onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
52 kez görüntülendi
Sosyal Bilgiler kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen kurumlar, toplumun ihtiyaç sahibi birey ve ailelerine maddi ve manevi yardım sağlayan, sosyal adaleti ve dayanışmayı güçlendiren, yoksulluğu azaltmaya çalışan kurumlardır. Türkiye’de sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen kurumların başında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gelmektedir. Bu kurumlar, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuş olup, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, devletin sosyal politikalarına kaynak sağlayan bir fondur. Fonun gelirleri, kanun ve kararnamelerle kurulan fonlardan aktarılan paylar, işletme/iştirak gelirleri, bağışlar, yardımlar ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Fonun dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Makamı karar vermektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ise her il ve ilçede kurulan özel hukuk tüzel kişiliğine sahip vakıflardır. Vakıfların yönetim organı Mütevelli Heyeti olup, mülki idare amirleri, belediye başkanları, kamu kurum yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayırsever vatandaşlardan oluşmaktadır. Vakıfların personeli İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmekte olup, Bakanlığın idari yapılanması içerisinde yer almamaktadır. Vakıfların gelirleri ise Fon’dan aktarılan paylar, işletme/iştirak gelirleri ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Vakıfların amacı ise yoksul kesimlere gıda, yakacak, barınma, sağlık, eğitim, engelli yardımı gibi çeşitli sosyal yardım hizmetleri sunmaktır.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen kurumlar sadece devlet tarafından kurulan kurumlar değildir. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, meslek odaları gibi örgütler de sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen faaliyetler yürütmektedir. Örneğin Türk Kızılay’ı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi kuruluşlar toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal hizmetler sunmaktadır. Bu kuruluşlar hem devletten hem de bağışçılardan aldıkları kaynakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak toplumsal dayanışmayı arttırmaktadır.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen kurumlar toplumun refahını yükseltmek için önemli bir rol oynamaktadır. Bu kurumlar sayesinde toplumdaki gelir dağılımındaki dengesizlikler azaltılabilir, yoksullukla mücadele edilebilir, sosyal adalet sağlanabilir. Ayrıca bu kurumlar toplumdaki paylaşma ve yardımlaşma bilincini geliştirerek toplumsal birlikteliği ve barışı güçlendirmektedir. Bu nedenle sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen kurumların çalışmalarına destek olmak, toplumun ortak sorumluluğudur.

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. 

-Galileo Galilei
...