25 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde 25 113 7

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
30 126 8

Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda rakipsiz durumdaydı. Ayrıca Yavuz Dönemi’nden Kanuni’ye mükemmel bir ordu, tecrübeli devlet adamları ve dolu bir hazine kalmıştı. Babası öldüğü sırada başka erkek kardeşi olmadığı için saltanat mücadelesi yapmadı; ancak tahta çıktığında iç isyanlarla uğraşmak zorunda kalmıştır.

Kanuni Döneminde İç İsyanlar

Canberdi Gazali İsyanı: Mısır’ın fethinden sonra Yavuz tarafında Memlük komutanlarından Canberdi Gazali Şam valiliğine getirildi. Hükümdar değişikliğinden yararlanarak Memlük Devleti’ni yeniden kurmak için Suriye’de isyan etmiş isyan kısa sürede bastırılmıştır.

Ahmet Paşa İsyanı

Kanuni, sıradaki vezir olan Ahmet Paşa’yı Veziriazam yapmayarak Enderun’dan yetişen İbrahim Paşa’yı Veziriazam tayin etmiş. Ahmet Paşa da Mısır valiliğine tayin edilmiştir. Merkezde uzak olması ve ekonomik güçten yararlanarak bir süre sonra Ahmet Paşa Mısır’da ayaklanmış, ayaklanma Mısır’daki Yeniçeriler tarafından bastırılmıştır.

Kalenderoğlu İsyanı

İran’ın etkisiyle Kalenderoğlu Maraş, Konya ve Çukurova civarında ayaklanmış, Dulkadirli sipahileri de bu isyana katılmıştır. Sipahilere tımarlarının geri verileceği sözü verilince başarısız olan Kalenderoğlu İran’a kaçmıştır.

Baba Zünnün İsyanı

Baba Zünnün, vergilerin ağırlığını bahane ederek Yozgat (Bozok) civarında ayaklanmış isyan kısa sürede bastırılmıştır. Şii karakterli bir isyandır.

Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

17.5k soru

17.9k cevap

67 yorum

732 kullanıcı

...