11 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde 30 126 8

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
15 81 11

Paris Antlaşması, 30 Mart 1856 tarihinde altı devlet arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Paris’te imzalanan antlaşmada Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Prusya İmparatorluğu, Piyemonte Krallığı yer aldı. İngilizce, Fransızca ve Osmanlı Türkçesinde yayımlanan antlaşma, Osmanlı’nın Rusya ile birlikte elde ettiği Kırım Savaşı zaferinin ardından imzalanmıştır.

Kırım Savaşı’nın ortaya çıkardığı durum, tarafları barış masasına oturmaya zorladı. Fransa, İngiltere ve Avusturya temsilcileri arasında 21 Şubat 1856 tarihinde ön görüşme yapıldı. Taraf devletlerin temsilcileri, 25 Şubat 1856 tarihinde Paris’te barış görüşmelerine resmen başladı. Antlaşma, toplam 34 madde halinde 30 Mart 1856 tarihinde imzalanırken, görüşmeler devam etti ve 16 Nisan tarihine kadar 21 oturum yapıldı. 27 Nisan 1856 tarihinde ise tasdiknâmelerin mübadelesi yapıldı.

Barış görüşmeleri, ev sahibi Fransa’nın temsilcisi Kont Walewsky başkanlığında yürütüldü. Görüşmeleri Osmanlı Devleti adına Sadrazam Mehmed Emin Âlî Paşa ve Paris sefiri Mehmed Cemil Bey yürüttü. Ev sahibi Fransa’nın temsilcileri ise, Kont Florian Colonna Walewsky ve Baron Bourqueney oldu. İngiltere’den Lord Georg Clarendon ve Lord Cowley’in katıldığı görüşmelerde, Avusturya’yı Kont Boul ve Josef Alexander Hübner temsil etti. Rusya adına ise, Kont Aleksej F. Orlow ve Baron Filipp I. Brunnov barış görüşmelerine katıldı. Prusya temsilcileri Manteuffel ve Hatzfeldt olurken, Piyemonte Krallığı (Sardinye) ise Kont Cavour ve Marki Villamarina tarafından temsil edildi.

Paris Antlaşması Maddeleri

Paris Barış Antlaşması, Kırım Savaşı’na katılan müttefik devletler arasında -tam bir işbirliği olmasa da- imzalanmıştır. Avusturya'nın ültimatomu sonucu Rusya’nın da kabul ettiği antlaşma, Kırım Savaşı'nı resmen barışa dönüştürmüştür. Antlaşmada, başta Osmanlı olmak üzere imzacı devletler için önemli kararlar alınmıştır.

Paris Barış Antlaşması maddelerinin tamamı 34 maddedir. Bu maddelerin başlıcaları özetle şunlardır;

 • İmzacı devletler, savaşta işgal edilen toprakları iade edecektir. Sınırlar değişmeyecek ve mevcut statüko devam edecektir.
 • Savaş sırasında esir alınanlar karşılıklı olarak iade edilecektir.
 • Osmanlı, Avrupa’nın bir üyesi olacak; bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü Avrupa devletleri tarafından garanti altına alınacaktır.
 • Osmanlı, Avrupa devletler hukuku ve haklarından faydalanabilecektir. Bu konuda Osmanlı ile imzacı devletler arasında herhangi bir anlaşmazlık olursa, taraflar diğer yollara başvurmadan önce ilk olarak imzacı devletlerin arabuluculuğunu kabul edecektir.
 • 28 Şubat 1856 tarihinde Osmanlı’nın ilan ettiği Islahat Fermanı, ilgili devletler tarafından kabul edilecektir. Bu fermana göre ilgili devletler, Osmanlı’nın iç işlerine karışmayacaktır.
 • 13 Temmuz 1841 tarihli Londra Antlaşması aynen yürürlükte kalacaktır. Buna göre Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının kapalı kalmasına yönelik maddelerin devamlılığı kabul edilecektir.
 • Karadeniz’deki askerler tecrit edilecek, tersaneler yıkılacak, donanma bulunmayacak ve deniz tamamen tarafsız olacaktır.
 • Antlaşmayı imzalayan devletlerin temsilcilerinden Tuna Komisyonu kurularak, Tuna’da ulaşım serbestisi yeniden sağlanacak ve serbestinin devamlı olması temin edilecektir.
 • Günümüz Romanya topraklarını içeren Eflak ve Boğdan eyaletlerine muhtariyet verilerek, imzacı devletlerin ortak garantisi altına alınacaktır. Bu eyaletlerde birer meclis oluşturulacak ve hiçbir devlet iç işlerine müdahale etmeyecektir.
 • Sırbistan'ın Osmanlı’dan aldığı haklar ve imtiyazlar, imzacı devletlerin ortak garantisi altında olacaktır. Osmanlı, Sırbistan'a izinsiz askeri müdahalede bulunmayacaktır.
 • Müttefik ülkeler, savaş sırasında düşman tarafını tutan veya düşmanın hizmetinde bulunan tebaalarını affedecektir.
 • Rusya, Kars Kalesi ile birlikte elindeki diğer yerleri Osmanlı’ya iade edecektir. Müttefikler ise, Kırım'da elde geçirdikleri bölgeleri Rusya'ya geri verecektir.

