onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
71 kez görüntülendi
Genel kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Ahmed Midhat, Türk edebiyatının tanınmış yazar, gazeteci ve yayıncılarından biridir. 21 Ekim 1844’te İstanbul’da doğmuş, 28 Mart 1912’de İstanbul’da vefat etmiştir. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Ahmed Midhat, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji gibi alanlarda eserler vermiştir. Eserlerinde hem Batı hem de Doğu kültürünü yansıtmış, halkın eğitimine ve aydınlanmasına katkıda bulunmuştur. Roman, hikâye, tiyatro, makale, gezi yazısı gibi türlerde eserler yazmıştır. Eserleri arasında Felatun Bey ile Rakım Efendi, Müşahedat, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Esrar-ı Cinayat gibi romanlar; Letaif-i Rivayat, Hikâyât-ı Garibe-i Osmaniye gibi hikâye kitapları; Çengi, Zor Nikâh gibi tiyatro oyunları; Avrupa’da Bir Cevelan gibi gezi yazıları bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yayımlamış, Tercüman-ı Hakikat gazetesinin kurucusu ve sahibi olmuştur. 

Not: Millî Eğitim Bakanlığının 100 büyük Türk edebiyatçısı listesinde yer almaktadır.

Eserleri

image

Ahmed Midhat

Romanları

 • Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar (1874)
 • Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul'da Neler Olmuş (1875)
 • Hüseyin Fellâh (1875)
 • Felâtun Bey ile Râkım Efendi (1875)
 • Karı-Koca Masalı (1875)
 • Paris'te Bir Türk (1876)
 • Çengi (1877, oyun)
 • Süleyman Musûlî (1877)
 • Yeryüzünde Bir Melek (1879)
 • Henüz On Yedi Yaşında (1881)
 • Karnaval (1881)
 • Amiral Bing (1881)
 • Vah! (1882)
 • Acâib-i Âlem (1882)
 • Dürdâne Hanım (1882)
 • Esrâr-ı Cinâyât (1884)
 • Cellâd (1884)
 • Volter Yirmi Yaşında (1884)
 • Hayret (1885)
 • Cinli Han (1885)
 • Çingene (1886)
 • Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr (1887)
 • Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları (1888)
 • Haydut Montari (1888)
 • Arnavutlar Solyotlar (1888)
 • Gürcü Kızı Yahut İntikam (1888)
 • Nedâmet mi? Heyhât (1889)
 • Rikalda Yahut Amerika'da Vahşet Âlemi (1889)
 • Aleksandr Stradella (1889)
 • Şeytankaya Tılsımı (1889)
 • Müşâhedât (1890)
 • Ahmed Metin ve Şîrzât (1891)
 • Bir Acîbe-i Saydiyye (1894)
 • Taaffüf (1895)
 • Gönüllü (1896)
 • Eski Mektûblar (1897)
 • Mesâil-i Muğlaka (1898)
 • Altın Âşıkları (1899)
 • Hikmet-i Peder (1900)
 • Jön Türkler (1910)

Öyküleri

 • Kıssadan Hisse (1870)
 • Letâif-i rivayat
 1. Suni'fi Zann(1870)
 2. Gençlik (1870)
 3. Esâret (1870)
 4. Teehhül (1870)
 5. Felsefe-i Zenân (1870)
 6. Gönül (1870)
 7. Mihnetkeşân (1870)
 8. Firkat (1870)
 9. Yeniçeriler (1871)
 10. Ölüm Allâhın Emri (1873)
 11. Bir Gerçek Hikâye (1876)
 12. Bir Fitnekâr (1876)
 13. Nasîb (1877)
 14. Çifte İntikam (1887)
 15. Para (1887)
 16. Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar (1887)
 17. Diplomalı Kız (1890)
 18. Dolabdan Temâşâ (1890)
 19. İki Hud'akâr (1893)
 20. Emânetçi Sıdkı (1893)
 21. Cankurtaranlar (1893)
 22. Ana-Kız (1893)
 • Durûb-u Emsâl-i Osmâniyye Hikamiyyatının Ahkâmını Tasvir (1872)
 • Hayâl-Hakîkat (1891)

Gezi

 • Avrupa'da Bir Cevelan
 • Seyyadane Bir Cevelan

Tiyatroları

 • Eyvah
 • Çengi

Diğer eserleri

 • Üss-i İnkılâb ve Zübdetül Hakâyık (3 cilt, 1877-78)
 • Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i İnsaniyesinin Tarihi
 • Müdâfa'a (3 cilt, 1883-85)
 • İstibşâr (1892)
 • Beşâir
 • Nizâ'-ı ilm ü din (4 cilt)
 • Şopenhavr'ın Hikmet-i Cedidesi
 • Volter
 • Beşir Fuad
 • Avrupa'da Bir Cevelan (seyahatname, 1890'da yayımlamış)
 • Menfa (özyaşamöyküsü)
 • Çerkez özdenler (oyun)

Soru da bilgiden doğar, cevap da 

Hz. Mevlana

...