onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
12 kez görüntülendi
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından 7 60 162

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Türk millî eğitimi üzerindeki etkileri şöyle özetlenebilir:

  • Eğitimde laiklik ilkesi benimsendi. Din ve devlet işleri ayrıldı. Eğitimde din etkisi azaltıldı. Dini eğitim veren medreseler, tekke ve zaviyeler kapatıldı. Dini eğitim, ilahiyat fakülteleri ve imam-hatip okulları gibi belirli kurumlara sınırlı tutuldu.
  • Eğitimde birlik sağlandı. Eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Eğitim programları, yöntemleri ve dilleri birleştirildi. Eğitimde mektep-medrese, Türkçe-Arapça, modern-geleneksel gibi ayrımlar ortadan kalktı.
  • Eğitimde millilik vurgulandı. Eğitim, ulusal kimlik, kültür ve değerlerle uyumlu hale getirildi. Eğitim, ulusal birlik, bağımsızlık ve kalkınma hedeflerine hizmet etti. Eğitim, Atatürk ilke ve inkılaplarına göre şekillendirildi.
  • Eğitimde çağdaşlık ilkesi uygulandı. Eğitim, bilimsel, akılcı ve evrensel esaslara dayandırıldı. Eğitim, çağın gereklerine uygun olarak yenilendi. Eğitim, teknolojik ve mesleki gelişmelere açık hale geldi.
  • Eğitimde parasızlık ve zorunluluk ilkesi getirildi. Eğitim, herkesin ulaşabileceği bir hak olarak tanındı. Eğitim, devlet tarafından ücretsiz olarak sağlandı. İlköğretim, tüm vatandaşlar için zorunlu hale geldi.
  • Eğitimde kadın-erkek eşitliği sağlandı. Kadınlar, eğitime erişimde erkeklerle aynı haklara sahip oldu. Kadınlar, eğitimde başarı göstererek, siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta da yer almaya başladı.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türk millî eğitiminin temelini oluşturan ve bugüne kadar da geçerliliğini koruyan bir kanundur. Kanun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine uygun olarak, eğitimi laik, milli, çağdaş, birleşik, parasız, zorunlu ve eşitlikçi bir anlayışla düzenlemiştir. Kanun, eğitimi, Türk toplumunun kalkınmasının, modernleşmesinin ve demokratikleşmesinin en önemli aracı olarak görmüştür. Kanun, eğitimi, Türk milletinin Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmasının en önemli güvencesi olarak kabul etmiştir.


Onlineodev.com, ödevlerinizde başarıya ulaşmanız için size destek olur.!

2024 LGS Matematik Soru Çözümleri

...