20 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde 53 129 8

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından 18 45 12
Türk tarihinin belli bir dönemini hikaye eden en eski Türk yazısının ve bilhassa Türk dil ve edebiyatının çok önemli belgesidir.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
45 86 9
 • Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk adına yazılmıştır.
 • Kitabeleri yazan kişi Yolluğ Tigin’dir.
 • Bugün Moğolistan sınırları içindedir.
 • Türklerin bilinen ilk yazılı eseridir.
 • Kutluk Devleti tarihine ışık tutar.
 • Söylev türündedir.
 • Türk dilinin gelişmişlik düzeyine ilişkin etraflı bilgiler edinilebilir.
 • Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir dil kullanılmıştır.
 • Türk tarihini, toplumun yaşam biçimini, dünyaya bakış tarzını ortaya koyar.
 • Orhun (Göktürk) Kitabelerinin Konusu:
 • Türk devlet anlayışı
 • Vatan millet sevgisi
 • Devlet adamlarının halka karşı sorumluluk­ları
 • Halkın devlete karşı görev ve sorumlulukları
 • Çinlilerin Türk devletlerini yıkmak için uyguladığı politikalar
 • Geçmişteki olaylardan ders çıkarma ve geleceğe yönelik öğütler
 • Bağımsızlık anlayışı ve bağımsızlığın önemi
 • Türk Töresi, Türk dini, toplumsal hayat
...