16 kez görüntülendi
Türkçe kategorisinde 7 31 10

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
7 32 10

Uçurtma Tekerlemesi Metni Cevapları

1. Sınıfa değişik uçurtma görselleri getiriniz.

 • Cevap:

2. Bir tekerleme ezberleyiniz.

Cevap:

SINIFLAR
Mini mini birler,
Çalışkandır ikiler,
Mavi gözlü üçler,
Dayak yiyen dörtler,
Misafirdir beşler,
Altılar, altınımı çaldılar,
Yediler, yemeğimi yediler,
Sekizler, semizdirler,
Dokuzlar, doktor oldu,
Onlar bizi okuttu.

EBE
Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramazsan
Ebesin ebe
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi
Yağlı böreği kim yedi?

1. ETKİNLİK 

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 40 Cevabı

Okumanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.(EVET-HAYIR)

Dikkatimi şiire yoğunlaştırdım. (EVET)
İşitilebilir bir ses tonuyla okudum. (EVET)
Heceleme, tekrar ve geri dönüşler yapmadan okudum. (EVET)
Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ettim. (EVET)

Cevaplarınız arasında ’hayır’ varsa bunları olumluya çevirmek için neler yapabileceğiniz hakkında görüşlerinizi açıklayınız.

2. ETKİNLİK 

Şiirin konusunu en iyi anlatan görseli işaretleyiniz.

 • Cevap: 1. görseldir.

3. ETKİNLİK 

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 41 Cevabı

Aşağıda verilen kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Bu kelimeleri 42. sayfada verilen bulmacadaki yerlerine yazınız.

Kalın ve gür ses çıkarmak? Gürlemek
Üfleyerek bulunduğu yerden uzaklaştırmak: Üfürmek
Çevresine göre yüksek yer: Tepe
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, büklüm: Kıvrım
Çevresine göre çukurda kalmış geniş ve düzlük yer: Ova
Çoğunlukla denize dökülen en büyük akarsu, nehir: Irmak

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 42 Cevabı

Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri ve bunların anlamlarını sözlüğünüze yerleştiriniz.

 • Cevap:

1, GÜRLEMEK

2. ÜFÜRMEK

3. TEPE

4. KIVRIM

5. OVA

6. IRMAK

4. ETKİNLİK

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 43 Cevabı

Aşağıdaki sorulan şiire göre cevaplayınız.

Uçurtmanın nasıl bir huyu vardır?

 • Cevap: Kuyruğu oyun severmiş.

Uçurtmanın daha fazla yükselmesine engel olan nedir?

 • Cevap: Yel ya da ipi tutandır.

Uçurtma yelden ne diliyor?

 • Cevap: Onu göğe salmasını istiyor.

Yel uçurtmanın bu isteğini yerine getiriyor mu?

 • Cevap: Yel üfürüyor ve uçurtmanın isteğini yerine getiriyor.

Uçurtma gökte iyice yükselirken neler görüyor?

 • Cevap: Gölleri, denizleri, dağları, ovaları görüyor.

Uçurtma, iyice yükselince kendini nasıl hissediyor?

 • Cevap: Gönlü birden şenleniyor.

5. ETKİNLİK 

Örnek: Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı ihtiyardır.
Minik kelimesinin eş anlamlısı ise küçüktür.

“Rüzgâr” ve “nehir” kelimelerinin eş anlamlılarını şiirde bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanarak aşağıya yazınız.

 • Cevap:

Rüzgar

 • Eş anlamlısı: Rüzgar: Yel
 • Cümlem: Yel esti denizden dağlara doğru.

Nehir

 • Eş anlamlısı: Nehir: Göl
 • Cümlem: Gölde balık tutmaya gittik.

6. ETKİNLİK 

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 44 Cevabı

Sınıfa getirdiğiniz uçurtma görsellerini sergileyiniz. Uçurtma uçururken ya da uçan bir uçurtma gördüğünüzde neler hissettiğinizi veya hangi hayallere kapıdığınızı anlatınız.

 • Cevap: Çok mutlu olurum. Çünkü sanki uçurtmanın yerine ben uçuyormuşum gibi hissederim.

7. ETKİNLİK 

Ezberlediğiniz tekerlemeyi arkadaşlarınıza söyleyiniz.

Arkadaşlarınızın tekerlemeyi ezberinden okumalarını aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. (EVET-HAYIR)

İşitilebilir, bir ses tonu kullandı. (EVET)
Kelimeleri doğru telaffuz etti. (EVET)
Vurgu ve tonlamaya dikkat etti. (EVET)
Tekerlemeyi okurken beden dilini etkili kullandı. (EVET)
Arkadaşlarıyla göz teması kurarak okudu. (EVET)

Arkadaşlarınızın olumsuz davranışlarını olumluya çevirmek için neler yapabilecekleri konusunda görüşlerinizi açıklayınız.

 • Cevap: Arkadaşlarımızın olumsuz olan davranışlarını güzel bir şekilde onun ile konuşarak ve anlatarak olumlu tarafa çekebiliriz. Ancak güzel sözler ile onu ikna etmemiz gerekmektedir.

8. ETKİNLİK 

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 45 Cevabı

Aşağıdaki oyunun kurallarını okuyalım. Okul bahçesinde kurallara uyarak oyunu oynayalım.

 • Cevap: Okulda yapmanız gereken bir etkinlik.

9. ETKİNLİK 

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 46 Cevabı

Yandaki tekerlemeyi okuduktan sonra alttaki boş alana yazınız.

 • Cevap:

Pazara gidelim.
Bir tavuk alalım.
Pazara gidip
Bir tavuk alıp ne yapalım?
Gıt gıt gıdak,
Gıt gıt gıdak, diyelim.
Sakız verdim çiğnedi,
Hap hup, kırmızı top.
Happuru happuru
Happuru happuru yiyelim

...