25 kez görüntülendi
Coğrafya kategorisinde 14 81 11
tarafından yeniden açıldı

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
29 129 8
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Coğrafi keşifler, Yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlatılan ve yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşifleri ifade eder.

Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa'nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. Özellikle bunlardan en önemlileri olan İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etti. Orta Çağ'ın sonuna kadar dünyanın pek çok yeri bilinmiyordu. İşte bu yeni yollar arama girişimleri sırasında pek çok yer ilk kez keşfedildi ve yeni ticaret yollan bulundu. Yeni Çağ'ın başlarında meydana gelen bu keşif olaylarına "Coğrafî Keşifler" adı verilir.

COĞRAFİ KEŞİFLERİN NEDENLERİ:

1) Bilimsel, teknik alandaki ilerlemeler:
a) Pusulanın sapma açısının hesaplanması
b) Gemicilik sanatında ilerleme
c) Coğrafya bilgisinde ilerleme
2) Doğu ülkelerinin zenginliği (Haçlı Seferleri ile Coğrafi Keşiflerin ortak nedenidir,)
3) Cesur gemicilerin yetişmesi
4) Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma amaçları
5) Avrupalıların Hindistan!a ulaşmak için yeni yollar aramaları (ipek ve Baharat Yolları Türklerin elindeydi.)
6) Kralların Coğrafi Keşifleri teşvik etmeleri.

COĞRAFİ KEŞİFLERİN SONUÇLARI:

- Coğrafî keşifler Reform ve Rönesans hareketlerinin etkileriyle gelişmiş oldukları gibi kendileri de bu hareketlerin gelişimini etkilemişlerdir. Bu keşifler sonucunda Avrupa yeni kıtalara yayılma ve onların zenginlik kaynaklarını ele geçirme olanağı elde etmiştir. Avrupa düşüncesi ve kültürü evrensel bir değer olarak bu süreçten itibaren yayılmaya ve egemen kılınmaya başlanmıştır. Bunu yaparken Avrupalılar yerli halkları ve yerel yaşamı dağıtmış ve hatta yok etmiş avrupa kültürünü egemen kılma sürecini şekillendirmiştir. Hem doğal hem de kültürel farklılıkları yok eden bir süreç olmuştur bu. Klasik - Sömürgecilik olarak bilinen sömürgecilik süreci bu dönemle başlamıştır.
- Bunun yanı sıra coğrafî keşiflerin sonucunda sözkonusu dönemdeki öteki bilimsel devrimlerle de birleşerek tüm bir dünyayı/evreni kavrayış tarzı değişime uğramıştır. Bu kavrayış değişikliği sonucunda ve bu süreçte dünyanın düz değil yuvarlak olduğu kendi etrafında ve güneşin etrafında döndüğü evrenin merkezi olmadığı ortaya çıkmış bunların sonucunda tüm bir evren kavrayışı değişime ugramıştır. Kopernik devrimi denilen zihniyet değişikliginin kaynaklarından birisinin de coğrafi keşifler olduğunu söylemek yanlış olmaz.
- Dünya'nın yuvarlak olduğu ispatlandı bunun sonucunda da kiliseye olan güven azaldı.
- Kakaovanilyadomatespatates gibi yeni bitki türleri ve hayvan türleri keşfedildi.
- Yeni yerler tanındı.
- Avrupa'da zenginliğin kaynağı toprak olmaktan çıkıp maden olmuştur.
- Hristiyanlık yeni yayılma alanları buldu.
- Yeni kültürler keşfedildi.
- Ticaret yolları yer değiştirdi.
- Atlas Okyanusu limanları önem kazandı.Akdeniz limanları önem kaybetti.

...