,20 L
e) 100 L= 100.000 mL
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı
Aşağıda verilen hacim birimleri arasındaki birim çevirme işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz.
SIRA SİZDE 4
a) 0,1 m3 = 1.105 cm3 = 1.105 mL
b) 7.10-5 dm3= 7.10-5 L
c) 0,1 cm3 = 0,1 mL
ç) 500 cm3= 500 mL  = 0,5 L
d) 250 mL= 250 cm3 = 250 .10-6 m3
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı
Şekilde verilen küre şeklindeki kap yarısına kadar su doludur. Kürenin içindeki su silindir şeklindeki kaba boşaltılırsa silindirdeki suyun yüksekliği kaç r olur? (π=3 alınız.)
Küre için;
r küre=2r
V küre= 4/3. π . r3= 4/3. 3. (2r)3=4.33.r3=108. r3 yarısı dediği için 54. r3
Silindirin Hacmi;
rsilindir=2r
Vsilindir= π. r2.h
=3. (2r)2. H = 3. 22.r2.h = 12 r2.h
Elimizde 54. r3 lük su var. Bunu silindire boşaltırsak
54.r3/ 12 r2 (Sadeleştirme işlemi yaparsak)
9/2 r =4,5 r yüksekliğinde su olur.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı
Boyutları 7 cm, 4 cm, 6 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloktan taban kenarı 3 cm, yüksekliği 6 cm olan kare prizma çıkartılıyor. Buna göre kalan cismin hacmi kaç m³tür?
Vdikdörtgenpirizma= a.b.c
Vdikdörtgenpirizma=7.4.6= 168 cm3
Vkarepirizma= a.a.b=a2.b = 32.6=54 cm3
Kalan Parça= 168-54 = 114 cm3
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı
Taban yarıçapı 4 cm olan silindirik kapta, 15 cm yüksekliğinde su vardır. Bu durumda su içine, suda çözünmeyen Y cismi bırakılıyor ve Y cismi tamamen su içine battığında su yüksekliği 25 cm oluyor. Buna göre Y cisminin hacmi kaç cm³tür? (π=3 alınız.)
Düzgün geometrik şekli olmayan katı bir cismin hacmini bulmak için taşırma kabına su yerine farklı bir sıvı koyarsak sonuç nasıl değişir? Açıklayınız.
Düzgün olmayan bir cismin hacmini ölçmek için sıvılardan yararlanılır.
Önce dereceli silindire belli bir miktar su konulur. Daha sonra hacmini ölçeceğimiz cisim dereceli kaptaki suyun içine atılır. Taşan su miktarı cismin hacmini verir.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı
Evlerde kullanılan doğal gazın hacmi hangi sıcaklık ve basınç altında ölçülmektedir? Araştırınız.
Gazlar bulundukları kaba tamamen yayıldıkları için gazların hacmini ölçmek zordur Ayrıca gazla sıkıştırılabilme özelliğine sahip olduğu için gazlar sıkıştırıldığında hacimleri küçülür Çünkü gaz bulunduğu kaba tamamen yayılır dolayısıyla gazın hacmi kabın hacmine eşit olur.Yani her ölçümde farklı çıkar.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı
Gazların hacmi ile ilgili
I. Boş bir kabın içi hava ile doludur.
II. Gazların hacmi sıcak ortamda ölçülmelidir.
III. Gazların bulundukları kap büyütülürse gazın kütlesi büyür.
IV. Helyum gazının hacmi ölçülürken hangi sıcaklık ve basınçta ölçüldüğü not alınır.
şeklinde verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Açıklayınız.
I. Bence bakış açısına göre değişir. Kap Başa Dön. kapalı ve içi boşsa yanlış eğer kap ağzı acık ve bulunduğu yerde hava varsa doğrudur.
II. Gazların hacmi bulunduğu kabın şekline bağlıdır. Ondan dolayı Yanlış…
III. Gazların bulundukları kap büyütülürse hacmi artar. Ama kütlesi değişmez.
IV. Yanlış. Çünkü bir gazın hacmi değişebilir.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı
Aşağıda katı maddelerin hacim ölçümüyle ilgili bazı görseller verilmiştir. Gerekli hesaplamaları yaparak boşlukları doldurunuz.
120-80= 40 mL 190-120= 70 mL
160-40= 120/3=40 mL 175-55= 120/5=24 mL
200-120=80/2= 40 mL 160-70=90/2= 45 mL
Yarıçapı 2 dm, yüksekliği 10 dm olan silindir şeklindeki kaba 50 L su konuluyor. Buna göre kabı tamamen doldurmak için kaç litre su eklenmelidir? (π=3 alınız.)
Vsilindir= π.r2.h
Vsilindir= 3.2210=120 dm3=120 L
120-50= 70 L su eklenmeli
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı
DENEYİN SONUÇLANDIRILMASI
1. Deneyin 1. adımında küp sayısının artışı hacim ve kütle değerlerini ne şekilde etkilemiştir?
2. Kütle ve hacim arasında nasıl bir ilişki vardır? Çizdiğiniz kütle-hacim grafiğine göre yorumlayınız.
3. Küp sayısının artışı ile kütle/hacim oranı değişti mi? Açıklayınız.
4. Deneyin 2. adımında eşit hacimdeki farklı malzemelerden yapılmış küplerin kütle değerleri eşit midir? Karşılaştırınız.
5. Farklı maddelerin kütle/hacim oranı eşit midir? Nedenini açıklayınız?
6. Maddeleri ayırt etmek için kütle, hacim ve kütle/hacim değerlerinden hangisini kullanırsınız? Nedenini açıklayınız.

