onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
73 kez görüntülendi
Kimya kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Atmosfere salınan karbon dioksit gazının başlıca kaynakları şunlardır:

  • Doğal kaynaklar: Volkanik püskürmeler, çürüyen bitkiler, hayvanların solunumu ve okyanuslardaki karbon döngüsü gibi doğal süreçler atmosfere karbon dioksit salar. Bu kaynaklar, atmosferdeki karbon dioksit miktarını uzun vadeli olarak dengede tutar.
  • İnsan kaynaklı kaynaklar: Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, tarım ve sanayi gibi insan faaliyetleri de atmosfere karbon dioksit salar. Bu kaynaklar, atmosferdeki karbon dioksit miktarını artırarak sera etkisi ve iklim değişikliğine neden olur.
  • Fosil yakıtların yakılması: Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların elektrik üretimi, ulaşım, ısınma ve soğutma gibi amaçlarla yakılması atmosfere salınan karbon dioksitin en büyük kaynağıdır. Bu kaynak, atmosferdeki karbon dioksitin yaklaşık %87’sini oluşturur.
  • Ormansızlaşma: Ormanların kesilmesi veya yanması sonucu ağaçlar karbon depolama kapasitelerini kaybeder ve atmosfere karbon dioksit salar. Bu kaynak, atmosferdeki karbon dioksitin yaklaşık %9’unu oluşturur.
  • Tarım: Hayvancılık, pirinç tarımı, gübre kullanımı ve arazi kullanımı değişiklikleri gibi tarımsal faaliyetler metan ve azot oksit gibi sera gazları üretir. Bu gazlar da atmosferdeki karbon dioksit eşdeğerini artırır.
  • Sanayi: Çelik, alüminyum, plastik, kimya ve çimento gibi sanayi sektörleri de fosil yakıtların yanması veya üretim süreçlerinde karbon içeren maddelerin kullanılması sonucu atmosfere karbon dioksit salar . Bu kaynak, atmosferdeki karbon dioksitin yaklaşık %4’ünü oluşturur.

Atmosfere salınan karbon dioksit gazının azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek, enerji verimliliğini artırmak, ormanları korumak ve ağaçlandırmak, tarımsal uygulamaları iyileştirmek ve geri dönüşüm yapmak gerekir .

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. 

-Galileo Galilei
...