560 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde 30 126 8

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
15 81 11

Lale Devri, Osmanlı İmparatorluğunda 12 senelik bir dönemi kapsayan (1718-1930) ve Pasarofça Antlaşmasının imzalanması ile Patrona Halil İsyanı arasında geçen devri tanımlamaktadır. Damat İbrahim Paşanın sadrazam olduğu bu döneme adını veren durum ise, bahsi geçen tarihler arasında devletin önde gelen erkanının şahsi mülklerinde lale yetiştirmesi ve bunun moda haline gelmesidir. Aynı zamanda döneme damga vuran en önemli özellik ise, eğlenceye, yeniliklere verilen önem ve Batı ile ilişkilerdeki gelişme olmuştur.

Lale Devri’nin Nedenleri

 • Pasarofça Antlaşması’nın imzalanmasıyla başlayan Lale Devri’nde yenilikler ve reformlar yaşanmış; barış ortamı hüküm sürmüştür.
 • Devletin içinde bulunduğu dönemin olumsuz yönleri, Lale Devri’nin başlamasını tetikleyen temel nedenlerden biri olmuştur.
 • İyiye gitmeyen; pek çok alanda aksaklıklar yaşanan ve diğer devletlere nazaran geride kalan düzende değişikler yapılmak istenmiş ve reformlar getirilmiştir.
 • Osmanlı Devleti, tüm olumsuzluklar neticesinde Batı’ya olan negatif tutumundan vazgeçerek barış ortamı oluşturmak istemiş ve Avrupa’yı gözlemleyerek; iyi özelliklerini reformlarla birlikte yeni işleyişe entegre etmeye başlamıştır.

Lale Devri’nde Yaşanan Gelişmeler

 • Osmanlı Devleti bu dönemde, oldukça fazla yenilik getirmiştir. Öncelikle Batı ülkelerine elçiler yollanarak bu ülkelerin kültürleri gözlemlenmiş ve faydalı bilgiler elde edilmiştir.
 • Yapılan yeniliklerden en önemlisi ise matbaanın kurulması olmuştur.
 • Dönemde gelişim sağlanan konulardan biri de, dini içerikli kitapların dışına çıkılarak çeşitli konularda kitaplar (kaynaklar) yayımlanmış olmasıdır.
 • Diğer pek çok alanda olduğu gibi tıp branşında da ilerleme kaydedilmiş; tıp bilimine yönelik eserler oluşturulmuştur.
 • Mimari alanda da gelişmeler gözlemlenmiş olup, ahşap evler inşa edilmiş, Fransa’dan saray ve bahçe planlaması getirilmiştir.
 • Yapılan inşa işlemelerinde oldukça fazla lale motifleri kullanılmıştır.
 • Yeni ordu kurma çalışmaları başlamıştır.
 • Damat İbrahim Paşa tarafından Sadabad Sarayı inşa ettirilmiştir.
 • Sanatta olduğu kadar edebiyat alanında da kayda değer gelişmeler yaşanmıştır.
 • Denizcilikte ve gemicilikte ilerleme kaydedilmiştir.
 • Özellikle mimari alan başta olmak üzere, pek çok alanda Fransız esintileri yaşanmıştır.

Lale Devri Sonuçları

Devlet erkanının rahatlık ve refah içerisinde yaşam sürmesi, halkın önemli bir bütününü rahatsız etmiştir. Döneme damga vuran son olay olan “sahte sefer” sonrası da halk devlete daha fazla öfke duyar hale gelmiş ve Lale Devri de bu şekilde son bulmuştur.

Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

17.5k soru

17.9k cevap

67 yorum

732 kullanıcı

...