7. Birim hacimdeki madde miktarına özkütle adı verilir. Buna göre kütle, hacim ve özkütle arasındaki matematiksel model nedir?
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı
Kütlesi 40 g olan bir kap su ile doldurulduğunda 90 g, başka bir sıvı ile doldurulduğunda 60 g geliyor. Sıvının özkütlesi kaç g/cm3tür? (dsu=1 g/cm3)
msu = 90-40= 50 g
dsu =msu /Vsu
1= 50/ Vsu
Vsu = 50 cm3 (o zaman kabın hacmi de 50 cm3)
Başka sıvının kütlesi 60-40=20 g
d=m/V
dbaşkasıvı= 20/50=0,5 g/cm3
Sabit sıcaklık ve basınç altında X ve Y maddelerine ait kütle-hacim grafiği şekilde verilmiştir. X maddesinin özkütlesi dX , Y maddesinin özkütlesi dY olduğuna göre dY /dX oranı kaçtır?
Kütle hacim grafiğin eğimi özkütleyi verir.
dx=20/10=2 g/cm3
dy= 20/20 = 1 g/cm3
dy /dx = 1/2= 0,5 g/cm3
Özkütlesi 1,2 g/cm3, kütlesi 60 g olan bir cisim 70 cm3 çizgisine kadar su ile dolu 100 cm3lük dereceli silindire bırakılıyor. Buna göre dereceli silindirden kaç cm3 su taşar?
dcisim =mcisim /Vcisim
1,2= 60/ Vcisim
Vcisim = 50 cm3
Kap 70 cm3 dolu ise 70+50=120 cm3
Kap en fazla 100 cm3 aldığına göre 120-100= 20 cm3 sıvı taşar.
Şekilde verilen bloklardan K silindiri özkütlesi 0,8 g/cm3, L küpü özkütlesi 2 g/cm3 olan maddelerden yapılmıştır. K’nin kütlesi mK ve L’nin kütlesi mL olduğuna göre mK/mL oranı kaçtır?
Vsilindir= π.r2.h
Vsilindir= 3.102.40= 12.000cm3
mK=12.000 . 0,8= 9600 g
Vküp = a3 = 53= 125 cm3
mL = 125 . 2 = 250 g
mK/mL = 9600/250= 192/5=38,4
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı
Aynı sıcaklık ve basınç altında eşit hacime sahip demir, cıva ve tahtanın kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayanız ve bu değerlerin farklı olma sebebini açıklayınız. (ddemir=7,8 g/cm3 , dcıva= 13,6 g/cm3, dtahta= 0,6 g/cm3 )
(ddemir=7,8 g/cm3 , dcıva= 13,6 g/cm3, dtahta= 0,6 g/cm3 )
d=m/V
Hacim sabit ise yoğunluğu büyük olanın kütlesi de büyüktür.
Buna göre; dcıva> ddemir > dtahta
mciva >mdemir > mtahta
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı
1 litrelik bir kaba zeytinyağı, etil alkol ve su ayrı ayrı konulup tartılıyor.
a) Bu maddelerin kütleleri arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız.
Hacim sabit ise yoğunluğu büyük olanın kütlesi de büyüktür.
mSu >mZeytinyağı > mEtil alkol
b) Bu maddeler için özkütle-kütle, özkütle-hacim grafiklerini çizerek yorumlayınız. (dzeytinyağı=0,92 g/cm3, detil alkol =0,81 g/cm3 , dsu=1 g/cm3)
Özkütle hacim ya da kütleye göre değişmez.
Sabit çizgi.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı
Ebru sanatında her seferinde farklı desen ve renk tonlarının oluşmasının özkütle ile ilişkisi nedir? Açıklayınız.

Kullanılan boya ve kitrenin miktarı (boyanın ve kitrenin özkütlesinin her seferinde farklı olmasını sağlar) ve özellikleri farklı olacağı için desenler de farklı olacaktır. Bu nedenle elde edilen ebru deseni tektir, aynısı bir daha yapılamaz.

Altın madenciliğinde kullanılan eleme yöntemi ile benzerlik gösteren, günlük hayatta yapmış olduğumuz beş farklı durumu yazınız.

Çay Süzgeci

Çakıl ve kumun ayrılması.
Kömür ile kömür tozunun ayrılması.
Makarna Süzgeci.
Kepek ve unu birbirinden ayırmak

Soru da bilgiden doğar, cevap da 

Hz. Mevlana

...