21 kez görüntülendi
Kimya kategorisinde  

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Çevrenizde bulunan kimya ile ilgili sanayi kuruluşlarına, ilgili makamlardan izin alarak teknik gezi düzenleyiniz. Bu kuruluşlarda kimya ile ilgili neler yapıldığını, edindiğiniz bilgileri ve fotoğrafları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu soruyu kendiniz yapmalısınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Kimya ile ilgili mesleklerde görev yapan kişilerle görüşünüz. Mesleki hayatlarında kimya bilimi ile ilgili ne gibi çalışmalar yaptıklarına dair röportaj yapınız. Çalışmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu soruyu kendiniz yapmalısınız

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

NELER KAZANDIK

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz ve ilgili soruları cevaplayınız.

Zeynep Hanım’ın iş yerinde yaptığı bazı çalışmalar şu şekildedir:
• Maden ocağından çıkarılan cevherlerde bulunan element ve bileşiklerin oranlarını tespit eder.
• Cevherleri kimyasal işlemlerden geçirerek endüstriyel olarak kullanılabilir hâle getirir.
• Elde edilen ürünün uygun olup olmadığını belirlemek için çeşitli analizler yapar.

1. Zeynep Hanım çalışma hayatında kimya biliminin alt disiplinlerinden hangilerinden yararlanmaktadır?

Kimya biliminde de diğer bilimlerde olduğu gibi bazı yardımcı bilimler bulunmaktadır. Bunlar; Organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, analitik kimya, biyokimya, polimer kimyası, çevre kimyası, elektrokimya, gıda kimyası, medikal kimya, nükleer kimya, endüstriyel kimya, adli kimya ve termokimyadır.

2. Zeynep Hanım’ın çalıştığı alt disiplinler dışındaki kimya alt disiplinlerini yazınız.

3. Kimya biliminin başlıca uğraş alanlarına üç örnek veriniz.

Analitik Kimya: Kan, idrar, su, toprak, hava gibi madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin tür ve miktarlarının saptanması analitik kimyanın ilgi alanıdır.

Biyokimya: Kan, doku,idrar gibi örneklerin yapısının, ilaçların vücuttaki etki mekanizmalarının incelenmesi gibi konular biyokimyanın ilgi alanına girer.

Fizikokimya: Kimyasal tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi, birbirleriyle etkileşimi sırasındaki enerji değişiminin incelenmesi fizikokimyanın uğraş alanlarına örnektir.

4. Kışın giydiğimiz ayakkabının tabanındaki kauçuk maddesinin eldesi ve üretimi kimyanın hangi disiplinini ilgilendirir?

Proteinler, karbonhidratlar doğal polimerlere, naylon, plastik, teflon, orlon, kauçuk ise yapay polimere örnektir. Polimerlerin incelenmesi polimer kimyasının ilgi alanıdır.

5. Aşağıda verilen kimya alt disiplini ile uğraş alanını doğru bir biçimde eşleştiriniz.

Kimya alt disiplini Uğraş alanı
I. Analitik kimya (c) a) Çok sayıda birimin birbirine eklenmesiyle oluşan büyük molekülleri sentezlemek
II. Biyokimya (b) b) Canlı organizmaların yapısı ve bu yapıda meydana gelen tepkimeleri incelemek
III. Polimer kimyası (a) c) Kimyasal bileşikleri tanımak ve miktarlarını belirlemek

6. Analitik kimya;
I. Tıpta kan, idrar analizinde,
II. Suyun içindeki Ca2+ iyon miktarının analizinde,
III. Madencilikte ve tarımda toprak analizinde,
Yukarıda verilen çalışmaların hangisinde ya da hangilerinde kullanılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

7. Kimyanın alt disiplinlerinden olan fizikokimya, kimyasal tepkimelere etki eden
I. sıcaklık,
II. basınç,
III. derişim
faktörlerinden hangisi ya da hangilerini inceler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

8. Aşağıda verilenlerden hangileri kimyacıların uğraş alanlarındandır?
I. Su, toprak ve havanın analitik yöntemlerle analizi ve içerdikleri zararlı kimyasal maddelerin tespiti
II. Ahşap yüzeyini dış etkilerden ve zararlı haşerelerden korumak için çeşitli kimyasalların geliştirilmesi
III. Tekstil alanında kullanılabilecek boyar maddelerin üretilmesi ve geliştirilmesi
IV. Canlılarda hastalıkların tanısı, önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılan, vücut işlevlerini koruyan, değiştiren ya da düzelten kimyasal maddelerin üretilmesi
A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) III ve IV E) I, II, III ve IV

Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

13.9k soru

14.2k cevap

66 yorum

682 kullanıcı

...