onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
49 kez görüntülendi
Biyoloji kategorisinde
tarafından yeniden gösterildi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Canlı, hayatın belirli bir süre devam ettiği, kendini yenileyebilen, çevreye uyum sağlayabilen, beslenen, solunum yapan, boşaltım yapan, üreyen, büyüyen ve gelişen varlıklara denir. Canlılar, cansız varlıklardan farklı olarak hayatsal faaliyetler gösterirler.

Canlıların ortak özellikleri ise şunlardır:

  • Hücresel yapı: Tüm canlılar hücrelerden oluşur. Hücre, canlıların temel yapı ve işlev birimidir. Hücreler tek başına canlı olabileceği gibi, bir araya gelerek çok hücreli canlıları oluşturabilir.
  • Beslenme: Canlılar yaşamlarını sürdürmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerjiyi besinlerden sağlarlar. Beslenme şekillerine göre canlılar ototrof (besinini kendi üreten) ve heterotrof (besinini dışarıdan alan) olarak ikiye ayrılır.
  • Solunum: Canlılar besinlerden elde ettikleri enerjiyi kullanılabilir hale getirmek için solunum yaparlar. Solunum şekillerine göre canlılar oksijenli (oksijen kullanarak) ve oksijensiz (oksijen kullanmadan) solunum yapanlar olarak ikiye ayrılır.
  • Boşaltım: Canlılar yaşamsal faaliyetleri sonucunda oluşan zararlı atık maddeleri vücutlarından uzaklaştırmak için boşaltım yaparlar. Boşaltım sistemi sayesinde canlılar iç dengelerini korurlar.
  • Üreme: Canlılar nesillerini devam ettirmek için üreme yaparlar. Üreme şekillerine göre canlılar eşeyli (iki ebeveynin katılımıyla) ve eşeysiz (tek ebeveynin katılımıyla) üreme yapanlar olarak ikiye ayrılır.
  • Büyüme ve gelişme: Canlılar doğdukları andan itibaren belirli bir süre boyunca büyüme ve gelişme gösterirler. Büyüme, canlının boyut ve ağırlığının artmasıdır. Gelişme ise canlının olgunlaşması ve yeni özellikler kazanmasıdır.
  • Hareket: Canlılar çevredeki uyaranlara tepki vermek için hareket ederler. Hareket şekillerine göre canlılar yer değiştiren (lokomosyon) ve yer değiştirmeyen (tropizma) hareket yapanlar olarak ikiye ayrılır.
  • Uyarılara tepki verme: Canlılar yaşadıkları ortamdaki değişikliklere karşı duyarlıdır. Bu değişikliklere uyarı denir. Uyarılara karşı verilen cevaplara ise tepki denir. Tepkiler sayesinde canlılar hayatta kalma şansını arttırır.
  • Adaptasyon: Canlılar yaşadıkları ortama uyum sağlamak için bazı özellikler geliştirirler. Bu özelliklere adaptasyon denir. Adaptasyon sayesinde canlılar hayatta kalma şansını arttırır.

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. 

-Galileo Galilei
...