onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
12 kez görüntülendi
Coğrafya kategorisinde tarafından 11 43 174

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından 9 78 369

Türkiye’de ham madde, üretim ve pazar alanlarının dağılış yönünden farklılık göstermesi, ticareti hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkileri şöyle açıklayabiliriz:

 • Olumlu etkiler:
  • Türkiye, coğrafi konumu itibariyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında yer almaktadır. Bu, Türkiye’ye hem dış ticaret hem de iç ticaret açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Türkiye, komşu ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirerek, iç pazarını da canlandırmaktadır.
  • Türkiye, zengin ve çeşitli bir ham madde potansiyeline sahiptir. Türkiye’de kömür, petrol, doğal gaz, demir, bakır, krom, bor, mermer, altın, gümüş gibi pek çok maden bulunmaktadır. Bu ham maddeler, sanayi üretimi için gerekli olan girdileri sağlamaktadır. Türkiye, ham madde kaynaklarını işleyerek, hem iç hem de dış pazarlarda rekabet edebilmektedir.
  • Türkiye, büyük ve dinamik bir iç pazar oluşturmaktadır. Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 85 milyon olup, dünyanın en kalabalık 20. ülkesidir. Türkiye’nin genç ve eğitimli nüfusu, iç ticaretin gelişmesi için önemli bir talep yaratmaktadır. Türkiye’nin kişi başına düşen milli geliri de son yıllarda artmıştır.
 • Olumsuz etkiler:
  • Türkiye, ham madde, üretim ve pazar alanlarının dağılışında bölgesel farklılıklar göstermektedir. Türkiye’nin batı bölgeleri, doğu bölgelerine göre daha fazla sanayileşmiş ve gelişmiştir. Bu durum, bölgesel kalkınma farklılıklarını ve gelir dağılımı adaletsizliğini artırmaktadır. Ayrıca, ham madde, üretim ve pazar arasındaki mesafe uzadıkça, ticaret maliyetleri de artmaktadır.
  • Türkiye, bazı ham maddelerde dışa bağımlıdır. Türkiye, petrol, doğal gaz, demir cevheri, pamuk, buğday gibi stratejik öneme sahip ham maddelerin büyük bir kısmını ithal etmektedir. Bu durum, Türkiye’nin ticaret dengesini ve ekonomik istikrarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’nin üretim ve pazar planlamasını zorlaştırmaktadır.
  • Türkiye, küresel ticarette karşılaştığı bazı sorunlarla mücadele etmektedir. Türkiye, dış ticarette gümrük vergileri, kotalar, standartlar, ambargolar, yaptırımlar gibi ticareti kısıtlayıcı uygulamalara maruz kalmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin hem ham madde teminini hem de ürün satışını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, Türkiye, dış ticarette kur riski, siyasi risk, hukuki risk gibi belirsizliklerle de karşı karşıyadır.

Bu cevap, Türkiye’de ham madde, üretim ve pazar alanlarının dağılış yönünden farklılık göstermesinin ticareti nasıl etkilediğini özetlemektedir

...