10 kez görüntülendi
Genel kategorisinde  

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

Ahmed Midhat 1844 tarihinde Tophane, İstanbul doğdu. 28 Aralık 1912 tarihinde İstanbul da vefat etmiştir. Babası Bezci Süleyman Ağa, annesi bekar çamaşırı diken Nefise Hanım idi. Türk yazar, gazeteci ve yayıncı olan Ahmed Midhat Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır. Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. 1870'te Devir (Çağ) adıyla bir gazete çıkardı ancak gazete ilk sayıda kapandı. Çok kısa zaman sonra gazete Bedir adıyla çıktı. 1878'de çıkarmaya başladığı ve yayın hayatını 1921'e kadar sürdürmüş olan Tercüman-ı Hakikat gazetesi Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından biri olmuştur. Kabri Fatih Camii içinde II. Mehmed'in türbesinin de bulunduğu ayrı bir bölümdedir.

Not: Millî Eğitim Bakanlığının 100 büyük Türk edebiyatçısı listesinde yer almaktadır.

Eserleri

Ahmed Midhat

Romanları

 • Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar (1874)
 • Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul'da Neler Olmuş (1875)
 • Hüseyin Fellâh (1875)
 • Felâtun Bey ile Râkım Efendi (1875)
 • Karı-Koca Masalı (1875)
 • Paris'te Bir Türk (1876)
 • Çengi (1877, oyun)
 • Süleyman Musûlî (1877)
 • Yeryüzünde Bir Melek (1879)
 • Henüz On Yedi Yaşında (1881)
 • Karnaval (1881)
 • Amiral Bing (1881)
 • Vah! (1882)
 • Acâib-i Âlem (1882)
 • Dürdâne Hanım (1882)
 • Esrâr-ı Cinâyât (1884)
 • Cellâd (1884)
 • Volter Yirmi Yaşında (1884)
 • Hayret (1885)
 • Cinli Han (1885)
 • Çingene (1886)
 • Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr (1887)
 • Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları (1888)
 • Haydut Montari (1888)
 • Arnavutlar Solyotlar (1888)
 • Gürcü Kızı Yahut İntikam (1888)
 • Nedâmet mi? Heyhât (1889)
 • Rikalda Yahut Amerika'da Vahşet Âlemi (1889)
 • Aleksandr Stradella (1889)
 • Şeytankaya Tılsımı (1889)
 • Müşâhedât (1890)
 • Ahmed Metin ve Şîrzât (1891)
 • Bir Acîbe-i Saydiyye (1894)
 • Taaffüf (1895)
 • Gönüllü (1896)
 • Eski Mektûblar (1897)
 • Mesâil-i Muğlaka (1898)
 • Altın Âşıkları (1899)
 • Hikmet-i Peder (1900)
 • Jön Türkler (1910)

Öyküleri

 • Kıssadan Hisse (1870)
 • Letâif-i rivayat
 1. Suni'fi Zann(1870)
 2. Gençlik (1870)
 3. Esâret (1870)
 4. Teehhül (1870)
 5. Felsefe-i Zenân (1870)
 6. Gönül (1870)
 7. Mihnetkeşân (1870)
 8. Firkat (1870)
 9. Yeniçeriler (1871)
 10. Ölüm Allâhın Emri (1873)
 11. Bir Gerçek Hikâye (1876)
 12. Bir Fitnekâr (1876)
 13. Nasîb (1877)
 14. Çifte İntikam (1887)
 15. Para (1887)
 16. Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar (1887)
 17. Diplomalı Kız (1890)
 18. Dolabdan Temâşâ (1890)
 19. İki Hud'akâr (1893)
 20. Emânetçi Sıdkı (1893)
 21. Cankurtaranlar (1893)
 22. Ana-Kız (1893)
 • Durûb-u Emsâl-i Osmâniyye Hikamiyyatının Ahkâmını Tasvir (1872)
 • Hayâl-Hakîkat (1891)

Gezi

 • Avrupa'da Bir Cevelan
 • Seyyadane Bir Cevelan

Tiyatroları

 • Eyvah
 • Çengi

Diğer eserleri

 • Üss-i İnkılâb ve Zübdetül Hakâyık (3 cilt, 1877-78)
 • Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i İnsaniyesinin Tarihi
 • Müdâfa'a (3 cilt, 1883-85)
 • İstibşâr (1892)
 • Beşâir
 • Nizâ'-ı ilm ü din (4 cilt)
 • Şopenhavr'ın Hikmet-i Cedidesi
 • Volter
 • Beşir Fuad
 • Avrupa'da Bir Cevelan (seyahatname, 1890'da yayımlamış)
 • Menfa (özyaşamöyküsü)
 • Çerkez özdenler (oyun)
Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
...