onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
91 kez görüntülendi
Kimya kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Tanecikleri katı, sıvı, gaz hâlde bir arada tutan kuvvetler bağ kuvvetleridir. Bağ kuvvetleri fiziksel bağlar ve kimyasal bağlar olarak ikiye ayrılır.

 • Fiziksel bağlar, tanecikler arasında zayıf etkileşimlerdir. Fiziksel bağlar Van der Waals bağları ve hidrojen bağları olmak üzere iki çeşittir.
  • Van der Waals bağları, polar veya apolar moleküller arasında oluşan geçici veya kalıcı dipol etkileşimleridir. Örneğin, CH4, CO2, I2 gibi moleküllerde Van der Waals bağı vardır.
  • Hidrojen bağları, hidrojen atomunun flor, oksijen veya azot atomlarıyla oluşturduğu kovalent bağlarda ortaya çıkan özel bir dipol etkileşimidir. Örneğin, H2O, NH3, HF gibi moleküllerde hidrojen bağı vardır.
 • Kimyasal bağlar, tanecikler arasında güçlü etkileşimlerdir. Kimyasal bağlar iyonik bağlarkovalent bağlar ve metalik bağlar olmak üzere üç çeşittir.
  • İyonik bağlar, pozitif ve negatif yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir. Örneğin, NaCl, MgO, CaF2 gibi bileşiklerde iyonik bağ vardır.
  • Kovalent bağlar, iki veya daha fazla ametal atomunun elektron ortaklaşması sonucu oluşan kimyasal bağdır. Örneğin, CH4, CO2, H2O gibi bileşiklerde kovalent bağ vardır.
  • Metalik bağlar, metal atomları arasındaki elektron paylaşımı sonucu oluşan kimyasal bağdır. Örneğin, Fe, Cu, Zn gibi metallerde metalik bağ vardır.

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. 

-Galileo Galilei
...