19 kez görüntülendi
Sosyal Bilgiler kategorisinde 5 15 7

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
3 15 5

98. Sayfa

Hazırlık Çalışmaları

İnsanlar yerleşecekleri bölgeleri seçerken neye göre hareket ederler? Söyleyiniz.

Cevap: Yerleşecekleri yerin iklimine, ulaşımına, su kaynaklarına, sanayileşmesine, iş imkanlarına, tarımsal alanlarına, doğal güzelliklerine.

99. Sayfa

Çatalhöyük halkının hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştığını aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

Cevap:

1- Tarım
2- Hayvancılık
3- Avcılık
4- Kumaşçılık

Çatalhöyük halkının yerleşim yeri tercihindeki doğal faktörleri aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

Cevap:

1- Su kaynakları
2- Tarımsal araziler
3- İklim şartları
4- Hayvancılığa elverişli alanlar.

Aşağıda görselleri verilen Sicilya ve Kapadokya ile ilgili bilgileri okuyunuz. Buraların yerleşim yeri olarak seçilmesinin sebeplerini aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

Neolitik (Cilalı Taş) Dönem’de insanlar deniz kıyısında ve adalarda yerleşimler kurmaya başladı. Akdeniz’deki adalar aynı zamanda deniz yollarını ve ticaretini kontrol edebilecek konumda yer alıyordu. Bu adalardan biri de Sicilya’dır.

Cevap: Ticaret ve deniz yolları nedeni ile, merkezi bir konumda olması yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olmuştur.

Kapadokya Bölgesi, Türkiye’nin ikinci büyük su havzasının içinde ve Kızılırmak’ın kıyısında yer almaktadır. Bölge aynı zamanda İpek Yolu gibi önemli ticaret yollarının da
güzergâhı olmuştur.

Cevap: Su kaynaklarının fazla olması, ticaret yolu üzerinde olması nedeni ile yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olmuştur.

100. Sayfa

Aşağıda İstanbul’un yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olan beşeri faktörlerle ilgili görseller verilmiştir. Bu görsellerin hangi beşeri faktörle ilgili olduğunu örneklerde olduğu gibi yazınız.

Cevap: Sanayi, ticaret merkezi, deniz taşımacılığı, ulaşım, eğitim kurumları, tarih turizmi.

101. Sayfa

Aşağıdaki tabloda yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşerî faktörler verilmiştir. Bu faktörlere olumlu ve olumsuz örnekler bularak uygun yerlere yazınız.

Cevap:

image

102. Sayfa

Aşağıda farklı yerleşim yerlerinin özelliklerini gösteren fotoğraflar verilmiştir. Fotoğrafları ve konuşmaları inceleyerek yerleşim yerlerinin doğal ve beşerî özelliklerini örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

image

103. Sayfa

Aşağıdaki tabloda illerimizin bazı doğal ve beşerî özellikleri verilmiştir. Yapılan açıklamaların hangi faktörlerle ilgili olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.

Cevap:

image

...