19 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde 30 126 8

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
15 81 11
tarafından düzenlendi

Osmanlı Devleti’nin, kazandığı topraklarda yaşayan ve farklı dinlere mensup, genç yaştaki kabiliyetli çocukları toplayarak devlet adamı ve asker sınıfları oluşturma amacıyla eğitimden geçirmesi “devşirme sistemi” olarak bilinmektedir.
Osmanlı Devleti’nin erken dönemlerinde kalıcı bir ordu düzeni bulunmamaktaydı. Savaş dönemlerinde bir araya gelen birlikler, savaşın sona ermesiyle birlikte tekrar dağılırlardı. Askeri alanda, gönüllü olanlar katılım göstermekteydi. Ne var ki, devlet sınırlarına daha fazla toprak katılması, günden güne sayıları artan fetihler ve kuşatmalar; daimi askerlere olan ihtiyacı artırmaktaydı. Bunun üzerinde ilk daimi Osmanlı ordusu olan Yaya ve Müsellemler kurulmuş oldu (Orhan Bey Dönemi).

I. Murad döneminde asker ihtiyacının giderek artmasından dolayı savaş zamanlarında Osmanlı Devleti’ne esir düşen ve askerliğe uygun durumdaki Hristiyan çocukların bir kısmı toplanarak askeri ve dini alanda eğitilmeye başlandı (Pençik Sistemi). Bu sayede Kapıkulu Ocakları sisteminin ilk temelleri de atılmış oluyordu. Ancak, 1402 senesine kadar devam eden bu sistem, batıya düzenlenen seferlerin durması, esir azlığı ve Kapıkulu sınıfının askeri ihtiyacının artması gibi nedenlerle Fetret Döneminde farklı çözüm yolları arandı. Devşirme sisteminin ilk defa uygulanması, Çelebi Mehmet dönemine denk gelmektedir. Bu sistem  Balkan-Rumeli bölgelerinde uygulamaya konulmuştur. Daha sonra, 15. yüzyıldan  Anadolu’da uygulanmaya başlanmıştır.

Yeniçeri ve Bostancı Ocağı’nın temelini oluşturan devşirmeler, Osmanlı’nın ele geçirdiği topraklardaki Hristiyan ve farklı din mensubu olan yetenekli ve genç çocukların; kabiliyetleri esas alınarak askeri alanda ve devlet yönetimi için yetiştirilirdi. Pargalı İbrahim Paşa, Kuyucu Murat Paşa, Sokullu Mehmet Paşa gibi pek çok önemli devlet adamı devşirme usulü ile görev yapmışlardır.

Devşirme sistemine dahil edilen çocukların nüfus bilgileri, eşkal defterlerine kaydedilirdi. Devşirilen çocukların ortalama yaşları 14-15′ti ve sisteme seçilen çocuklar genellikle -dikkat çekmemeleri açısından- esmer tenliler olurdu. Devşirme sistemi için seçilecek çocuklarda aranan şartlar, aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.:

  • Sarışın olmamalı,
  • Saçsız (kel) olmamalı,
  • Tek çocuk olmamalı,
  • Kibirli olmamalı,
  • Standart üstünde boy uzunluğuna sahip olmamalı
  • Doğuştan sünnetli olmamalı
  • Kimsesizler olmamalı
  • Kâhya oğulları olmamalı

Devşirme sistemine alınan çocuklar 100 ila 200 kişiden oluşan gruplar halinde İstanbul’a ulaştırılır, sünnet işleminden geçirilir ve Müslüman yapılırlardı. Ardından tüm çocuklar Yeniçeri ağası tarafından kontrol edilir ve bir müddet Anadolu’da ya da Rumeli’deki toprak sahiplerine hizmet etmeleri için yollanırlardı. Bu hizmetleri esnasında Türk dili ve İslamiyet hakkında eğitim almaları da sağlanırdı. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Acemi Ocaklarına alınırlardı ve yeteneklerine göre eğitim alırlardı. Zeki çocuklar, eğitim sonrası sarayda görev alırlarken; askeri becerisi gelişmiş olanlar ise Kapıkulu Ordusu’nda çeşitli görevlerde yer alırlardı.

Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

17.5k soru

17.9k cevap

67 yorum

732 kullanıcı

...