onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
73 kez görüntülendi
Türkçe kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Eş anlamlı kelimeler, aynı veya benzer anlama sahip olan kelimelerdir.

Eş Anlamlı Kelimeler (Sözcükler)

Sözcük Eş Anlamı Sözcük Eş Anlamı
acemi toy hareket kinetik
aciz güçsüz hasım düşman
ad isim hasret özlem
adalet hak hatıra anı
adet sayı hediye armağan
aka büyük hekim doktor
akıl us hısım dost
al kırmızı ırak uzak
alelade sıradan ırmak nehir
aleni açık idadi lise
ara fasıla idare yönetim
araba otomobil ihtiyar yaşlı
armağan hediye ihtiyaç gereksinim
aşk sevi ilan duyuru
atik seri ilişki münasebet
ayakkabı pabuç imtihan sınav
ayrım fark isim ad
ayrıntı detay istasyon gar
bacı kız kardeş istikbal gelecek
bağışlama affetme işçi amele
basınç tazyik ivedi çabuk
baş kafa izahat açıklama
bayağı adi kabiliyet yetenek
bencil egoist kafa baş
beyaz ak kahin medyum
bonkör cömert kalp yürek
cennet aden kanıt delil
cevap yanıt kara siyah
cılız zayıf kelime sözcük
cimri pinti kılavuz rehber
cümle tümce kırmızı al
çabuk acele kıyı kenar
çağrı davet kirli pis
çamur balçık kişi şahıs
çare deva kolay basit
değerli kıymetli konuk misafir
deneyim tecrübe kural kaide
denk müsavi kuvvetli güçlü
deprem zelzele küçük ufak
dil lisan lider önder
dilek istek mal meta
dize mısra mani engel
dizi sıra matem yas
doktor hekim mektep okul
dost arkadaş mektup name
duygu his merkep eşek
edebiyat yazın misafir konuk
edep adap misal örnek
ehemniyet önem mizah gülmece
elbise esbap muharebe savaş
emniyet güven mübarek kutsal
ender nadir namzet aday
eser yapıt nefes soluk
eş anlamlı anlamdaş nehir ırmak
ev konut nesil kuşak
fakir yoksul nezir adak
fark ayrım okul mektep
acemi toy ortalama vasat
aciz güçsüz oy rey
ad isim öğrenci talebe
adalet hak öğretmen muallim
adet sayı öğüt nasihat
aka büyük önder lider
akıl us örnek misal
al kırmızı öykü hikâye
alelade sıradan özverili fedakâr
aleni açık problem sorun
ara fasıla rey oy
araba otomobil rüştiye ortaokul
armağan hediye rüzgar yel
aşk sevi saadet mutluluk
atik seri sabit durağan
ayakkabı pabuç sağlık sıhhat
ayrım fark savaş cenk - harp
ayrıntı detay sebep neden
bacı kız kardeş sene yüzyıl - asır
bağışlama affetme serüven macera
basınç tazyik sevinç mutluluk
baş kafa sınav imtihan
bayağı adi sınıf derslik
bencil egoist sitane yıldız
beyaz ak siyah kara
bonkör cömert son nihayet
cennet aden sonbahar güz
cevap yanıt soru sual
cılız zayıf sorumluluk mesuliyet
cimri pinti sözcük kelime
cümle tümce sözlük lügat
çabuk acele şaka latife
çağrı davet şakacı nüktedan
çamur balçık tabiat doğa
çare deva tartışma münakaşa
değerli kıymetli temel esas
deneyim tecrübe tören merasim
denk müsavi tren şimendifer
deprem zelzele tutsak esir
dil lisan tümce cümle
dilek istek uçak teyyare
dize mısra ulu yüce
dizi sıra ulus millet
doktor hekim uslu akıllı
dost arkadaş usta ehil
duygu his uyarı ikaz
edebiyat yazın uygarlık medeniyet
edep adap uzak ırak
ehemniyet önem üzüntü tasa
elbise esbap vakit zaman
emniyet güven vatan yurt
ender nadir vazife görev
eser yapıt veteriner baytar
eş anlamlı anlamdaş vilayet il
ev konut yanıt cevap
fakir yoksul yanlış hata
fark ayrım yaşlı ihtiyar
fayda yarar yel rüzgar
fena kötü yemek
fikir düşünce yetenek beceri
gemi vapur yıl sene
gezgin seyyah yılmak bıkmak
gezmek dolaşmak yoksul fakir
gezi seyahat yurt vatan
gökyüzü sema yürek kalp
görev vazife yüz sima
gözlem rasat zehir agu
güç kuvvet zengin varlıklı
güçlü kuvvetli zırnık metelik
hadise olay zorluk güçlük


Onlineodev.com, ödevlerinizde başarıya ulaşmanız için size destek olur.!

...