3 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde 13 17 10

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
20 15 9

Oğuz isyanının sonucunda ortaya çıkan devletler şunlardır:

  • Oğuz Yabgu Devleti: Oğuzlar, Gazneliler ile mücadele ederek Maveraünnehir ve Horasan’da bağımsız bir devlet kurdular. Bu devlet, Selçuk Bey’in ölümünden sonra dağılmıştır.
  • Büyük Selçuklu Devleti: Selçuk Bey’in torunları olan Tuğrul Bey ve Çağrı Bey, Gazneliler ile mücadele ederek Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır. Bu devlet, Oğuz isyanı sonucunda yıkılmıştır.
  • Anadolu Selçuklu Devleti: Oğuzlar, Büyük Selçuklu Devleti’nin zayıflamasından yararlanarak Anadolu’ya göç etmiş ve burada Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır. Bu devlet, Moğol istilası sonucunda yıkılmıştır.
  • Irak Selçuklu Devleti: Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanması sonucunda Irak’ta kurulan bir devlettir. Bu devlet, Moğol istilası sonucunda yıkılmıştır.
  • Kirman Selçuklu Devleti: Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanması sonucunda Kirman bölgesinde kurulan bir devlettir. Bu devlet, Moğol istilası sonucunda yıkılmıştır.
  • Suriye Selçuklu Devleti: Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanması sonucunda Suriye bölgesinde kurulan bir devlettir. Bu devlet, Haçlı Seferleri ve Moğol istilası sonucunda yıkılmıştır.
...