onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
68 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Osmanlı İmparatorluğu’nun yaptığı savaşlar çok sayıda ve çeşitlidir. Osmanlı tarihi boyunca farklı devletler, milletler ve bölgelerle savaşmıştır. Osmanlı savaşlarını dönemlere göre şöyle sıralayabiliriz:

 • Kuruluş dönemi (1299-1453): Bu dönemde Osmanlı Devleti, Bizans İmparatorluğu, Sırp İmparatorluğu, Bulgar İmparatorluğu, Eflak Prensliği, Bosna Krallığı, Macaristan Krallığı gibi rakipleriyle savaşmıştır. Bu savaşlar sonucunda Anadolu ve Balkanlarda geniş topraklar ele geçirmiştir.
 • Yükselme dönemi (1453-1606): Bu dönemde Osmanlı Devleti, Bizans İmparatorluğu’nu yıkarak İstanbul’u fethetmiştir. Ayrıca Memlük Sultanlığı, Safevi Devleti, Venedik Cumhuriyeti, Lehistan Krallığı, Avusturya Arşidüklüğü gibi güçlü devletlerle savaşmıştır. Bu savaşlar sonucunda Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’da hakimiyet kurmuştur.
 • Duraklama dönemi (1606-1699): Bu dönemde Osmanlı Devleti, Safevi Devleti, Lehistan Krallığı, Avusturya Arşidüklüğü ile devam eden savaşlarını sürdürmüştür. Ayrıca Rusya Çarlığı, İsveç Krallığı gibi yeni rakiplerle de savaşmıştır. Bu savaşlar sonucunda bazı toprak kayıpları yaşamıştır.
 • Gerileme dönemi (1699-1792): Bu dönemde Osmanlı Devleti, Avusturya Arşidüklüğü (sonra Avusturya İmparatorluğu), Rusya Çarlığı, Venedik Cumhuriyeti (sonra İtalya Krallığı), Prusya Krallığı gibi Batılı devletlerle savaşmıştır. Ayrıca Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Fransa gibi müttefikleriyle de bazen çatışmıştır. Bu savaşlar sonucunda Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey Afrika’da önemli toprak kayıpları yaşamıştır.
 • Dağılma dönemi (1792-1922): Bu dönemde Osmanlı Devleti, Fransa Cumhuriyeti (sonra Fransa İmparatorluğu), Rusya Çarlığı (sonra Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti), Birleşik Krallık, Yunanistan Krallığı gibi devletlerle savaşmıştır. Ayrıca Mısır Eyaleti, Sırbistan Prensliği (sonra Sırbistan Krallığı), Yunanistan Krallığı gibi bağımsızlık kazanan eyaletlerle de savaşmıştır. Bu savaşlar sonucunda Anadolu hariç tüm topraklarını kaybetmiştir. I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Kuruluş dönemi (1299-1453)

 • 1299-1453 Bizans-Osmanlı savaşları
 • 1340–1396 Bulgar-Osmanlı Savaşları
 • 1341–1347 1341–1347 Bizans İç Savaşı
 • 1366–1526 Macar-Osmanlı Savaşları
 • 1371-1459 Osmanlı-Sırp Savaşları
 • 1373–1379 1373–1379 Bizans İç Savaşı
 • 1388 Bileća Muharebesi
 • 1389 I. Kosova Muharebesi
 • 1395 Niğbolu Muharebesi (1396)
 • 1402 Ankara Muharebesi
 • 1402-1413 Fetret Devri
 • 1404 Konstantin ve Frujin İsyanı
 • 1416-1420 Şeyh Bedreddin İsyanı
 • 1420-1476 Boğdan-Osmanlı Savaşları
 • 1432-1478 Arnavut-Osmanlı Savaşları
 • 1443–1444 Uzun Sefer
 • 1444 Varna Muharebesi
 • 1447–1448 Arnavut-Venedik Savaşı
 • 1448 II. Kosova Muharebesi

Yükselme dönemi (1453-1606)

 • 1453 İstanbul'un Fethi
 • 1463–1479 Osmanlı-Venedik Savaşı
 • 1473 Otlukbeli Muharebesi
 • 1485-1491 Osmanlı-Memlük Savaşı
 • 1493-1593 Osmanlı-Hırvatistan Yüzyıl Savaşı
 • 1499-1503 1499-1503 Osmanlı-Venedik Savaşı
 • 1509-1513 Osmanlı İç Savaşı
 • 1511 Şahkulu İsyanı
 • 1514 Çaldıran Muharebesi
 • 1516-1517 Osmanlı-Memlük Savaşı
 • 1519-1659 Celali İsyanları
 • 1521–1718 Osmanlı-Habsburg Savaşları
 • 1530-1552 Macaristan'daki Küçük Savaş
 • 1532-1555 Osmanlı-Safevi Savaşı
 • 1537-1540 Osmanlı-Venedik Savaşı (1537–1540)
 • 1538 Preveze Deniz Savaşı (27 Eylül)
 • 1538-1557 Osmanlı-Portekiz Çatışmaları
 • 1558 Mostaganem Savaşı
 • 1558-1563 Osmanlı-Portekiz Çatışmaları
 • 1559 Osmanlı İç Savaşı
 • 1568-1570 Astrahan Seferi
 • 1570-1573 Osmanlı-Venedik Savaşı (1570-1573)
 • 1578 Kafkas Seferi
 • 1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı
 • 1580-1589 Osmanlı-Portekiz Çatışmaları
 • 1585 Osmanlı-Dürzü Savaşı
 • 1589 Beylerbeyi Vakası
 • 1593–1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı
 • 1593–1617 Boğdan Magnat Savaşları
 • 1598 I. Tarnovo İsyanı
 • 1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşı

Duraklama dönemi (1606-1699)

 • 1611-1613 Osmanlı-Dürzü Savaşı
 • 1620–1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı
 • 1622-1628 Abaza Mehmed Paşa İsyanı
 • 1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı
 • 1631-1635 Osmanlı-Dürzü Savaşı
 • 1645-1669 Girit Savaşı
 • 1648 Atmeydanı Vakası
 • 1656 Vaka-i Vakvakiye
 • 1658-1667 Dürzi Olayları
 • 1663–1664 Osmanlı-Avusturya Savaşı
 • 1672-1676 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı
 • 1676-1681 1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1683–1699 Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları
 • 1686 II. Tarnovo İsyanı
 • 1688 Chiprovtsi İsyanı
 • 1689 Karpoş İsyanı

Gerileme dönemi (1699-1792)

 • 1700–1721 Büyük Kuzey Savaşı
 • 1703 Edirne Vakası
 • 1711 Prut Savaşı
 • 1714–1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı
 • 1730 Patrona Halil İsyanı
 • 1730-1736 Osmanlı-İran Savaşı
 • 1735–1739 Russo–Turkish War
 • 1737–1739 Austro-Turkish War
 • 1743-1746 Osmanlı-İran Savaşı
 • 1768–1774 Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1770 Orlov İsyanı
 • 1775-1777 Osmanlı-İran Savaşı
 • 1787–1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı
 • 1787–1792 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı

Dağılma dönemi (1792-1922)

 • 1798-1801 Fransa'nın Mısır Seferi
 • 1801-1805 Birinci Berberi Savaşı
 • 1803 Suliot Savaşı
 • 1803-1807 Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'ı ele geçirmesi
 • 1804–1813 Birinci Sırp İsyanı
 • 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1807 Kabakçı Mustafa isyanı
 • 1807-1809 Osmanlı-İngiliz Savaşı
 • 1811-1818 Osmanlı-Suudi Savaşları
 • 1815 İkinci Berber Savaşı
 • 1815–1817 İkinci Sırp İsyanı
 • 1816 Cezayir Bombardımanı
 • 1821–1832 Yunan İsyanı
 • 1821 1821 Eflak İsyanı
 • 1821-1823 Osmanlı-İran Savaşı
 • 1828–1829 Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1829-1830 Atçalı Kel Mehmet Efe İsyanı
 • 1830 Cezayir'in Fransa tarafından işgali
 • 1831–1832 Boşnak İsyanı
 • 1831-1833 Osmanlı-Mısır Savaşı
 • 1833–1839 1833–1839 Arnavut İsyanları
 • 1834 1834 Filistin Arap İsyanı
 • 1838 1838 Dürzi İsyanı
 • 1839-1841 Osmanlı-Mısır Savaşı
 • 1843–1844 1843–1844 Arnavut İsyanı
 • 1847 1847 Arnavut İsyanı
 • 1848 1848 Eflak Devrimi
 • 1853–1856 Kırım Savaşı
 • 1854 1854 Epir İsyanı
 • 1858 Grahovac Muharebesi
 • 1860 Şam Olayı
 • 1861-1862 Osmanlı-Karadağ Savaşı
 • 1866–1869 Girit İsyanı
 • 1876 Razlovtsi İsyanı
 • 1876-1878 Osmanlı-Karadağ Savaşı
 • 1877–1878 93 Harbi
 • 1878 1878 Epir İsyanı
 • 1878 Avusturya-Macaristan'ın Bosna-Hersek'i İşgali
 • 1894 Sasun İsyanı
 • 1895-1896 Zeytun İsyanı
 • 1897 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
 • 1903 Ilinden–Preobrajeni İsyanı
 • 1904 Sasun İsyanı
 • 1904–1908 Macedonya İsyanı
 • 1909-1910 Havran Dürzi İsyanı
 • 1910 Arnavutluk İsyanı
 • 1911–1912 Trablusgarp Savaşı
 • 1912–1913 Birinci Balkan Savaşı
 • 1913 İkinci Balkan Savaşı
 • 1914-1918 I. Dünya Savaşı
 • 1918-1920 Azeri-Ermeni Savaşı
 • 1918-1920 Anzavur Ayaklanması
 • 1920 Kuva-i İnzibatiye
 • 1919–1923 Türk Kurtuluş Savaşı
...