13 kez görüntülendi
Türk Dili ve Edebiyatı kategorisinde 11 56 8

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
7 31 10

YARATILIŞ: Dünyanın nasıl yaratıldığını, insan ırklarının nasıl meydana geldiğini ve şeytanın nasıl bir kötülük unsuru olduğunu, Türklerin düşüncesine göre izah etmektedir. İki ana bölümden oluşur: Yerkürenin yaradılışı ve İnsanın yaradılışı.

ALP ER TUNGA DESTANI: Türk-İran savaşlarıyla Alp Er Tunga’nın yiğitliklerinin anlatıldığı destanlardır.

ŞU(SAKA): İskender ile Türkler arasındaki savaşların ve Hükümdar Şu’nun destanıdır.

OĞUZ KAĞAN DESTANI: Hun Hükümdarı Mete’nin yiğitliklerini, ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan destandır.

ATİLLA DESTANI: Batı Hun imparatoru Atilla’nın M.S. V. asırda Avrupa’ya korkulu zamanlar yaşatmasını anlatır.

BOZKURT DESTANI: Savaşta yaralanan bir Türk’ün, dişi bir kurt tarafından kurtarılmasını, korunmasını ve Türklerin sözü edilen kurtla bu Türk’ten çoğaldığı anlatılır.

ERGENEKON DESTANI: Bir yenilgi sonunda Ergenekon’a çekilen Türklerin orada çoğalıp, bir demir dağı erittikten sonra öçlerini alışlarını anlatan destandır.

TÜREYİŞ DESTANI: Uygur hakanının, üç kızını insanoğluyla evlendirmeyi uygun bulmayarak, tanrıyla kızlarının evlenmesi ve Uygur Türklerinin bu evlenmeden çoğaldığı anlatılır.

GÖÇ DESTANI: Türklerin, Kutsal taşı Çinlilere vermeleri üzerine, tanrı tarafından cezalandırılmaları kuraklığın başlaması nedeniyle de göç etmeleri anlatılır.

...