onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
61 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Osmanlı Devleti’nin 1299 yılında Osman Gazi tarafından kurulmasından 1453 yılında İstanbul’un fethine kadar geçen süreyi kapsar. Bu dönemde Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla ortaya çıkan siyasi boşluktan yararlanarak Bizans İmparatorluğu’na karşı genişlemiş ve Anadolu’da birçok beyliği egemenliği altına almıştır.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde altı padişah hüküm sürmüştür. Bunlar şunlardır:

  • Osman Gazi (1299-1326): Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk padişahıdır. Bursa, Karacahisar, Yenişehir gibi önemli yerleri fethetmiştir.
  • Orhan Gazi (1326-1362): Osman Gazi’nin oğlu ve ikinci padişahtır. Bursa’yı başkent yapmış, İznik, İzmit, Karesi gibi yerleri fethetmiştir. Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli orduyu kurmuştur.
  • I. Murad (1362-1389): Orhan Gazi’nin oğlu ve üçüncü padişahtır. Edirne’yi başkent yapmış, Rumeli’ye geçerek Balkanlar’da genişlemiştir. Sırplara karşı Kosova Meydan Muharebesi’ni kazanmıştır. Çandarlı ailesini sadrazamlığa getirmiştir.
  • I. Bayezid (1389-1402): I. Murad’ın oğlu ve dördüncü padişahtır. Yıldırım lakabıyla tanınır. Anadolu’da birçok beyliği topraklarına katmıştır. Niğbolu Savaşı’nda Haçlı ordusunu yenmiştir. Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilerek esir düşmüştür.
  • I. Mehmed (1413-1421): I. Bayezid’in oğlu ve beşinci padişahtır. Çelebi Mehmed olarak da bilinir. Ankara Savaşı sonrası yaşanan Fetret Devri’ni sonlandırarak Osmanlı Devleti’ni yeniden birleştirmiştir. Rumeli’de kaybedilen toprakları geri almıştır.
  • II. Murad (1421-1451): I. Mehmed’in oğlu ve altıncı padişahtır. Rumeli’de genişlemeye devam etmiş, Varna ve II. Kosova savaşlarını kazanmıştır. İstanbul’u kuşatmış ancak alamamıştır.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi, II. Murad’ın oğlu II. Mehmed’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle son bulmuştur. Bu fetihle birlikte Bizans İmparatorluğu sona ermiş ve Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi’ne girmiştir.

...