onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
38 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Mehmet Akif Ersoy, Türk milli şairi, yazar, akademisyen, siyasetçi ve Türk ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nın yazarıdır. 1873 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Tahir Efendi, annesi Emine Cemile Hanımdır. Babası Fatih Medresesi müderrislerindendir. Annesi ise Buharalı Mehmet Efendinin kızıdır.

Mehmet Akif Ersoy Hayatı
Eğitim Hayatına 1878 yılında 4 yaşında başlar. Emir Buhari’de yer alan Mahalle Mektebinde ilk eğitimine başlar. Mahalle Mektebinde iki yıl eğitim alır. Sonrasında Fatih İptidaisine geçer. Babasından Arapça dersleri almaya başlar. Orta okul sonrasında dönemin en gözde okullarından biri olan Mekteb-i Mülkiye’nin ali kısmına başlar. Babasının vefat etmesinin ardından ise Halkalı’da yer alan Baytar Mektep-i Ali’ne parasız yatılı olarak girmiştir. Mehmet Akif veterinerlik fakültesini birincilikle bitirir.
1893 yılında ise Ziraat Nezareti Umur-u Baytariye Şubesinde göreve başlar. 1913 yılında ise bu görevden istifa eder. 1898 yılında evlendi. Aynı yıllarda Resimli gazetede, Maarif Dergisinde şiirleri yayınlandı. Ayrıca Arapça, Fransızca ve Farsçadan da çeviriler yapmakta idi.
Veteriner olarak göreve başladığı ilk yıllar bile daha çok şairliği ile tanınmıştır. 1906 yılında Halkalı Baytar Mektebi’nde, 1908 yılından sonra ise Edebiyat Fakültesinde öğretmenlik yapmıştır.
1920 yılına gelindiğinde ise Mehmet Akif Ersoy Burdur milletvekili olarak meclise girdi. 1921 yılında para ödülü almamak şartı ile milli marş yarışmasına katılmayı kabul eder. Milli marşımızı kahraman ordumuza ithaf etmiştir. 12 Mart 1921 günü ise şiiri milli marşımız olarak kabul edilir. Ödül olarak verilen 500 lirayı ise Hilal-i Ahmet ve Darül- Mesai Vakfına bağışlamıştır.
Abbas Halim Paşa’nın daveti ile 1923 yılında Mısır’a giden milli şairimiz Camiül- Mısriyye Üniversitesinde 1929 ile 1936 yılları arasında Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmıştır. 17 Haziran 1936 yılında İstanbul dönen Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 yılında edebi aleme göçmüştür. Kabri Edirnekapı Mezarlığında bulunmaktadır.

Eserleri

Şairin Safahat adı altında toplanan şiirleri 8 kitaptan oluşmuştur. Şair, İstiklâl Marşı'nı Safahat'a koymamıştır. Nedenini ise şöyle açıklar: "Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm."

  1. Kitap: Safahat (1911) - 44 manzume içerir. Siyasal olaylar, mistik duygular, dünyevi görevlerden bahsedilir.
  2. Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde (1912) - Süleymaniye Camii'ne giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, kürsüde Seyyah Abdürreşit İbrahim'in konuşturulduğu uzun bir bölümle devam eder.
  3. Kitap: Hakkın Sesleri (1913) - Topluma İslami mesajı yaymaya çalışan on manzumedir.
  4. Kitap: Fatih Kürsüsünde (1914) - Fatih Camii'ne giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, vaizin uzun konuşması ile devam eder.
  5. Kitap: Hatıralar (1917) - Âkif'in gezdiği yerdeki izlenimleri ve toplumsal felaketler karşısında Allah'a yakarışını içerir.
  6. Kitap: Asım (1924) - Hocazade ile Köse İmam arasındaki konuşmalar şeklinde tasarlanmış tek parça eserdir.
  7. Kitap:Gölgeler (1933) - 1918-1933 arasında yazılmış 41 adet manzumeyi içerir. Her biri, yazıldıkları dönemin izlerini taşır.
  8. Kitap: Safahat (Toplu Basım) (ilki 1943) - 7 Safahatını bir araya getirir.

Mehmet Âkif Ersoy’un ölümünün 75. ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 90. yılı olması nedeniyle 2011 yılı T.C. Başbakanlığı tarafından "Mehmet Akif Ersoy Yılı" olarak ilan edilmiştir. Yıl boyunca yapılacak çalışmaların sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmiştir

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. 

-Galileo Galilei
...