Paris Antlaşması’nın Önemi

Paris Antlaşması, Kırım Savaşı’nı ve Rusya’nın Avrupa üzerindeki üstünlüğünü sona erdiren bir antlaşmadır. Ekim 1853 tarihinde başlayan ve ülkeler için büyük kayıplara yol açan Kırım Savaşı’nı 3 yıl sonra sona erdiren antlaşma, bu bakımdan büyük önem arz etmektedir.

Osmanlı ve Avrupa tarihi ve siyasi gelişmeleri açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Paris Antlaşması, bir barış antlaşması olduğu halde barış ile doğrudan ilgisi olmayan deniz savaşı hukuku gibi konular da görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu durum, uluslararası örgütlenmenin güç kazandığını ortaya koymuştur. Bu açıdan antlaşma, ayrıca önem kazanmıştır. Ayrıca, Avrupa devletleri arasındaki dengeleri değiştiren en önemli antlaşmalardan biridir.

Antlaşmanın diğer önemi ise, Osmanlı Devleti'nin davet üzerine antlaşmaya katılmasıdır. Bu antlaşmaya kadar sadece Hıristiyan devletlere dayandırılmış ve bu devletlerle sınırlandırılmış Avrupa sistemi, Paris Antlaşması ile -şeklen de olsa-Hıristiyan topluluğun sınırları dışına taşınmış; Osmanlı da bu sisteme dahil edilmiştir .

Antlaşma ayrıca şu açılardan da önemlidir; 

 • Osmanlı Devleti, Avrupa devleti sayılmıştır.
 • İngiltere ve Fransa, menfaatlerine karşı girişimlere seyirci kalmamıştır.
 • Karadeniz tarafsız hale gelmiştir; ticari gemilere açılmıştır.
 • Osmanlı, Kırım Savaşı’nda galip geldiği halde mağlup duruma düşürülmüştür.
 • Osmanlı üzerinde emelleri olan Rusya, geri adım atmak zorunda kalmıştır.
 • Akdeniz, İngiltere ve Fransa için güvenli hale gelmiştir.
 • Avrupalı devletleri Osmanlı’nın içişlerine karışmaya başlamış; egemenlik haklarına müdahale etmişlerdir.
 • Balkan milletlerinin bağımsızlığına temel oluşturmuştur.

Paris Antlaşması’nın devletler açısından önemi şöyledir;

Avrupa açısından önemi: Dünyada Rusya tarafından bozulan uluslararası dengenin tekrar tesis edilmesi sağlanmıştır. Osmanlı’nın Avrupa sistemine dahil edilmesi, Avrupa devletlerinin Osmanlı üzerindeki gelecek planlarına temel oluşturmuştur. Ayrıca, Rusya tehdidi bertaraf edilmiş; Avrupa devletleri için Doğu’ya ticaret kapıları açılmıştır.

Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

17.5k soru

17.9k cevap

67 yorum

732 kullanıcı

...